Sociální studia / Social Studies

Sociální studia, založená roku 2004, jsou odborným recenzovaném periodikem vydávaným čtvrtletně Masarykovou univerzitou. Jeho zaměření je primárně sociologické, avšak přijímáme také sociologicky poučené a sociologicky relevantní příspěvky z jiných sociálněvědních a humanitních oborů (antropologie, etnologie, historie, filozofie, politologie).

Oznámení

 

Call for papers: Social imaginaries: theory, research and practice

 

The journal Sociální studia / Social Studies is announcing a call for papers for a monothematic issue with the working title Social Imaginaries: theory, research and practices. The editors of the issue are Manuel Torres (University of Santiago de Compotela), David Casado (University of Vigo) and Juan Coca (University of Valladolid).

 

Abstracts of no more than 300 words should be sent to the journal address (socstud@fss.muni.cz) and to the editors (mtcubeiro@edu.xunta.es;). More detailed information is available on request. The deadline for abstract submission is October 15, 2017; full papers are expected by February 20, 2018.

Publikováno: 2017-08-21 Více...
 
Více oznámení...
Titulní stránka

Vol 13, No 4


Titulní stránka