Problematika experimentálního výzkumu buddhistických meditací

Silvie Kotherová

Abstrakt

Meditace jsou od 60. let 20. století stabilní součástí moderního vědeckého výzkumu. V rámci psychologie jsou meditace chápány často terapeuticky, co je spojeno s misijními strategiemi buddhistických skupin směrem na Západ. Tato tendence určila i další psychologický výzkumný program a vedla k „naivní“ psychologizaci a homogenizaci meditací ignorujíc jejich kulturní, historický a náboženský kontext. S tím souvisí i nedostatečné definování pojmu meditace a jeho další uchopování pro potřeby experimentu. Tato studie se snaží představit odlišný přístup k experimentálnímu výzkumu meditací. Ten je založen na důkladnějším vymezení konkrétního typu meditace a jeho prvků a na následném zkoumání jejího efektu na narušení tělesného obrazu sleduje různé intervenující proměnné. Studie se nezaměřuje jen na referování o průběhu a výsledcích experimentu, ale sleduje i mnohá, často nelehká, metodologická rozhodnutí, která je nutno při experimentálním výzkumu (nejen) meditací učinit. Obecně vzato, klíčový je integrovaný interdisciplinární přístup, který spojuje expertízy z různých oblastí.

Klíčová slova

buddhistická meditace; narušení tělesného obrazu; meditační techniky; experimentální design; iluze umělé ruky

Plný Text:

Mobi ePub

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Arahatta Jhanananda. 2004. „Rapture in Buddhism, Myanomaya, the “mind-made body. The Buddha’s Discourses on the Astral Body and Out-of-Body (OOB) experiences.” The Great Western Vehicle Mahapacchimayana. Citováno 18. července, 2012 (www.greatwesternvehicle.org/manomaya.htm).

Barsky, Arthur J., Grace Wyshak a Gerald L. Klerman. 1990. „The somatosensory amplification scale and its relationship to hypochondriasis.“ Journal of Psychiatric Research 24(4): 323–334. https://doi.org/10.1016/0022-3956(90)90004-A

Berkwitz, Stephen C. (ed.). 2006. Buddhism in world cultures. Comparative perspectives, Oxford: ABC Clio.

Botvinick, Matthew a Jonathan Cohen. 1998. „Rubber hands ‘feel’ touch that eyes see.“ Nature 391: 756. https://doi.org/10.1038/35784

Cohen, Lorenzo, Carla Warneke, Rachel T. Fouladi, Alma M. Rodriguez a Alejandro Chaoul-Reich. 2004. „Psychological adjustment and sleep quality in a randomized trial of the effects of a Tibetan Yoga intervention in patients with lymphoma.“ Cancer 100(10): 2253–2260. https://doi.org/10.1002/cncr.20236

Constantini, Marcello. 2014. „Body perception, awareness, and illusions: body perception, awareness, and illusions.“ Cognitive Science 5(5): 551–560. https://doi.org/10.1002/wcs.1309

Cyranoski, David. 2005. „Neuroscientists see red over Dalai Lama.” Nature 436: 452. https://doi.org/10.1038/436452b

Dalajlama. 2000. Stezka k probuzení. Esence zušlechtěného zlata. Praha: DharmaGaia.

Frederickson, Barbara L., Michael A. Cohn, Kimberly A. Coffey, Jolynn Pek a Sandra M. Finkel. 2008. „Open hearts build lives: positive emotions, induced through loving-kindness meditation. Build consequential personal resources. Journal of Personal and Social Psychology 95(5): 1045–1062. https://doi.org/10.1037/a0013262

Frýba, Mirko. 2008. Psychologie zvládání života. Aplikace metody abhidhamma. Boskovice: Albert.

Geertz, Armin. 2009. „When cognitive scientists become religious, science is in trouble: on neurotheology from a philosophy of science perspective.” Religion 39(4): 319–324. https://doi.org/10.1016/j.religion.2009.08.001

Goldberg, Ellen. 1999. „The re-orientation of Buddhism in North America.” Method & Theory in the Study of Religion 11(4): 340–350. https://doi.org/10.1163/157006899X00087

Golberg, Ellen. 2006. „Buddhism in the West. Transplantation and innovation.“ Pp. 285–310 in Stephen C. Berkwitz (ed.). Buddhism in world cultures. Comparative perspectives. Santa Barbara: ABC-Clio.

Goldstein, Joseph. 2000. Meditace vhledu. Cesta moudrosti a svobody. Praha: Alternativa.

Goleman, Daniel. 2001. Meditující mysl. Typy meditační zkušenosti. Praha: Triton.

Hussain, Dilwar a Braj Bhushan. 2010. „Psychology of meditation and health: present status and future directions.” International Journal of Psychology and Psychological Therapy 10(3): 439–451.

Jones, Lisa E. 2007. „The jewel in the heart of the lotus: bringing Buddhist wisdom and compassion to psychotherapy.“ Dissertation thesis, School of Psychology, Victoria University, Melbourne.

Kiecolt-Glaser, Janice K., Ronald Glaser, Daniel Williger, Julie Stout, George Messick, Sharon Sheppard, Denise Ricker, Stephen C. Romisher, William Briner, George Bonnell a Roy Donnerberg. 1985. „Psychosocial enhancement in immunocompetence in geriatric population.“ Health Psychology 4(1): 25–41. https://doi.org/10.1037/0278-6133.4.1.25

Kotherová, Silvie. 2012. „Němý muž se lžící medu v ústech. Analýza a reflexe soudobého výzkumu buddhistických meditací z pohledu kognitivní religionistiky.“ Disertační práce, Ústav religionistiky, Masarykova univerzita, Brno.

Krygier, R. Jonathan, James A. J. Heathers, Sara Shahrestani, Maree Abbott, James J. Gross a Andrew H. Kemp. 2013. „Mindfulness meditation, well-being, and heart rate variability: a preliminary investigation into the impact of intensive Vipassana meditation.” International Journal of Psychophysiology 89(3): 305–313. https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2013.06.017

Lee, Sumi. 2008. „The Philosophical Meaning of Manomaya-kāya.” Korean Conference of Buddhist Studies. Citováno 22. července 2012 (http://www.skb.or.kr/down/papers/129.pdf).

Lehmann, Dietrich, Pascal L. Faber, Shisei Tei, Roberto D. Pascual-Marqui, Patricia Milz a Kieko Kochi. 2012. „Reduced functional connectivity between cortical sources in five meditation.” NeuroImage 60(2): 1574–1586. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2012.01.042

LIFE FLOW AUDIO TECHNOLOGY. „Loss of sense of size of my body.” 2011. Project Meditation. Citováno 27. května 2012 (http://www.project-meditation.org/community/meditation-chatter-box/9079-loss-sense-size-my-body.html).

LIFE FLOW AUDIO TECHNOLOGY. „Meditation and out of body experiences.“ 2008. Openhand. Citováno 26. května 2012 (http://www.openhandweb.org/meditation_and_out_of_body_experiences).

Lužný, Dušan a Luboš Bělka. 2003. „Podoby buddhismu na Západě.“ Pp. 209–221 in Donald S. Lopez (ed.). Příběh buddhismu. Průvodce dějinami buddhismu a jeho učením. Brno: Barrister & Principal.

Miltner, Vladimír. 2002. Malá encyklopedie buddhismu. Praha: Libri.

MIND & LIFE INSTITUTE. „Mission.“ n.d. Mind and Life Institute. Citováno 20. května 2012 (http://www.mindandlife.org/about/mission/).

Moseley, G. Lorimer, Nick Oltho, Annemieke Venema, Sanneke Don, Marijke Wijers, Alberto Gallace a Charles Spence. 2008. „Psychologically induced cooling of a specific body part caused by the illusory ownership of an artificial counterpart.“ Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 105(35): 13169–13173. https://doi.org/10.1073/pnas.0803768105

Olex, Stephen, Andrew B. Newberg a Vincent M. Figueredo. 2013. „Meditation: should a cardiologist care?“ International Journal of Cardiology 168(3): 1805–1810. https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2013.06.086

Ospina, Maria B., Kenneth Bond, Mohammad Karkhaneh, Lisa Tjosvold, Ben Vandermeer, Yuanyuan Liang, Liza Bialy, Nicola Hooton, Nina Buscemi, Donna M. Dryden a Terry P. Klassen. 2007. Meditation practices for health: state of the research. Evidence Report/Technology Assessment No. 155. Rockville: Agency for Healthcare Research and Quality. Citováno 12. dubna 2012 (http://archive.ahrq.gov/downloads/pub/evidence/pdf/meditation/medit.pdf).

Peressutti, Caroline, Juan M. Martín-Gonzáles, Juan M. Graciá-Manso a Denkô Mesa. 2010. „Heart rate dynamics in different levels of Zen meditation.“ International Journal of Cardiology 145(1): 142–146. https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2009.06.058

Perlman, David M., Tim V. Salomons, Richard J. Davidson a Antoine Lutz. 2010. „Differential effects on pain intensity and unpleasantness of two meditation practices.“ Emotion 10(1): 65–71. https://doi.org/10.1037/a0018440

Rosch, Eleanor. 2002. „How to catch James’s mystic germ: religious experience, Buddhist meditation and psychology.“ Journal of Consciousness Studies 9(9-10): 37–56.

Rubia, Katya. 2009. „The neurobiology of meditation and its clinical effectiveness in psychiatric disorders.” Biological Psychology 82: 1–11. https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2009.04.003

Seager, Richard Hughes. 1999. Buddhism in America. New York: Columbia University Press.

Sharf, Robert H. 1995. „Buddhist modernism and the rhetoric of meditative experience.“ Numen 42(3): 228–283. https://doi.org/10.1163/1568527952598549

Schneider, Robert H., Charles N. Alexander, Frank Staggers, David W. Orme-Johnson, Maxwell Rainfort, John W. Salerno, William Sheppard, Amparo Castillo-Richmond, Vernon A. Barnes a Sanford I. Nidich. 2005. „A randomized controlled trial of stress reduction in African Americans treated for hypertension for over one year.“ American Journal of Hypertension 18(1): 88–98. https://doi.org/10.1016/j.amjhyper.2004.08.027

Sudsuang, Ratree, Vilai Chentanez a Kongdej Veluvan. 1991. „Effect of Buddhist Meditation on Serum Cortisol and Total Protein Levels, Blood Pressure, Pulse Rate, Lung Volume and Reaction Time.“ Physiology & Behavior 50(3): 543–548. https://doi.org/10.1016/0031-9384(91)90543-W

Suzuki, Daisetz Teitaro. 1963. Outlines of Mahayana Buddhism. New York: Schocken Books.

Thakkar, Katharine N., Heathman S. Nichols, Lindsey G. McIntosh a Sohee Park. 2011. „Disturbances in body ownership in schizophrenia: evidence from the rubber hand illusion and case study of a spontaneous out-of-body experience.“ PlosOne 6(10): e27089. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0027089

Varela, Francisco J. 1996. „Neurophenomenology: a methodological remedy for the hard problem.“ Journal of Consciousness Studies 3(4): 330–349.

Wallace, B. Alan. 2006a. „Mental balance and well-being: building bridges between Buddhism and Western psychology.“ American Psychologist 61(7): 690–701. https://doi.org/10.1037/0003-066X.61.7.690

Wallace, B. Alan. 2006b. „Vacuum States of Consciousness: A Tibetan Buddhist View.“ Pp. 112–121 in Dinesh K. Nauryal, Michael S. Drummond a Y. B. Lal (eds.). Buddhist Thought and Applied Psychological Research: Transcending the Boundaries. Abingdon: Routledge.

Zajonc, Arthur (ed.). 2004. The new physics and cosmology: dialogues with the Dalai Lama. New York: Oxford University Press.

Zen-World. 2011. „Vibrations and out of body experience.“ Newbuddhist. Citováno 30. července 2012 (http://newbuddhist.com/discussion/10674/vibrations-and-out-of-body-experience).

https://doi.org/10.5817/SOC2015-4-73