Paměť versus obchod: Znovuzrození pešťské židovské čtvrti

Júlia Vajda, Dóri Szegő, Gergely Kunt

Abstrakt

Studie se zabývá obrozením budapešťského židovské čtvrti. Část města, kterou dnes takto označujeme, leží v centru Budapešti, konkrétně ve čtvrtích Erzsébet a Teréz, na hranici šestého a sedmého městského obvodu. Ve studii jsou na příkladech několika restaurací, knihkupectví, prohlídkových okruhů a tzv. barů na staveništi popsány nové tendence, ke kterým v židovském městě dochází. Svou typickou architektonickou podobu získalo židovské město během 19. století a před první světovou válkou. V roce 1944 bylo na jeho území „velké ghetto“. Na zničení architektonicky cenné zástavby se nepodepsala ani tak válka, jako spíše období socializmu, které následovalo po ní. Budovy chátraly, různým vlnám modernizace a přestaveb však čtvrť nepodlehla. Po změně režimu dávalo město stále větší prostor investorům, kteří staré budovy demolovali. Proti těmto necitlivým zásahům se vzedmula vlna občanských iniciativ. Hospodářská krize, která vypukla v roce 2008, pomohla snahám aktivistů o záchranu čtvrti. Mnoho parcel zůstalo po stržení budov prázdných a další demolice byly odloženy. V zachovalých budovách a na volných prostranstvích začaly vznikat různé podniky se zvláštní atmosférou dočasnosti.

Klíčová slova

holokaust; vzpomínání; Budapešť; židovská čtvrť; identita

Plný Text:

Mobi ePub

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bácskai, Vera. “A pesti zsidóság a 19. század első felében” (Jews of Pest in the first half of the 19th century). Budapesti Negyed, 1995, no. 8, s. 5–21.

Bibó, István. Zsidókérdés Magyarországon 1944 után. (Jewish Question after 1944). Budapest: Katalizátor Iroda, 1994. ISBN: 96391717279789639171725.

Cole, Tim. Holocaust City: The Making of a Jewish Ghetto. New York - London: Routledge, 2003. ISBN-13: 978-0415929691.

Csanádi, Gábor – Csizmady, Adrienne - Olt Gergely. Átváltozóban, (In Change). Budapest: ELTE . Eötvös Kiadó, 2012. ISBN: 978 963 312 000 2.

DOBLO Borbár – Popovits Dávid, az ösztönös-érzelmes újító: (David Popovits the instinctual-sentimental reformer) http://player.hu/biznisz/doblo-borbar-popovits-david-az-osztonos-erzelmes-ujito/

Félix Péter. Madách sétány bonyodalmak: egy diadalív árnyékában (Madách Esplanade Complications - In the Shadow of the Arch). HVG, 1994, no. 15. s. 91-93.

Komoróczy, Géza. Zsidónegyedek Budapesten: Egy kifejezés megtisztítása, (Jewish Quaters in Budapest, the cleansing of an expression). Szombat, 13. October 2009. http://www.szombat.org/politika/3909-zsidonegyedek-budapesten-egy-kifejezes-megtisztitasa

Kovács, Éva – Vajda, Júlia. A kettős kommunikáció mint csoportképző tényező, (Double communication as a group forming factor) in: Erős, Ferenc (ed.): Identitás, kategorizáció, előítélet (Identity, Categorisation, Prejudice). Budapest: Scientita Humana, 1996, s.114-128. ISSN: 1216-531X

Mikola, Bálint. Egy foglalt világba, a hátsó bejáraton át, (Through the back door into an occupies world) Index, (http://index.hu/belfold/budapest/2013/05/29/foglalthazturizmus_budapesten/) (download: 22. June 2013.)

Milyen az a zsidó bisztró? (What is a Jewish Bistro like?) http://www.origo.hu/tafelspicc/kozelet/20121228-interju-popvits-daviddal-a-macesz-huszar-tulajdonosaval.html (download: 22. July 2013)

N. Kósa, Judit. A régi budapesti zsidónegyed, (The Old Jewish District of Budapest). Budapest: Corvina Kiadó, 2005. ISBN: 9789631354225

N. Kósa, Judit. Madách sétány: örök átok, vagy egyszeri esély? (Madách Esplanade: Persistent Curse or One Time Chance) Budapest folyóirat http://www.budapestfolyoirat.hu/archivum/2004/5/117-madach-setany-orok-atok-vagy-egyszeri-esely (download: 22. May. 2013)

Nagy, Ágnes. A Lipótváros társadalmának változása, 1928-1960, (The Changes of Society of Leopold Town). MA thesis, Budapest: ELTE BTK. 2003.

Nagy, Ágnes. Harc a lakáshivatalban. Politikai átalakulás és mindennapi érdekérvényesítés a fővárosban, 1945–1953. (Fight in the Dwelling Office. Political Change and Everyday Interest), Budapest: Korall, 2013. ISBN: 9789638922137

Nora, Pierre. Emlékezet és történelem között, Múlt és jövő, 2003. no. 4. s. 3-16. ISBN 9639697539

Perczel, Anna. Unprotected Heritage — Houses of the Jewish Quarter, Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatala, Budapest, 2008. ISBN: 9789639669116

Petőcz, György – Váradi, Júlia. Belső-Erzsébetváros: Harctér, (Inner Elisabeth Town: a Battle Field). Mozgó Világ, 2004, no. 11., s. 15-56. ISSN 0324-4601

Petőcz, György. Pest régi zsidónegyede, (The old Jewish District of Budapest). http://regi.sofar.hu/hu/node/38451, (download: 11. June 2013.)

Rés a présen - Egy kicsit a Casablanca (Gap in the Press – Casablanca a bit) - Sándor Anna, director of Spinoza-house. http://magyarnarancs.hu/trafik/res_a_presen_-_egy_kicsit_a_casablanca_-_sandor_anna_a_spinoza-haz_igazgatoja-75938. (download: 10. May 2013.)

Gyárfás, Katalin – Szegő, Dóra – Szőnyi, Andrea (eds.). Jewnior Guidebook - The Pocket Guide to Budapest's Jewish Quarter. Budapest : Zachor Alapítvány a Társadalmi Emlékezetért, 2013. ISBN: 9789638831682

Sipos, Anett – Zolnay, János. Ingatlanpanama. A pesti zsidónegyed elpusztítása, (Estate Fraud. The Demolition of the Jewish District) Beszélő, http://epiteszforum.hu/ingatlanpanama-a-pesti-zsido-negyed-elpusztitasa (download: 14 May, 2013.)

Sz. K. : Kóser a Fröhlich, (The Fröhich has become kosher) http://zsido.com/cikkek/Koser_a_Frohlich/10/3578, 5 July, 2013.

SUSZANSKY, Ivan. 2012. Milyen az a zsidó bisztró? (Jak vypadá židovské bistro?) http://www.origo.hu/tafelspicc/kozelet/20121228-interju-popvits-daviddal-a-macesz-huszar-tulajdonosaval.html.

Szívós, Erika. Bonds Tried by Hard Times: Jews and Christians on Klauzál tér, Budapest, 1938-1945. Hungarian Historical Review, 2012, no. 1., s. 166-199. ISSN 2063-8647

Szolga, Zsófia. A pesti zsidónegyed gyerekeknek. Budapest: Kultúraktív Egyesület, 2013. ISBN: 9789630857000

Szőcs, Géza. Egy életút kalandos kezdete, avagy Rebenwurzl Sára fia, (The adventorous start of a life story or the son of Sára Rebenwurzl). Irodalmi jelen, 5. February 2009 http://irodalmijelen.hu/05242013-0951/szocs-geza-egy-eletut-kalandos-kezdete-avagy-rebenwurzl-sara-fia#sthash.ecqFmjaN.dpuf,

Tóth, Erzsébet Fanni. Walking the Jewish Past? The Effects of Tourism on the Interpretations of the Budapest Jewish District. MA thesis, Budapest: Central European University, 2008.

Zolnay, János. Huszonhárom kisváros, (Twenty three Small Towns). Beszélő, 2005. no. 3-4. s. 47.

https://doi.org/10.5817/SOC2014-4-97