Tlmočenie v štátnej správe: deskriptívne a preskriptívne prístupy

Helena Tužinská

Abstrakt

Výzkumy na pomezí lingvistické a právní antropologie zaměřují pozornost na příčiny a důsledky nereflektování různosti jazykových registrů v právním prostředí. V případě tlumočení cizincům v kontaktu se státní správou patří mezikulturní překlad včetně porozumění řeči legislativy mezi nové výzvy. V odborné literatuře zaznívá potřeba pochopit komunikaci jako nelineární interakci všech aktérů a tlumočení jako proces mezikulturní výměny. Analýzy lingvistických a právních antropologů, sociolingvistů, tlumočníků a právníků poukazují v tomto poli na dvě základní tendence: preskriptivní a deskriptivní. V článku propojuji tato zjištění s daty z prostředí neziskových organizací poskytujících právní pomoc migrantům v zemích V4 a na Ukrajině. Ve výzkumu jsem identifikovala nedostatky v tlumočení czincům, jejich příčiny a důsledky. Zaměřuji se na různé způsoby, jakými se preskriptivní a deskriptivní přístupy projevují v interakci žadatele, tlumočníka, rozhodce a pozorovatele.

Klíčová slova

tlumočení; migranti; deskriptivní a preskriptivní přístupy; lingvistická antropologie; sociolingvistika; právní antropologie

Plný Text:

Mobi ePub

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bargerová, Zuzana, Katarína Fajnorová a Alena Chudžíková. 2011. Stav integrácie cudzincov s doplnkovou ochranou do spoločnosti a návrhy odporúčaní pre tvorcov verejných politík. Bratislava: Stimul.

Barsky, Robert F. 2000. Arguing and Jutifying. Aldershot: Ashgate.

Bázlik, Miroslav a Teodor Hrehovčík. 2013. Súdny preklad a tlmočenie. Bratislava: Iura Edition.

Berk-Seligson, Susan. 2002. The Bilingual Courtroom. Court Interpreters in the Judicial Process. Chicago: The University of Chicago Press. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226923277.001.0001

Eades, Diana. 1994. "A Case of communicative clash: Aboriginal English and the legal system." Pp. 234-264 in Language and the Law, edited by J. Gibbons. London: Longman.

Eades, Diana. 2008. Courtroom Talk and Neocolonial Control. Berlin: Walter de Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110208320

Eades, Diana. 2010. Sociolinguistics and the Legal Process. Bristol: Multilingual Matters. https://doi.org/10.21832/9781847692559

Gallová Kriglerová, Elena, Jana Kadlečíková a Jarmila Lajčáková. 2009. Migranti. Nový pohľad staré problémy. Multikulturalizmus a kultúrna integrácia migrantov na Slovensku. Bratislava: Centrum pre výskum etnicity a kultúry.

Gibbons, John. 2003. Forensic Linguistics. An introduction to language in the justice system. Oxford: Blackwell Publishing.

Good, Anthony. 2007. Anthropology and Expertise in the Asylum Courts. New York: Routledge-Cavendish. https://doi.org/10.4324/9780203945346

Good, Anthony. 2008. "Cultural evidence in courts of law." Journal of the Royal Anthropological Institute 14 (1): 47-60. https://doi.org/10.1111/j.1467-9655.2008.00492.x

Guldanová, Zuzana (ed). 2013. Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia II. Bratislava: Univerzita Komenského.

Kadlečíková, Jana, Elena Gallová Kriglerová a Tina Gažovičová. 2011. Integrácia migrantov na lokálnej úrovni. Výskumné zistenia a odporúčania. Bratislava: Centrum pre výskum etnicity a kultúry.

Maryns, Katrijn. 2006. The Asylum Speaker: Language in the Belgian Asylum Procedure. Manchester : St. Jerome Publishing.

Philips, Susan U. 1998. Ideology in the Language of Judges. How Judges Practise law, politics, and Courtroom Control. New York: Oxford University Press.

Štefková, Marketa. 2013. Právny text v preklade. Translatologické aspekty právnej komunikácie v kombináciách málo rozšírených jazykov. Bratislava: Iura Edition.

Tužinská, Helena. 2009a. "Communication in the asylum courts: limits od inquiry." Slovenský národopis, 57, 5: 560 – 578.

Tužinská, Helena. 2009b. "Kultúrna citlivosť." Pp. 79-108 In Vybrané práva cudzincov na území SR a kultúrna rozmanitosť. Princíp nenavrátenia, zlúčenie rodiny a kultúrna citlivosť, edited by M. Mittelmannová, M. Volanská a H. Tužinská. Bratislava: Stimul.

Tužinská, Helena. 2010. Otázky opisu a prekladu. Využitie poznatkov antropológie a etnografie vo vedení a tlmočení interview s cudzincami. Bratislava: Stimul.

Tužinská, Helena. 2011a. Questions of Description and Translation. Using Data from Anthropology and Ethnology in the Conduct and Interpretation of Interviews with Immigrants. Bratislava: Stimul. Retrieved December 8, 2014 (http://stella.uniba.sk/texty/HT_questions.pdf).

Tužinská, Helena. 2011b. Komunikácia s cudzincami: právne dôsledky tlmočenia. Porovnanie praktík v krajinách V4: v Poľsku, v Maďarsku, v Česku, na Slovensku a na Ukrajine. Bratislava: Liga za ľudské práva. Retrieved December 8, 2014 (https://uniba.academia.edu/HelenaTužinská/Reports).

Tužinská, Helena. 2015. "Sociolekt, migranti a tlmočenie: interakcia v štátnom sektore." Pp. 241 – 256 in Jazyk v politických, ideologických a interkultúrnych vzťahoch, Sociolinguistica Slovaca 8, edited by J. Wachtarczyková, L. Satinská, S. Ondrejovič. Bratislava: SAV.

Wadensjö, Cecilia. 1998. Interpreting as Interaction. London: Longman.

https://doi.org/10.5817/SOC2015-2-51