„… když aspoň bydlíme v jednom městě.“ Město v prožívání domova samostatně žijících lidí

Lucie Galčanová, Barbora Vacková

Abstrakt

Studium různých forem přináležení a vztahování se k místům a více či méně místně vázaným společenstvím má v sociologii dlouhou tradici. Text představuje dílčí závěry z výzkumu bydlení samostatně žijících osob. Domov je pro účely této studie pojímán jako etnografický kontext a také jako jeden z mnohovrstevnatých konceptů praxe, který strukturuje jednání lidí. V návaznosti na kritickou geografii domova Blunt a Dowling chápeme město jako jednu z významných vrstev domova. V textu identifikujeme tři způsoby budování a prožívání domova samostatně žijících, a to „domov jako volbu“, „domov jako projekt“ a „domov prožitý“. Dále ukazujeme, že město je z hlediska prožitku ambivalentním prostorem, který poskytuje specifické požitky, současně však může aktivizovat negativní prožívání samostatného bydlení či single statusu.

Klíčová slova

město; domov; singles; samostatně žijící lidé; kvalitativní výzkum; Česká republika

Plný Text:

Mobi ePub