Ochrana spotřebitele jako projev změny společnosti aneb od civilních kodexů 19. století k moderním kodexům 21. století

Markéta Selucká

Abstrakt

Článek se snaží odpovědět na otázky, jakým způsobem se změna společnosti promítla do civilních kodexů, tj. zdali jsou kodexy 19. století postavené na stejných hodnotách, jako kodexy vznikající ve 21. století. Stranou pozornosti nezůstane nový trend soukromého práva, který se projevuje ustanoveními prosazující a garantující ochranu slabších stran v soukromém právu a svým způsobem tak narušující stěžejní zásadu autonomie vůle.

Klíčová slova

civilní kodexy; proměna společnosti a práva; ochrana slabších stran; autonomie vůle

Plný Text:

Mobi ePub