Sendvičová konstelace a well-being člověka: vhled do českého terénu

Michal Šindelář

Abstrakt

Text představuje termín sendvičová generace (volně zaměnitelný s termínem sendvičová konstelace), shrnuje poznatky k tématu a skrze kvantitativní analýzu dat ISSP 2011–2012 Rodina a zdraví a Střední generace 2004 dat nabízí vhled do sendvičové konstelace v České republice. Poskytování péče staršímu členu rodiny je konstitutivním prvkem sendvičové konstelace, proto je věnována pozornost charakteristikám pečovatelů (pohlaví, věk, intenzita pečování) a výskytu pečovatelské role v populaci. Druhým tématem textu je vztah konstelace a wellbeingu člověka. Jsou prověřovány vliv reciprocity podpory a afektuální solidarity na hodnocení kvality vztahu s příjemcem podpory a konflikt mezi pracovní a soukromou sférou. V ČR jsou přibližně 4 % lidí v sendvičové konstelaci a tato konstelace je asociována s mírným konfliktem mezi pracovní a soukromou sférou. Podpora rodičům je asociována s pozitivním vlivem na wellbeing člověka, pokud je podpora vzájemná.

Klíčová slova

sendvičová generace; sendvičová konstelace; wellbeing; poskytování péče

Plný Text:

Mobi ePub

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

AGREE, Emily, Beverley BISSETT a Michael S. RENDALL. Simultaneous care for parents and care for children among mid-life British women and men. POPULATION TRENDS-LONDON. 2003, č. 2, s. 29–35. ISSN 0307-4463.

BENGTSON, Vern L. a Robert EL ROBERTS. Intergenerational solidarity in aging families: An example of formal theory construction. Journal of Marriage and the Family. 1991, roč. 53, č. 4, s. 856–870. ISSN 0022-2445. https://doi.org/10.2307/352993

BLIESZNER, Rosemary a Jay A. MANCINI. Aging parents and adult children: Research themes in intergenerational relations. Journal of Marriage and the Family. 1989, roč. 51, č. 2, s. 275–290. ISSN 0022-2445. https://doi.org/10.2307/352492

BRODY, Elaine M. “Women in the middle” and family help to older people. The Gerontologist. 1981, roč. 21, č. 5, s. 471–480. ISSN 0016-9013. https://doi.org/10.1093/geront/21.5.471

EVANDROU, Maria a Karen GLASER. Changing economic and social roles: the experience of four cohorts of mid-life individuals in Britain, 1985–2000. 2001 Census–First Results. 2002, roč. 1329, s. 19-30. ISSN 0307-4463

EVANDROU, Maria a Karen GLASER. Family, work and quality of life: changing economic and social roles through the lifecourse. Ageing and Society [online]. 2004, roč. 24, č. 5, s. 771–791 [vid. 3. únor 2014]. ISSN 0144-686X, 1469-1779. Dostupné z: https://doi.org/10.1017/S0144686X04002545

GENDER STUDIES, O.P.S. Slaďování rodiny a práce, rovné příležitosti u žen v předdůchodovém věku pečujících o závislého člena rodiny. [online]. 2013, B.m.: Gender Studies, o.p.s. [vid. 2. únor 2014]. Dostupné z: http://aa.ecn.cz/img_upload/8b47a03bf445e4c3031ce326c68558ae/zz_pecujici_zeny_fin_080813.pdf

GRUNDY, Emily a John C. HENRETTA. Between elderly parents and adult children: a new look at the intergenerational care provided by the ‘sandwich generation’. Ageing and Society [online]. 2006, roč. 26, č. 05, s. 707-722. [vid. 3. únor 2014]. ISSN 0144-686X, 1469-1779. Dostupné z: https://doi.org/10.1017/S0144686X06004934

INGERSOLL-DAYTON, Berit, Margaret B. NEAL a Leslie B. HAMMER. Aging Parents Helping Adult Children: The Experience of the Sandwiched Generation. Family Relations. 2001, roč. 50, č. 3, s. 262–271. ISSN 0197-6664. https://doi.org/10.1111/j.1741-3729.2001.00262.x

KÜNEMUND, Harald. Changing welfare states and the „sandwich generation”–increasing burden for the next generation. International Journal of Ageing and Later Life. 2006, roč. 1, č. 2, s. 11–30. ISSN 1652-8670. https://doi.org/10.3384/ijal.1652-8670.061211

LOOMIS, Laura Spencer a Alan BOOTH. Multigenerational caregiving and well-being: The myth of the beleaguered sandwich generation. Journal of family issues. 1995, roč. 16, č. 2, s. 131–148. ISSN 0192-513X. https://doi.org/10.1177/019251395016002001

MARKS, Nadine F. Does it hurt to care? Caregiving, work-family conflict, and midlife well-being. Journal of Marriage and the Family. 1998, roč. 60, č. 4, s. 951–966. ISSN 0022-2445. https://doi.org/10.2307/353637

MILLER, Dorothy A. The ‘sandwich’generation: Adult children of the aging. Social Work. 1981, roč. 26, č. 5, s. 419–423. ISSN 0037-8046.

MOŽNỲ, Ivo, 2004. Mezigenerační solidarita: vỳzkumná zpráva z mezinárodního srovnávacího vỳzkumu„ Hodnota dětí a mezigenerační solidarita". B.m.: VÚPSV, vỳzkumné centrum Brno.

SPILLMAN, Brenda C. a Liliana E. PEZZIN. Potential and Active Family Caregivers: Changing Networks and the ‘Sandwich Generation’. Milbank Quarterly [online]. 2000, roč. 78, č. 3, s. 347–374 [vid. 3. únor 2014]. ISSN 1468-0009. Dostupné z: https://doi.org/10.1111/1468-0009.00177

SZYDLIK, Marc. Intergenerational Solidarity and Conflict. Solidaridad y conflictos intergeneracionales. 2008, roč. 39, č. 1, s. 97–114. ISSN 00472328. https://doi.org/10.3138/jcfs.39.1.97

VIDOVIČOVÁ, Lucie a Ladislav RABUŠIC. Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti [online]. 2003. zpráva z empirického výzkumu. Brno: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí [vid. 3. únor 2014]. Dostupné z: http://www.mature-project.eu/materials/vidrab.pdf

WHITBECK, Les, Danny R. HOYT a Shirley M. HUCK. Early family relationships, intergenerational solidarity, and support provided to parents by their adult children. Journal of Gerontology. 1994, roč. 49, č. 2, s. S85–S94. ISSN 0022-1422. https://doi.org/10.1093/geronj/49.2.S85

https://doi.org/10.5817/SOC2014-3-31