Kvantitatívny pohľad na vplyv asymetrickej informácie na teóriu dôvery a teóriu reciprocity

Matúš Kubák, Vladimír Gazda, Zuzana Lejková, Jozef Nemec

Abstrakt

Důvěra a reciprocita vstupují do většiny osobních, sociálních a ekonomických interakcí. Zatímco kooperativní chování se může realizovat k užitku partnerů interakce, sobeckost a nereciproční jednání mohou škodit. V článku prezentujeme investiční hru s plnou (symetrickou) informací a parciální (asymetrickou) informací. V experimentu též zavádíme očekávání subjektů ohledně chování  protistrany interakce. To nám umožňuje pozorovat vedlejší motivy chování účastníků experimentu. Experiment opakujeme v pěti kolech a pozorujeme vliv symetrické a asymetrické informace na vývoj důvěry a reciprocity. Pozorujeme odklon ekonomických agentů od neohraničeně racionálního a sobeckého chování. Subjekty se odchylují od nashovských ekvilibrií. Dokumentujeme důkaz toho, že důvěra indikuje reciprocitu. Účastníci experimentu jsou averzní vůči nespravedlnosti, ale pozorujeme nepatrně oportunistické chování v experimentu s asymetrickou informací, kde subjekty využívají informační disparitu. Efekt reputace nebyl potvrzený a teda důvěra a reciprocita se v průběhu interakce podstatně nevyvíjejí. Step out efekt nebyl taktéž potvrzený, a teda subjekty nemají tendenci ke zběhnutí z kooperace. Subjekty si v prezentovaném experimentu zasílají sumy podobné sumám, jaké si zasílali subjekty v referenčních experimentech. Avšak Sendeři na Slovensku zasílají sumy, které jsou menší než sumy zasílané v jiných zemích. Sendeři nejsou averzní vůči nespravedlnosti a teda nevěří, že jim Receiveři zašlou férové rozdělení zisku z investice. Receiveři v symetrické verzi experimentu jsou více averzní vůči nespravedlnosti než Receiveři v asymetrické verzi experimentu. Důvěra subjektů narůstá s jejich očekáváními. Pozorujeme též nepatrný vliv jednání v předešlých kolech experimentu na jednání v aktuálním kole. Tento vliv však není statisticky významný.

Klíčová slova

ekonomický experiment; investiční hra; symetrická/asymetrická informace

Plný Text:

Mobi ePub

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Ahmed, Ali M. a Osvaldo Salas. 2008. „Trust in India and Sweden.” Cross-Cultural Research 42(4): 420–429. https://doi.org/10.1177/1069397108322455

Ben-Ner, Avner a Louis Putterman. 2009. „Trust, Communication and Contracts: An Experiment.” Journal of Economic Behavior & Organization 70(1-2): 106–121. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2009.01.011

Berg, Joyce, John Dickhaut a Kevin McGabe. 1995. „Trust, Reciprocity and Social History.” Games and Economic Behavior 10(1): 122–142. https://doi.org/10.1006/game.1995.1027

Coricelli, Giorgio, Luis González Morales a Amelie Mahlstedt. 2006. „The investment game with asymmetric information.” Metroeconomica 57(1): 13–30. https://doi.org/10.1111/j.1467-999X.2006.00231.x

Cesarini, David, Christopher T. Dawes, James H. Fowler, Magnus Johannesson a Paul Lichtenstein. 2008. „Heritability of cooperative behavior in the trust game.” Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 10(105): 3721–3726. https://doi.org/10.1073/pnas.0710069105

Cox, James C., Cary A. Deck. 2006. „When are Women More Generousthan Men?” Economic Inquiry (44)4: 587–598. https://doi.org/10.1093/ei/cbj042

Cox, James C., Daniel Friedman a Vjollca SADIRAJ. 2008. „Revealed Altruism.” Econometrica (76)1: 31–69. https://doi.org/10.1111/j.0012-9682.2008.00817.x

Csukas, Csongor, Paulo Fracalanza, Tamás Kovács a Marc Willinger. 2008. „The Determinants of Trusting and Reciprocal Behaviour: Evidence from an Intercultural Experiment.” Journal of Economic Development (33)1: 71–95. https://doi.org/10.35866/caujed.2008.33.1.004

Engelmann, Dirk a Urs Fischbacher. 2009. „Indirect reciprocity and strategic reputation building in an experimental helping game.“ Games and Economic Behavior (67)2: 399–407. https://doi.org/10.1016/j.geb.2008.12.006

Fehr, Ernst a Klaus M. Schmidt. 1999. „A theory of fairness, competition and cooperation. Quarterly Journal of Economics 114(3): 817–868. https://doi.org/10.1162/003355399556151

Fershtan, Chaim a Uri Gneezy. 2001. „Discrimination in a segmented society: an experimental approach.” Quarterly Journal of Economics 116(1): 351–377. https://doi.org/10.1162/003355301556338

Fukuyama, Francis. 1996. Trust: the social virtues and the creation of prosperity. New York: Free Press.

Greig, Fiona a Iris Bohnet. 2008. „Is There Reciprocity in a Reciprocal Exchange Economy? Evidence from a Slum in Nairobi.” Economic Inquiry (46)1: 77–83. https://doi.org/10.1111/j.1465-7295.2007.00081.x

Gróf, Marek, Lucia Lechová, Vladimír Gazda a Matúš Kubák. 2012. „An Experiment on the Level of Trust in an Expanded Investment Game.” Journal of Applied Sciences (12)12: 1308–1312. https://doi.org/10.3923/jas.2012.1308.1312

Holm, Hakan J. a Anders Danielson. 2005. „Tropic Trust Versus Nordic Trust: Experimental Evidence From Tanzania And Sweden.” Economic Journal 115(503): 505–532. https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2005.00998.x

Johnson, Noel D. a Alexandra A. Mislin. 2011. „Trust games: A meta-analysis.“ Journal of Economic Psychology 32(5): 865–889. https://doi.org/10.1016/j.joep.2011.05.007

Kosfeld, Michael, Markus Heinrichs, Paul J. Zak, Urs Fischbacher a Ernst Fehr. 2005. „Oxytocin Increases Trust in Humans.” Nature 435: 673–676. https://doi.org/10.1038/nature03701

Stanton, Angela A. 2009. Neural Substrates of Decision-Making in Economic Games: Hormones in Decision-Making. Saarbrücken: VDM Verlag.

Takahasi, Chisato, Toshio Yamagishi, Shigehito Tanida, Toko Kiyonari a Satoshi Kanazawa. 2006. „Attractiveness and Cooperation in Social Exchange.” Evolutionary Psychology 4: 315–329. https://doi.org/10.1177/147470490600400127

https://doi.org/10.5817/SOC2015-4-31