Sociologická teorie jako oblast mezinárodní spolupráce

Peter Ludwig Berger

Abstrakt

Text je přepisem přednášky, kterou Peter L. Berger pronesl na půdě Filozofi cké fakulty Univerzity Karlovy v Praze roku 1967, kam byl pozván nově obnovenou katedrou sociologie pod vedením Eduarda Urbánka.

Plný Text:

Mobi ePub
https://doi.org/10.5817/SOC2016-3-13