Evoluční teorie a právo (státní a unijní)

Roč.12,č.2
Právo v sociálních vědách

Abstrakt
Článek se zabývá problematikou evoluce v oblasti práva. V úvodní části si autor klade otázku, zda a do jaké míry lze naše znalosti o evoluci vůbec přenést do oblasti práva. Kriticky přitom analyzuje jednotlivé doktrinální evoluční přístupy v právu. Následně jsou definovány výchozí evoluční principy platné pro oblast práva tak, aby v poslední části článku bylo možné aplikovat zjištěné poznatky na problematiku evropské integrace v rámci Evropské unie.

Klíčová slova:
evoluční teorie, právo, Evropská unie, evropská integrace
Reference

CHAITIN, Gregory J. 1990 Toward a mathematical definition of „life“ in Information, Randomness and Incompleteness: Papers on Algorithmic Information Theory. Singapore, World Scientific Publishing. ISBN 981-02-0154-0. https://doi.org/10.1142/1048

ELLIOTT, Donald E. 1997 “Law and Biology: The New Synthesis?” Yale Law School Faculty Scholarship [citováno 30. června 2014]dostupné z http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/2216.

ELLIOTT, Donald E. 1985 "The Evolutionary Tradition in Jurisprudence" Yale Law School Faculty Scholarship [citováno 30. června 2014]dostupné z http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/2194. https://doi.org/10.2307/1122404

HODGSON Geoffrey M. and Thorbjørn Knudsen. 2010. Darwin's conjecture: The search for general principles of social and economic evolution. Chicago, University of Chicago Press. ISBN: 9780226346908. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226346922.001.0001

HOLMES, Oliver W. 1899. “Law in Science and Science in Law.” Harvard Law Review, 12(7): 443-463. ISSN: 0017811X. https://doi.org/10.2307/1321177

HULL, David L. 1980 “Individuality and selection.” Annual Review of Ecology and Systematics, 11: 311-332. ISSN: 0066-4162. https://doi.org/10.1146/annurev.es.11.110180.001523

JONES, Owen. D. 1997 “Evolutionary Analysis in Law: An Introduction and Application to Child Abuse.” North Carolina Law Review, 75:1117–1242.

Gore, Rick. “The Rise of Mammals” citováno 30. června 2014] dostupné z http://science.nationalgeographic.com/science/prehistoric-world/rise-mammals/#page=7 [.

Leiter, Briean and Michael Weisberg. 2007 “Why Evolutionary Biology is (so Far) Irrelevant to Law” (October 17,). U of Texas Law, Law & Econ Research Paper No. 81; U of Texas Law, Public Law Research Paper No. 89. [citováno 30. června 2014] Dostupné z SSRN: http://ssrn.com/abstract=892881 či https://doi.org/10.2139/ssrn.892881

Marquardt, Paul D. 1994 “Subsidiarity and Soverignty in the European Union.” Fordham International Law Journal, 18(2): s. 616-640.

Kepa Ruiz-Mirazo, Juli Peretó, a Alvaro Moreno. 2004 “A universal definition of life: autonomy and open-ended evolution” Kluwer Academic Publishers. 34(3): 323-346. https://doi.org/10.1023/B:ORIG.0000016440.53346.dc

Von Savigny, Friedrich C. 1831 “Of the vocation of our age for legislation and jurisprudence.” Překlad A. Hayward. [citováno 30. ledna 2015] Dostupné z http://books.google.cz/books?id=JvukCY8Rbz0C&printsec=frontcover&hl=cs#v=onepage&q=arbitrary&f=false.

Sinclair, Ian. 1984. The Vienna Convention on the Law of Treaties. Manchester. Manchester University Press. ISBN 0-7190-1480-8.

Smits, Jan M. 2013. “Party choice and the Common European Sales Law, or: How to prevent the CESL from becoming a lemon on the law market “ Common Market Law Review., 50(1,2): 51–68. https://doi.org/10.2139/ssrn.2060017

Stake, Jeffrey E . 2001. "Pushing Evolutionary Analysis of Law or Evolving Law: Design Without a Designer" Faculty Publications. Paper. [citováno 30. ledna 2015] Dostupné z http://www.repository.law.indiana.edu/facpub/204. s. 877

Mauro Zamboni. 2010. "Evolutionary Theory and Legal Positivism: A Possible Marriage". The Selected Works of Mauro Zamboni. [citováno 30. ledna 2015] Dostupné z http://works.bepress.com/mauro_zamboni/8. https://doi.org/10.2139/ssrn.1657841

Mauro Zamboni. 2008. “From ‘Evolutionary Theory and Law’ to a ‘Legal Evolutionary Theory’.” German Law Journal, 9: 516-546. https://doi.org/10.1017/S2071832200006568

Metriky

0

0


478

Views

381

PDF views

142

Mobi views

97

ePub views