Local Cleavages, Politics and Policy at the Local Level – Is Depolitization Real?

Stanislav Balík

Abstrakt

The aim of this article is to identify gaps in considering local self-government as an inherently primarily non-political or anti-political area. The concept of local cleavages, which is based on the theory of cleavages of Stein Rokkan and Seymour M. Lipset, is then presented. The author shows eleven potential cleavages which can be observed in Czech local politics. Six of them are clearly based on the local level: the development contradiction, the origin contradiction, the geographic contradiction, the clubs contradiction, the citizen vs. community contradiction, the contradiction about the extent of functions of the municipality. Another four cleavages are derived from the national level: religious cleavage, socialeconomic cleavage, the post-materialism cleavage, cleavage related to legacies of the old regime. The final one shares the logic of those at the national level, but doesn’t fit the Lipset and Rokkan model: namely, the gender contradiction. The article shows that politics has disappeared from the local level only in a declaratory way but not in reality. Under various labels such as independency, non-partisanship and expertness, the illusion of non-interest is created and maintained. However, local policy is not without interests; in fact, it is a political area in every sense of the word.

Klíčová slova

local self-government; local policy; local cleavages; Czech Republic

Plný Text:

Mobi (English) ePub (English)

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BALÍK, Stanislav. 2004. Komunální politika: volby, aktéři, strategie. Případová studie okresu Šumperk od roku 1994. Ph.D. thesis. Brno: Fakulta sociálních studií MU.

BALÍK, Stanislav. 2009. Komunální politika. Obce, aktéři a cíle místní politiky. Praha: Grada.

BUBENÍČEK, Václav and Michal KUBÁLEK. 2010. “Konfliktní linie v malých obcích.” Acta Politologica 3(2): 30‒45.

BUBENÍČEK, Václav. 2009. “Doubice.” In Participace občanů na veřejném životě venkovských obcí ČR,edited by Jaroslav ČMEJREK. Prague: Kernberg Publishing.

BURROW, John W. 2003. Krize rozumu. Evropské myšlení 1848-1914. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

ČMEJREK, Jaroslav, Václav BUBENÍČEK and Jan ČOPÍK. 2010. Demokracie v lokálním politickém prostoru. Prague: Grada Publishing.

ČMEJREK, Jaroslav. 2005. “Specifika komunální politiky v malých obcích ČR.” Pp. 72‒87 in Evropeizace. Nové téma politologického výzkumu,edited by Břetislav DANČÁK, Petr FIALA and Vít HLOUŠEK. Brno: Mezinárodní politologický ústav.

ČMEJREK, Jaroslav. 2008. Obce a regiony jako politický prostor. Prague: Alfa Nakladatelství.

ČMEJREK, Jaroslav. 2013. “Demokratický deficit v lokálním politickém prostoru ČR: možnosti a meze analýzy.” Acta Po­litologica 5(2): 178‒186.

ČOPÍK, Jan. 2013. “Proměny lokálních politických mecha­nismů v prostředí české územní samosprávy.” Acta Politolo­gica 5(2): 125‒142.

EIBL, Otto, Miloš GREGOR and Alena MACKOVÁ. 2013. Témata předvolebních kampaní v programech stran, jejich outdoorových kampaních a médiích. Pp. 65‒91 in Krajské volby 2012, edited by Stanislav BALÍK et al. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU.

FIALA, Petr and František MIKŠ. 2000. Rozhovory s Vladimírem Čermákem. O filosofii, politice a právu. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

HLOUŠEK, Vít and Lubomír KOPEČEK. 2004. Konfliktní demokracie: moderní masová politika ve střední Evropě. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU.

KRUNTORÁDOVÁ, Ilona. 2015. Politické aspekty financování českých měst. Prague: Karolinum.

KUBÁLEK, Michal and Václav BUBENÍČEK. 2012. “Charakter lokální politiky v suburbánním politickém prostoru.” Acta Politologica 4(3): 284‒305.

LIPSET, Seymour Martin and Stein ROKKAN. 1967. “Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments: An Introduction.” Pp. 1‒64 in Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspective, edited by Seymour Martin LIPSET and Stein ROKKAN. New York- London: The Free Press & Collier-MacMillan Limited.

PŘIBÁŇ, Jiří. 2014. Obrana ústavnosti aneb Česká otázka v postnacionální Evropě. Prague: SLON.

RYŠAVÝ, Dan. 2006. “Komunální je komunální a velká je velká! K hypotéze politizace lokálních politických elit.” Sociologický časopis/Czech Sociological Review 42(5): 953‒970.

VACHOVÁ, Jaroslava. 2010. Spolková činnost v Žarošicích. MA thesis. Brno: Filozofická fakulta MU.

https://doi.org/10.5817/SOC2016-1-73


Crossref Cited-by (3)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Pork-Barrel Politics on the Regional Level: Public Subsidies in the Municipalities of the Central Bohemia Region
Peter Spáč, Petr Voda, Stanislav Balík, Michal Pink
Czech Sociological Review  ročník: 54,  číslo: 4,  první strana: 499,  rok: 2018  
https://doi.org/10.13060/00380288.2018.54.4.412

2. Recenze MÜLLER; Karel B. (2018). Dobré vládnutí ve veřejném nezájmu: Lokální politické elity jako klíčoví aktéři demokratizace? Praha: Sociologické nakladatelství, 286 stran. ISBN 978-80-7419-271-5.
Pavel Dufek, Pavel Dufek
ORBIS SCHOLAE  ročník: 12,  číslo: 1,  první strana: 105,  rok: 2020  
https://doi.org/10.14712/1803-8220/53_2019

3. Personalizace na komunální úrovni: existuje a lze ji v českém prostředí zkoumat?
Andrea Smolkova, Stanislav Balík
Středoevropské politické studie Central European Political Studies Review  ročník: 20,  číslo: 2,  první strana: 204,  rok: 2018  
https://doi.org/10.5817/CEPSR.2018.2.204