„Vidia ma?“ Zdanie, že sa niekto pozerá, zvyšuje čestnosť v modifikovanej hre Diktátor

Andrej Mentel, Romana Žihlavníková

Abstrakt

V této studii jsme zkoumali vliv zrcadla umístěného před účastníky na čestnost v modifikované hře Diktátor s explicitním pravidlem „Vezmi si jen jeden kousek odměny“. Očekávali jsme, že za experimentální podmínky se účastníci budou chovat čestně s vyšší pravděpodobností. První studie byla vykonána na skupině předškoláků, a to v uspořádání s jednou skupinou a opakovanou administrací. Administrace s experimentální podmínkou se uskutečnila dva týdny po prvním kole. Ve druhé studii jsme použili uspořádání se dvěma skupinami a jednou administrací; účastníky byli vysokoškolští studenti. V obou případech byly šance čestné hry za přítomnosti zrcadla signifikantně vyšší. Tyto výsledky jsou vyšší než ty, které jsou známé ze starších výzkumů využívajících jednoduchou hru Diktátor, což naznačuje, že v tomto uspořádání může hrát významnou úlohu proces hodnocení vlastního chování vyvolaný objektivním sebeuvědomováním.

Klíčová slova

altruismus; reciprocita; reputace; zrcadlo; hra Diktátor; objektivní sebeuvědomování

Plný Text:

Mobi ePub

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bateson, Melissa, Daniel Nettle a Gilbert Roberts. 2006. „Cues of Being Watched Enhance Cooperation in a Real-World Setting.“ Biology Letters 2(3): 412–414. https://doi.org/10.1098/rsbl.2006.0509

Beaman, Arthur L., Bonnel Klentz, Edward Diener a Soren Svanum. 1979. „Self-Awareness and Transgression in Children: Two Field Studies.” Journal of Personality and Social Psychology 37(10): 1835–1846. https://doi.org/10.1037/0022-3514.37.10.1835

Bull, Ray a Elisabeth Gibson-Robinson. 1981. „The Influences of Eye-Gaze, Style of Dress, and Locality on the Amounts of Money Donated to a Charity.” Human Relations 34(10): 895–905. https://doi.org/10.1177/001872678103401005

Diener, Edward a Mark Wallbom. 1976. „Effects of Self-Awareness on Antinormative Behavior.” Journal of Research in Personality 10(1): 107–111. https://doi.org/10.1016/0092-6566(76)90088-X

Duval, Shelley a Robert A. Wicklund. 1972. A Theory of Objective Self-Awareness. New York: Academic Press.

Fehr, Ernst a Simon Gächter. 2002. „Altruistic Punishment in Humans.” Nature 415: 137–140. https://doi.org/10.1038/415137a

Gintis, Herbert, Samuel Bowles, Robert Boyd a Ernst Fehr. 2003. „Explaining Altruistic Behavior in Humans.” Evolution and Human Behavior 24(2): 153–172. https://doi.org/10.1016/S1090-5138(02)00157-5

Haley, Kevin J. a Daniel M. T. Fessler. 2005. „Nobody’s Watching? Subtle Cues Affect Generosity in an Anonymous Economic Game.” Evolution and Human Behavior 26(3): 245–256. https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2005.01.002

Henrich, Joseph, Robert Boyd, Samuel Bowles, Colin Camerer, Ernst Fehr, Herbert Gintis a Richard McElreath. 2001. „In Search of Homo Economicus: Behavioral Experiments in 15 Small-Scale Societies.” The American Economic Review 91(2): 73–78. https://doi.org/10.1257/aer.91.2.73

Kirkwood, Betty R. a Jonathan A. C. Sterne. 2003. Essential Medical Statistics. Malden: Blackwell.

Kurzban, Robert. 2001. „The Social Psychophysics of Cooperation: Nonverbal Communication in a Public Goods Game.” Journal of Nonverbal Behavior 25(4): 241–259. https://doi.org/10.1023/A:1012563421824

Liu, Jiangang, Jun Li, Lu Feng, Ling Li, Jie Tian a Kang Lee. 2014. „Seeing Jesus in Toast: Neural and Behavioral Correlates of Face Pareidolia.” Cortex 53: 60–77. https://doi.org/10.1016/j.cortex.2014.01.013

Nettle, Daniel, Zoe Harper, Adam Kidson, Rosie Stone, Ian S. Penton-Voak a Melissa Bateson. 2013. „The Watching Eyes Effect in the Dictator Game: It’s Not How Much You Give, It’s Being Seen to Give Something.” Evolution and Human Behavior 34(1): 35–40. https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2012.08.004

Niwa, Yuki, Kai Hiraishi a Ryo Oda. 2011. „A Mirror Has No Effect in Giving in the Dictator Game.” Letters on Evolutionary Behavioral Science 2(1): 16–19. https://doi.org/10.5178/lebs.2011.13

Silvia, Paul J. a Ann G. Phillips. 2013. „Self-Awareness Without Awareness? Implicit Self-Focused Attention and Behavioral Self-Regulation.” Self and Identity 12(2): 114–127. https://doi.org/10.1080/15298868.2011.639550

Trivers, Robert L. 1971. „The Evolution of Reciprocal Altruism.” The Quarterly Review of Biology 46(1): 35–57. https://doi.org/10.1086/406755

Wedekind, Claus a Victoria. A. Braithwaite. 2002. „The Long-Term Benefits of Human Generosity in Indirect Reciprocity.” Current Biology 12(12): 1012–1015. https://doi.org/10.1016/S0960-9822(02)00890-4

Vágnerová, Marie. 2008. Vývojová psychologie I. Dětství a dospívání. Praha: Karolinum.

Žihlavníková, Romana, Andrej Mentel a Ivan H. Tuf. 2014. „Som pred zrkadlom lepší?” Pro-Fil, doplňkové číslo: 82–88. Dostupné z (http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/profil/article/view/1000). https://doi.org/10.5817/pf15-3-1000

https://doi.org/10.5817/SOC2015-4-19