Sociální studia / Social Studies

Sociální studia, založená roku 2004, jsou odborným recenzovaném periodikem vydávaným pololetně Masarykovou univerzitou. Jeho zaměření je primárně sociologické, avšak přijímáme také sociologicky poučené a sociologicky relevantní příspěvky z jiných sociálněvědních a humanitních oborů (antropologie, etnologie, historie, filozofie, politologie).

Roč.19,č.2(2022)
Rodičovství: plány, formy a zkušenosti

Obsah

Editorial

Oznámení

Výzva k zasílání návrhů tematických čísel

24.01.2023

Časopis Sociální studia / Social Studies vyhlašuje Výzvu k zasílání návrhů na dvě monotematická čísla. Čísla budou vydána v roce 2024-2025 a každé z nich bude zaměřeno na konkrétní téma. Editory čísel budou hostující editoři společně se současnými editory časopisu.

 

Máte-li zájem stát se hostujícím editorem či editorkou monotematického čísla, zašlete nám:

  • Navrhované tematické zaměření, včetně zdůvodnění jeho relevance (1 strana)
  • Předběžný seznam potenciálních přispěvatelů a plán jejich oslovování
  • Krátké CV každého z editorů se zdůrazněním případné editorské zkušenosti

Návrhy zasílejte na emailovou adresu časopisu socstud@fss.muni.cz do 28. února 2023. Jakékoliv dotazy rádi zodpovíme na uvedené adrese.

Call for Issues 2024-2025

02.12.2022

The journal Sociální studia / Social Studies is announcing a Call for two guest-edited thematic issues. The issues will be published in 2024-2025 and each issue will focus on a specific topic. The issues will be edited by a team of guest editors together with the editors of Sociální studia / Social Studies.

If you are interested in guest-editing a thematic issue, please send us the following:
• proposed thematic focus of the issue (including its relevance) (one page)
• a preliminary list of contributors
• plan for recruitment of authors
• a short CV of each editor, including previous experience with (co)editorship

Proposals should be sent to the journal’s email address socstud@fss.muni.cz. The deadline is 28 February 2023. More detailed information is available on request.

Více oznámení...