Sociální studia / Social Studies

Sociální studia, založená roku 2004, jsou odborným recenzovaném periodikem vydávaným čtvrtletně Masarykovou univerzitou. Jeho zaměření je primárně sociologické, avšak přijímáme také sociologicky poučené a sociologicky relevantní příspěvky z jiných sociálněvědních a humanitních oborů (antropologie, etnologie, historie, filozofie, politologie).

Oznámení

 

Coming up this year: Community and space in social exclusion (Special issue in English)

 
A monothematic issue Community and space in social exclusion is being prepared for publication (as issue 2/2018).
Publikováno: 2018-05-23 Více...
 
Více oznámení...
Titulní stránka

Vol 14, No 2 (2017)


Titulní stránka