Evoluční teorie a právo (státní a unijní)

David Sehnálek

Abstrakt

Článek se zabývá problematikou evoluce v oblasti práva. V úvodní části si autor klade otázku, zda a do jaké míry lze naše znalosti o evoluci vůbec přenést do oblasti práva. Kriticky přitom analyzuje jednotlivé doktrinální evoluční přístupy v právu. Následně jsou definovány výchozí evoluční principy platné pro oblast práva tak, aby v poslední části článku bylo možné aplikovat zjištěné poznatky na problematiku evropské integrace v rámci Evropské unie.

Klíčová slova

evoluční teorie; právo; Evropská unie; evropská integrace

Plný Text:

Mobi ePub