Sendvičová konstelace a well-being člověka: vhled do českého terénu

Michal Šindelář

Abstrakt

Text představuje termín sendvičová generace (volně zaměnitelný s termínem sendvičová konstelace), shrnuje poznatky k tématu a skrze kvantitativní analýzu dat ISSP 2011–2012 Rodina a zdraví a Střední generace 2004 dat nabízí vhled do sendvičové konstelace v České republice. Poskytování péče staršímu členu rodiny je konstitutivním prvkem sendvičové konstelace, proto je věnována pozornost charakteristikám pečovatelů (pohlaví, věk, intenzita pečování) a výskytu pečovatelské role v populaci. Druhým tématem textu je vztah konstelace a wellbeingu člověka. Jsou prověřovány vliv reciprocity podpory a afektuální solidarity na hodnocení kvality vztahu s příjemcem podpory a konflikt mezi pracovní a soukromou sférou. V ČR jsou přibližně 4 % lidí v sendvičové konstelaci a tato konstelace je asociována s mírným konfliktem mezi pracovní a soukromou sférou. Podpora rodičům je asociována s pozitivním vlivem na wellbeing člověka, pokud je podpora vzájemná.

Klíčová slova

sendvičová generace; sendvičová konstelace; wellbeing; poskytování péče

Plný Text:

Mobi ePub