CASALC Review

CASALC Review je odborný recenzovaný časopis České a slovenské asociace učitelů jazykových center na vysokých školách. Jeho posláním je přispívat ke zvyšování kvality jazykové výuky poskytované univerzitními jazykovými centry, a to  vytvořením prostoru pro kvalitní akademickou diskusi, kritickou analýzu a výměnu informací, jakož i propojení výzkumu a výuky cizích jazyků v interdisciplinární perspektivě.  Časopis je zařazen do databáze ERIH PLUS.

Výzva pro autory

 

Výzva pro autory příspěvků do čísla 2/2021

 

Vážené autorky, vážení autoři,

s potěšením Vám oznamujeme, že máte možnost publikovat své příspěvky v profesním časopisu CASALC Review, který byl přidán do databáze Erih+.

Publikováno: 2021-07-01 Více...
 
Více...

Vol 11, No 1 (2021)

Obsah

Jazyková výuka v době covidové

Iva Koutská
6
Zuzana Hořká
22
Aleksandra Holubowicz
32
Eva Čoupková, Daniela Dlabolová
37

Korpus v jazykové výuce

Michaela Duruttya
47
Lucie Malá
59

Metody nácviku jazykových dovedností

Blanka Pojslova
69
Agnieszka Suchomelová-Polomska
93
Zhiqiong Chen
104
Ivana Zolcerová
122
Helena Hasilová
132

Student a vysokoškolské studium

Ivana Mičínová
144
Marie Červenková, Hana Delalande
160

Recenze

Ivana Mrozková
179

Jazyková pracoviště

Tatiana Hrivíková
182