Tlmočenie v štátnej správe: deskriptívne a preskriptívne prístupy

Helena Tužinská

Abstrakt

Výzkumy na pomezí lingvistické a právní antropologie zaměřují pozornost na příčiny a důsledky nereflektování různosti jazykových registrů v právním prostředí. V případě tlumočení cizincům v kontaktu se státní správou patří mezikulturní překlad včetně porozumění řeči legislativy mezi nové výzvy. V odborné literatuře zaznívá potřeba pochopit komunikaci jako nelineární interakci všech aktérů a tlumočení jako proces mezikulturní výměny. Analýzy lingvistických a právních antropologů, sociolingvistů, tlumočníků a právníků poukazují v tomto poli na dvě základní tendence: preskriptivní a deskriptivní. V článku propojuji tato zjištění s daty z prostředí neziskových organizací poskytujících právní pomoc migrantům v zemích V4 a na Ukrajině. Ve výzkumu jsem identifikovala nedostatky v tlumočení czincům, jejich příčiny a důsledky. Zaměřuji se na různé způsoby, jakými se preskriptivní a deskriptivní přístupy projevují v interakci žadatele, tlumočníka, rozhodce a pozorovatele.

Klíčová slova

tlumočení; migranti; deskriptivní a preskriptivní přístupy; lingvistická antropologie; sociolingvistika; právní antropologie

Plný Text:

Mobi ePub