Sociální studia / Social Studies

Sociální studia, založená roku 2004, jsou odborným recenzovaném periodikem vydávaným čtvrtletně Masarykovou univerzitou. Jeho zaměření je primárně sociologické, avšak přijímáme také sociologicky poučené a sociologicky relevantní příspěvky z jiných sociálněvědních a humanitních oborů (antropologie, etnologie, historie, filozofie, politologie).

Oznámení

 

Výzva k zasílání návrhů monotematických čísel

 

Časopis Sociální studia / Social Studies vyhlašuje Výzvu k zasílání návrhů na dvě monotematická čísla. Čísla budou vydána v roce 2020 a každé z nich bude zaměřeno na konkrétní téma. Editory čísel budou hostující editoři společně se současnými editory časopisu.

Máte-li zájem stát se hostujícím editorem či editorkou monotematického čísla, zašlete nám:

  • Navrhované tematické zaměření, včetně zdůvodnění jeho relevance
  • Předběžný seznam potenciálních přispěvatelů a plán jejich oslovování
  • Krátké CV každého z editorů se zdůrazněním případné editorské zkušenosti

Návrhy zasílejte na emailovou adresu časopisu socstud@fss.muni.cz do 31 ledna 2019. Jakékoliv dotazy rádi zodpovíme na uvedené adrese.

 

Publikováno: 2018-12-03 Více...
 
Více oznámení...
Titulní stránka

Vol 15, No 2: Youth Public and Political


Titulní stránka