Kulturní struktura občanské společnosti v diskurzu místních referend

Veronika Frantová

Abstrakt

Autorka v textu nabízí analýzu místních referend v České republice z perspektivy kulturní sociologie Jeffrey C. Alexandera. Referenda jsou obvykle chápána jako součást rozhodování probíhajícího v rámci politické sféry, a jako taková zkoumána pomocí nástrojů politické sociologie. Alternativní výkladový rámec představují Alexanderova koncepce relativně autonomní občanské sféry a jeho teoretický projekt kulturní sociologie, které umožňují tento typ praktik vztahovat k symbolickému kódu občanské společnosti. Kulturní struktura občanské společnosti se projevuje jak na úrovni vyjednávání o konkrétních tématech v rámci lokálních referendových kampaní, tak v rovině obecné diskuse o legitimitě referend jakožto nástrojů přímé demokracie. I na konkrétní úrovni přitom bývá obecnější otázka přímé demokracie silně tematizována. Autorka stručně shrnuje poznatky o dosud proběhlých referendech a na příkladech ukáže možnosti aplikace kulturní sociologie v obou naznačených úrovních diskurzu. Využívá původní Alexanderovy kódy vycházející z analýzy diskurzu americké občanské společnosti, upozorní ovšem na drobná specifika symbolických binárních kódů odpovídajících českému prostředí.

Klíčová slova

místní referendum; kulturní sociologie; občanská společnost; kulturní struktura; binární kódy; přímá demokracie

Plný Text:

Mobi ePub