Jak porozumět ústavnímu soudnictví? Přínos politické filosofie

Jiří Baroš

Abstrakt

Článek se pokouší nabídnout přístup, jak porozumět ústavnímu soudnictví jakožto důležité části normativního projektu ústavní demokracie. Politická věda má často potíže s chápáním argumentů užívaných ústavními soudy, a to kvůli behavioralistické a postbehavioralistické revoluci, které v rámci ní dříve proběhly. Nicméně přístupy jako nový institucionalismus nabízejí alternativu zdůrazňující to, že soudci následují logiku jimi zastávané role. Podle tohoto slibnějšího přístupu se soudci snaží následovat standardy vlastní soudcovské profesi. V ní je důležitá schopnost odůvodňovat rozhodnutí v konkrétních věcech. Při ospravedlňování rozhodnutí ústavních soudů jsou ústavní soudci nuceni vypracovávat své vlastní koncepce základních stavebních kamenů ústavy. Ty jsou zároveň dědictvím politické filosofie, která ovlivnila tvorbu ústavy i její porozumění (autoritativními) interprety. Článek proto v návaznosti na amerického právního teoretika Paul W. Kahna navrhuje specifickou metodu sociologie právních konceptů, která by umožnila konceptům politické a ústavní teorie (a praxe) porozumět jak z historické, tak strukturální perspektivy.

Klíčová slova

politická filosofie; politická věda; sociologie právních konceptů; ústavní demokracie; ústavní soudnictví

Plný Text:

Mobi ePub

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Archer, Margaret S. 2008. "Lze najít pojítko mezi vysvětlením a porozuměním?" Sociologický časopis 44(1): 7–22.

Ball, Terence. 1995. Reappraising Political Theory: Revisionist Studies in the History of Political Thought. Oxford: Oxford University Press.

Ball, Terence. 2004. "History and the Interpretation of Texts." Pp. 18–30 in Handbook of Political Theory, edited by Gerald F. Gaus, and Chandran Kukathas. London: Sage. https://doi.org/10.4135/9781848608139.n2

Ball, Terence, Farr, James, Hanson, Russell L. Hanson. 1989. "Editor´s Introduction." Pp. 1–5 in Political Innovation and Conceptual Change, edited by Terence Ball, James Farr, Russell L. Hanson. Cambridge: Cambridge University Press.

Barak, Aharon. 2005. Purposive Interpretation in Law. Princeton: Princeton University Press. https://doi.org/10.1515/9781400841264

Barber, Sotirios A., Fleming, James A. 2007. Constitutional Interpretation. The Basic Questions. Oxford: Oxford University Press.

Baroš, Jiří. 2009. "Křesťanská modernita?" Kontexty 2(3): 62–68.

Baroš, Jiří. 2011. "Suverenita mezi křesťanstvím a právní modernitou." Časopis pro právní vědu a praxi 19(1): 1–10.

Baroš, Jiří. 2012. "Politická moc a ústavní demokracie. Za konservatismus ústavních forem." Kontexty 4(3): 8–12.

Baroš, Jiří. 2013. "Dělba moci jako nástroj konstitucionalismu." Jurisprudence 22(7): 11–16.

Benhabib, Seyla. 2002. The Claims of Culture. Equality and Diversity in the Global Era. Princeton: Princeton University Press. https://doi.org/10.1515/9780691186542

Bobbitt, Philip. 1982. Constitutional Fate. Theory of Constitution. New York: Oxford University Press.

Bouretz, Pierre. 2009. "Leo Strauss a jeho odkaz." Pp. 7–181 in Svědkové budoucího času III. Praha: OIKOYMENH.

Connolly, William E. 1993. The Terms of Political Discourse. Oxford: Blackwell.

Drury, Shadia B. 1999. Leo Strauss and the American Right. London: Palgrave Macmillan, 1999.

Dufek, Pavel. 2010. Úrovně spravedlnosti. Liberalismus, kosmopolitismus a lidská práva: Brno: MU.

Dufek, Pavel, Holzer, Jan. 2013. "Democratisation of Democracy? On the Discontinuity Between Empirical and Normative Theories of Democracy." Representation 49(2): 117–134. https://doi.org/10.1080/00344893.2013.816189

Dworkin, Ronald 2001a. A Matter of Principle. Oxford: Clarendon Press.

Dworkin, Ronald 2001b. Když se berou práva vážně. Praha: OIKOYMENH.

Elshtain, Jean Bethke. 2008. Sovereignty: God, State, and Self. New York: Basic Books.

Farr, James 1989. "Understanding conceptual change politically." Pp 24–47 in Political Innovation and Conceptual Change, edited by Terence Ball, James Farr, Russell L. Hanson. Cambridge: Cambridge University Press.

Ferejohn, John, and Pasquino, Pasquale. 2012. "Constitutional Courts as Deliberative Institutions: Toward an Institutional Theory of Constitutional Justice." Pp. 21–36 in Constitutional Justice: East and West, edited by Wojciech Sadurski. Alphen aan den Rijn: Kluwer.

Gallie, W. B. 1956. "Essentially Contested Concepts." Proceedings of the Aristotelian Society 56: 167–198. https://doi.org/10.1093/aristotelian/56.1.167

Gaus, Gerald F. 2000. Political Concepts and Political Theories. New York: Westview Press.

Gillespie, Michael A. 2008. The Theological Origins of Modernity. Chicago: The University of Chicago Press. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226293516.001.0001

Grigsby, Ellen. 2011. "History of the Discipline." Pp. 3–10 in 21st Century Political Science: A Reference Handbook, edited by John T Ishiyama,Marijke Breuning. London: Sage. https://doi.org/10.4135/9781412979351.n1

Kahn, Paul W. 1999. The Cultural Study of Law. Reconstructing Legal Scholarship. Chicago: The University of Chicago Press.

Kahn, Paul W. 2001. "Freedom, Autonomy, and Cultural Study of Law." Yale Journal of Law and the Humanities 13(1): 141–171.

Kahn, Paul W. 2012. Political Theology. Four New Chapters on the Concept of Sovereignty. New York: Columbia University Press.

Kantorowicz, Ernst H. 1997. The King´s Two Bodies. A Study in Mediaeval Political Theology, Princeton: Princeton University Press.

King, Gary, Keohane, Robert O., Verba, Sydney. 1994. Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research. Princeton: Princeton University Press. https://doi.org/10.1515/9781400821211

Klokočka, Vladimír. 1994. "Předmluva." Pp VII-XLIII in Ústavní zákony a další ústavněprávní předpisy. Praha: C. H. Beck.

Kommers, Donald P. 1997. The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany. Durham: Duke University Press.

Kysela, Jan 2014. Ústava mezi právem a politikou. Úvod do ústavní teorie. Praha: Leges.

Lilla, Mark 2007. The Stillborn God: Religion, Politics, and the Modern West. New York: Knopf.

MacIntyre, Alasdair. 2004. Ztráta ctnosti. Praha: OIKOYMENH.

Malý, Vojtěch, Dufek, Pavel. 2013. "Náboženské racionale v liberální demokracii: Vyloučení, zahrnutí a hledání třetích cest." Sociální studia 10(3): 61–83.

Mansfield, Harvey C., Jr. 1991. America´s Constitutional Soul. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

March, James G., Olsen, Johan P. 2008. "The Logic of Appropriateness." Pp. 689–708 in The Oxford Handbook of Public Policy, edited by Michael Moran, Martin Rein, and Robert E. Goodin. Oxford: Oxford University Press.

March, Jamse G., Olsen, Johan P. 2009. "The Logic of Appropriateness." ARENA Working Papers, WP 04/09. Retrieved 22. 5. 2015 (http://www.sv.uio.no/arena/english/research/publications/arenaspublications/working papers/working-papers2004/wp04_9.pdf)

Meier, Heinrich. 2006. Leo Strauss and the Theologico-Political Problem. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139177948

Mlsna, Petr. 2011. "Filozofické a ideové zdroje Ústavy ČR." Pp. 15–44 in: Ústava ČR – vznik, vývoj a perspektivy, edited by Petr Mlsna. Praha: Leges.

Murphy, Walter F. 2007. Constitutional Democracy. Creating and Maintaining a Just Political Order. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Murphy, Walter F., Fleming, James E., Barber, Sotirios A., Macedo, Stephen. 2008. American Constitutional Interpretation. New York: Foundation Press.

Norton, Anne. 2005. Leo Strauss and the Politics of American Empire. New Haven: Yale University Press.

Oakley, Francis. 2005. Natural Law, Laws of Nature, Natural Rights: Continuity And Discontinuity in the History of Ideas. London: Continuum.

Pangle, Thomas L. 2004. "Straussian Approaches to the Study of Politics." Pp. 31–45 in Handbook of Political Theory, edited by Gerald F. Gaus, and Chandran Kukathas. London: Sage. https://doi.org/10.4135/9781848608139.n3

Pangle, Thomas L. 2006. Leo Strauss: An Introduction to His Thought and Intellectual Legacy. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Pelluchon, Corine. 2005. Leo Strauss une autre raison, d'autres lumières: Essai sur la crise de la rationalité contemporaine. Paris: Vrin.

Perelman, Chaïm, Olbrechts-Tyteca, Lucie. 2008. Traité de l'argumentation: la nouvelle rhétorique. Bruxelles: Université de Bruxelles.

Pocock, J. G. A. 1987. The Ancient Constitution and the Feudal Law: A Study of English Historical Thought in the Seventeenth Century. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511571459

Pocock, J. G. A. 2003. The Machiavellian Moment: Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition. Princeton: Princeton University Press.

Pocock, J. G. A. 2006. "Theory in History: Problems of Context and Narrative." Pp. 163–174 in The Oxford Handbook of Political Theory, edited by John S. Dryzek, Bonnie Honig and Anne Philips. Oxford: Oxford University Press.

Rawls, John. 1997. "The Idea of Public Reason Revisited." The University of Chicago Law Review 64(3): 765–807. https://doi.org/10.2307/1600311

Rawls, John. 1995. "Spravedlnost jakožto „fairness“: politická, nikoliv metafyzická." Reflexe 14: 30 s.

Rawls, John. 2003. "Oblast politična a překrývající konsensus." Reflexe 24: 41–67.

Rawls, John. 2005. Political Liberalism. New York: Columbia University Press.

Robertson, David. 2010. The Judge as Political Theorist. Contemporary Constitutional Review. Princeton: Princeton University Press. https://doi.org/10.1515/9781400836871

Rosen, Michael. 2012. Dignity: Its History and Meaning. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. https://doi.org/10.4159/harvard.9780674065512

Rosenberg, Gerald N. 2008. The Hollow Hope: Can Courts Bring About Social Change? Chicago: The University of Chicago Press. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226726687.001.0001

Schmitt, Carl. 2008. Constitutional Theory. Durham: Duke University Press. https://doi.org/10.1215/9780822390589

Skinner, Quentin. 1978a. Foundations of Modern Political Thought, Vol. I: The Renaissance. Cambridge: Cambridge University Press.

Skinner, Quentin. 1978b. Foundations of Modern Political Thought, Vol. II: The Age of Reformation. Cambridge: Cambridge University Press.

Skinner, Quentin. 1995. Machiavelli. Praha: Argo.

Skinner, Quentin. 1997. Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511598579

Skinner, Quentin. 1998. Liberty Before Liberalism. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139171274

Skinner, Quentin. 2008. Hobbes and Republican Liberty. Cambridge: Cambridge University Press.

Smekal, Hubert. 2013. "Soucokracie nebo judicializace politiky." Pp. 12–33 in Soudcokracie nebo judicializace politiky? Vztah práva a politiky (nejen) v časech krize, edited by Hubert Smekal, Ivo Pospíšil. Brno: MU.

Smith, Steven B. 2007. Reading Leo Strauss: Politics, Philosophy, Judaism. Chicago: The University Of Chicago Press. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226763903.001.0001

Smith, Steven B. 2009. The Cambridge Companion to Leo Strauss. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CCOL9780521879026

Strauss, Leo. 1995. Eseje o politické filosofii. Praha: OIKOYMENH.

Štěch, Ondřej. 2009. "Dialog sekulárních a religiózních perspektiv." Filosofický časopis 57(5): 767–774.

Štěch, Ondřej. 2013. "Sekularita a zápas o veřejný prostor." Sociální studia 10(3): 45–59.

Tanguay, Daniel. 2007. Leo Strauss: An Intellectual Biography. New Haven: Yale University Press.

Taylor, Charles. 1985. "Neutrality in Political Science." Pp. 58–90 in Philosophical Papers: Volume 2, Philosophy and the Human Sciences. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139173490.003

Taylor, Charles. 2004. Modern Social Imaginaries. Durham: Duke University Press. https://doi.org/10.1215/9780822385806

Taylor, Charles. 2007. A Secular Age. Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press.

Udoff, Alan. 1991. Leo Strauss’s Thought: Toward a Critical Engagement. Boulder: Lynne Rinner Publications.

Vile, M. J. C. 1998. Constitutionalism and the Separation of Powers. Indianapolis: Liberty Fund.

Villey, Michel. 2006. La formation de la pensée juridique moderne. Paris: Puf.

Wittgenstein, Ludwig. 1998. Filosofická zkoumání. Praha: Filosofia.

Whittington, Keith E., Kelemen, Daniel R., Caldeira, Gregory A. 2010. "The Study of Law and Politics." Pp. 4–15 in The Oxford Handbook of Law and Politics, edited by Keith E. Whittington, R. Daniel Kelemen, and Gregory A. Caldeira. Oxford: Oxford University Press.Wolin, Sheldon. 1969. "Political Theory as a Vocation." The American Political Science Review 63(4): 1062–1082. https://doi.org/10.1017/S000305540026320X

Wolin, Sheldon. 2004. Politics and Vision. Continuity and Vision in Western Political Thought. Princeton: Princeton University Press. https://doi.org/10.1515/9781400883530

Zuckert, Catherine, Zuckert Michael P. 2008. The Truth about Leo Strauss: Political Philosophy and American Democracy. Chicago: The University of Chicago Press.

https://doi.org/10.5817/SOC2015-2-83