Pavel Klvač: Scenes of rural life, In our back yard, Closeness never too close, Rural dwellers and Backyard landscapes

Michal Šimůnek

Plný Text:

Mobi (English) ePub (English)

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bateson, Gregory and Margaret Mead. 1942. Balinese Character: A Photographic Analysis. 1st ed. New York: New York Academy of Sciences.

Becker, Howard S. 1995. “Visual Sociology, Documentary Photography, and Photojournalism: It’s (Almost) All a Matter of Context.” Visual Studies 10(1-2):5-14.

Becker, Howard S. 2007. Telling About Society. 1st ed. Chicago: The University of Chicago Press.

Blažek, Bohuslav. 2004. Venkovy: anamnéza, diagnóza, terapie. 1st ed. Brno: Vydavatelství ERA.

Burawoy, Michael. 2004. “Public Sociologies: Contradictions, Dilemmas, and Possibilities.” Social Forces 82(4): 1603-1618.

Burawoy, Michael. 2005. “For Public Sociology.” American Sociological Review 70(1): 4-28.

Gibas, Petr. 2009. “Na tom našem hybridním venkově: Fotograficko-esejistická trilogie o venkovech Drahanské vrchoviny.” Biograf 51: 103-107.

Gibas, Petr. 2011. “Vizualita a ještě dál: K postupnému otevírání se české společenské vědy.” Biograf 55: 69-74.

Klvač, Pavel, ed.. 2006. Kulisy venkovského života/ Scenes of Rural Life. 1st ed. Drnovice: Občanské sdružení Drnka.

Klvač, Pavel, ed. 2007. Na tom našem dvoře/ In Our Back Yard. 1st ed. Drnovice: Občanské sdružení Drnka.

Klvač, Pavel, ed. 2010. Pospolitosti nikdy dosti/ Closeness Never Too Close. 1st ed. Drnovice: Občanské sdružení Drnka.

Klvač, Pavel, ed. 2011. Lidé na venkově/ Rural Dwellers. 1st ed. Drnovice: Občanské sdružení Drnka.

Klvač, Pavel, ed. 2012. Krajina za humny/ Backyard Landscapes. 1st ed. Drnovice: Občanské sdružení Drnka.

Knowles, Caroline and Paul Sweetman. 2004. “Introduction.” Pp. 1-17 in Picturing the Social Landscape. Visual Methods and the Sociological Imagination. 1st ed., edited by Caroline Knowles and Paul Sweetman. London: Routledge.

Knowles, Gary J. and Ardra L. Cole, eds.2008. Handbook of the Arts in Qualitative Research: Perspectives, Methodologies, Examples, and Issues. 1st ed. Thousand Oaks, CA: Sage.

Mills, Charles W. 1959. The Sociological Imagination. 1st ed. New York: Oxford University Press.

Nichols, Lawrence T., ed. 2007. Public Sociology: The Contemporary Debate. 1st ed. London: Transaction Publishers.

Petráň, Tomáš. 2011. Ecce homo: (esej o vizuální antropologii). 1st ed. Pardubice: Univerzita Pardubice.

Petrusek, Miloslav. 2002. “Poučení ze zcela nekrizového vývoje české sociologie let 1989-2001.” Sociologický časopis 38(1-2): 7-15.

Petrusek, Miloslav. 2011. “Návrat (sociologické) teorie do Čech? Východiska, stav a perspektivy.” Sociologický časopis 47(5):1017-1033.

Petrusek, Miloslav and Jan Balon. 2011. Společnost naší doby: populární sociologie (ne)populárních problémů. 1st ed. Praha: Academia.

Siostrzonek, Jiří, ed. 2011. Fotografie a sociologie. 1st ed. Opava: Slezská univerzita v Opavě.

Stöckelová, Tereza. 2012. Nebezpečné známosti: O vztahu sociálních věd a společnosti. 1st ed. Praha: SOÚ AV – SLON.

Sullivan, Graeme. 2009. Art Practice as Research: Inquiry in the Visual Arts. 1st ed. Thousand Oaks: Sage.

Sztompka, Piotr. 2007. Vizuální sociologie: Fotografie jako výzkumná metoda. 1st ed. Praha: SLON.

Šimůnek, Michal. 2013. “Poznámky k některým alternativním přístupům v českých sociálních vědách. Fotograficko-esejistická pentalogie o venkovech Drahanské vrchoviny.” Biograf 58:147-173.

Šmíd, Rudolf. 1999. “Strašák v tísni aneb o životě ‘nonhumans.’” Biograf 20: 99-104.

Šmíd, Rudolf. 2009. “Strašák jako autentický prvek v krajině.” Pp. 78-85 in Člověk, krajina, krajinný ráz. 1st ed., edited by Pavel Klvač. Brno: Masarykova univerzita.

Šmídová Matoušová, Olga and Lucie Markvartová. 2011. “Vizuální představy o české společnosti 1989–2009 v kolektivní paměti: Město a venkov v obrazech a v příbězích o obrazech.” Biograf 55: 5–35.

Vannini, Phillip, ed. 2012. Popularizing Research: Engaging New Genres, Media, and Audiences. 1st ed. New York: Peter Lang Publishing.

Wagner, Jon. 2004. “Constructing Credible Images: Documentary Studies, Social Research, and Visual Studies.” American Behavioral Scientist 47(12): 1477-1506.