Vzdělané dítě jako úspěšné naplnění migračního a rodičovského projektu? Vietnamské matky, jejich děti a vzdělanostní aspirace

Adéla Souralová

Abstrakt

Děti vietnamských imigrantů bývají často považovány za premianty excelující na základních a středních školách, a to nejen v českém kontextu, ale také třeba v USA, kdy jsou již od devadesátých let považováni za „modelovou populaci“ schopnou integrace, až asimilace. Předkládaný text je příspěvkem do debaty o vzdělanostních aspirací dětí migrantů a první generaci migrantů. Tato stať vychází z kvalitativního výzkumu, v jehož rámci jsem uskutečnila celkem 50 hloubkových a polostrukturovaných rozhovorů s vietnamskými matkami (25) a jejich potomky (25). Text si klade za cíl analyzovat roli vzdělávání v naracích první generace rodičů a druhé generaci dětí. Jak se o vzdělávání mluví? Jakou roli hraje vzdělání v post-migračním životě? A jak se manifestuje v definicích rodičovství? Odpovědi na tyto otázky nám zprostředkovávají pohled na to, jak je samotnými informátory chápán migrační proces a jak je definováno rodičovství. Analýza prezentovaná v této stati sleduje, jak skrze vyprávění o vzdělávání vyprávějí rodiče i jejich děti o migraci (příchodu první generace do ČR, jakož i budoucím plánům na následnou re-emigraci/emigraci) a jak skrze tematizaci vzdělávání rodiče a jejich děti artikulují své emické definice rodičovství. Stručně řečeno, skrze pohled na artikulaci vzdělávání v rozhovorech interpretuji příběh o migraci a definice rodičovství/dětství migrantů první/druhé generace. Hlavním zjištěním, které zároveň tvoří hlavní linku, je následující rovnice: vzdělané dítě rovná se integrované dítě, integrované dítě rovná se úspěšný rodič, úspěšný rodič rovná se naplnění migračního projektu.

Klíčová slova

Vietnamci; druhá generace; vzdělávání; migrace; rodičovství

Plný Text:

Mobi ePub

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ANDERSON, Bridget. Doing the Dirty Work? The Global Politics of Domestic Labour. 1.vyd.London andNew York: Zed Books, 2000. ISBN 1-85649-761-5.

ARENDELL, Terry. Conceiving and Investigating Motherhood: The Decade’s Scholarship. Journal of Marriage and Family, 2000, roč. 62, č. 4, s. 1192–1207. ISSN 1741-3737. https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2000.01192.x

BALÁŽ, Vladimír a Allan M. WILLIAMS. Path-dependency and Path-creation Perspectives on Migration Trajectories: The Economic Experiences of Vietnamese Migrants in Slovakia. International Migration, 2007, roč. 45, č. 2, s. 37–67. ISSN 0020-7985. https://doi.org/10.1111/j.1468-2435.2007.00403.x

BELL, Linda a Jane RIBBENS. Isolated Housewives and Complex Maternal Worlds – The Significance of Social Contacts between Women with Young Children in Industrial Societies. The Sociological Review, 1994, roč. 42, č. 2, s. 227–262. ISSN 1467-954X. https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.1994.tb00089.x

BOYD, Monica. Family and Personal Networks in International Migration: Recent Developments and New agenda. International Migration Review, 1989, roč. 23, č. 3. s. 638–664. ISSN 1747-7379. https://doi.org/10.2307/2546433

BROUČEK, Stanislav. Aktuální problémy adaptace vietnamského etnika v ČR [online]. Praha: Etnologický ústav AV ČR. 2003 [cit. 1. 2. 2014]. Dostupné z: http://www.cizinci.cz/clanek.php?lg=1&id=107

BROŽ, Jan a Kateřina KOUBOVÁ. „Večerku opouštím, jdu k filmu, říká za mladé Vietnamce Dužan,“. Mladá Fronta DNES, 5. 3. 2014, s. A5. ISSN 1210-1168.

CHAMBERLAIN, Mary. Narratives of Exile and Return. 1. vyd. London: Macmillan, 1997. ISBN 0333648269.

COLLINS, Patricia H. Shifting the Center: Race, Class, and Feminist Theorizing about Motherhood. In GLENN, Evelyn Nakano, Grace CHANGE a Linda R. FORCEY (eds.). Mothering: Ideology, Experience, and Agency. 1. vyd.New York: Routledge, 1994, s. 45–65. ISBN 0415907764. https://doi.org/10.4324/9781315538891-3

Český statistický úřad. Cizinci v ČR podle státního občanství 1994-2012 [online]. 2012 [cit. 1. 2. 2014]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/t/B900334BBE/$File/c01r02.pdf.

EREL, Umut. Migrant Women Transforming Citizenship. 1. vyd.London: Ashgate, 2009. ISBN 978-0-7546-7494-8.

ESPIRITU, Yen Le a Thom TRAN. Viet Nam, Nu’óc Tôi (Vietnam, My Country): Vietnamese Americans and transnationalism. In LEVITT, Peggy a Mary C. WATERS (eds.). The Changing Face of Home: The Transnational Lives of the Second Generation. 1. vyd.New York: Russell Sage Foundation, 2002, s. 367–398. ISBN 0871545179.

GAC. Analýza přístupu imigrantů a imigrantek na trh práce a ke vzdělání v České republice. Výzkumná zpráva pro MPSV. Praha: Gabal Analysis & Consulting, 2007.

HRDLIČKOVÁ, Zuzana. Dílčí postřehy o postojích českých učitelů k žákům z Vietnamu, Číny a Mongolska. In BAREŠOVÁ, Ivona (ed.). Současná problematika východoasijských menšin v České republice. 1. vyd.Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, s. 98–110. ISBN 9788024426457.

JANSKÁ, Eva, Alena PRŮŠVICOVÁ a Zdeněk ČERMÁK. Možnosti výzkumu integrace dětí Vietnamců v Česku: příklad základní školy Praha-Kunratice. Geografie, 2011, roč. 116, č. 4, s. 480–496. ISSN 1212-0014.

KAO, Grace. Asian Americans as model minorities? A look at their academic performance. American Journal of Education, 1995, roč. 103, č. 2, s. 121–159. ISSN 01956744. https://doi.org/10.1086/444094

KAO, Grace a Marta TIENDA. Optimism and Achievement: The Educational Performance of Immigrant Youth. Social Science Quarterly, 1995, roč. 76, č. 1, s. 1–19. ISSN 1540-6237.

KATRAK, Ketu. 1996. South Asian American Writers: Geography and Memory. Amerasia Journal, 1996, roč. 22, č. 3, s. 121–138. ISSN 0044-7471. https://doi.org/10.17953/amer.22.3.053p640g44912217

KIBRIA, Nazli. Family Tightrope. 1. vyd. Princeton:PrincetonUniversity Press, 1993. ISBN 0691021155.

KUŠNIRÁKOVÁ, Tereza. Vztah vietnamských navrátilců předlistopadové imigrace k československému státu a jeho společnosti. Český lid etnologický časopis, 2012, roč. 99, č. 1, s. 45–66. ISSN 0009-0794.

LIAMPUTTONG, Pranee, Susanha YIMYAM, Sukanya PARISUNYAKUL, Chavee BAOSOUNG a Nantaporn SANSIRIPAN. Women as mothers: The case of Thai women in northern Thailand. International Social Work, 2002, roč. 45, č. 4, s. 497–515. ISSN 1461-7234. https://doi.org/10.1177/00208728020450040701

LIAMPUTTONG, Pranee. Motherhood and ‘Moral Career’: Discourses of Good Motherhood Among Southeast Asian Immigrant Women in Australia. Quantitative Sociology, 2006, roč. 29, č. 1, s. 25–53. ISSN 1573-7837. https://doi.org/10.1007/s11133-005-9006-5

LUTZ, Helma. The New Maids. Transnational Women and the Care Economy. 1. vyd.London,New York: Zed Books, 2011. ISBN: 1848132883.

MACDONALD, Cameron L. Shadow Mothers. Nannies, Au Pairs, and the Micropolitics of Mothering. 1. vyd. Berkerley, Los Angeles, London: University of California Press, 2010. ISBN 0520266978.

MOON, Seungsook. Immigration and Mothering: Two Generations of Middle-Class Korean Immigrant Women. Gender & Society, 2003, roč. 17, č. 6, s. 840–860. ISSN 1552-3977. https://doi.org/10.1177/0891243203257200

PISA. PISA 2012 Results [online]. 2012 [cit. 1. 2. 2014]. Dostupné z: http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results.htm

PORTES, Alejandro a Lingxin HAO. E Pluribus Unum: Bilingualism and loss of language in the second generation. Sociology of Education, 1998, roč. 71, č. 4, s. 269–294. ISSN 1552-3977. https://doi.org/10.2307/2673171

RUMBAUT, Rubén. Immigrant Students in California Public Schools: A Summary of Current Knowledge [online]. John Hopkins University – Center for Research on Effective Schooling for Disadvantaged Students Report No. 11., 1990 [cit. 1. 2. 2014]. Dostupné z: http://ssrn.com/abstract=1883908

RUSHDIE, Salman. Imaginary Homelands. 1. vyd.London: Penguin, 1992. ISBN 0099542250.

SEGURA, Denise A. Working at Motherhood: Chicana and Mexican Immigrant Mothers and Employment. In GLENN, Evelyn Nakano, Grace CHANGE a Linda R. FORCEY (eds.). Mothering: Ideology, Experience, and Agency. 1. vyd.New York: Routledge, 1994. s. 211–233. ISBN 0415907764. https://doi.org/10.4324/9781315538891-10

SIROVÁTKA, Tomáš a Steven SAXONBERG. Failing Family Policy in Post-Communist Central Europe. Journal of Comparative Policy Analysis, 2006, roč. 8, č. 2, s. 189–206. ISSN 1387-6988. https://doi.org/10.1080/13876980600682089

SOURALOVÁ, Adéla. Vietnamese Immigrant Families and Czech Nannies: Mutual Dependency, Emotionality, and Kinship Ties in Caregiving.Brno, 2013. Disertační práce. Masarykova universita, Fakulta sociálních studií, Katedra sociologie.

SOURALOVÁ, Adéla. Vietnamské rodiny a jejich české chůvy: Vzájemná závislost v péči o děti. Sociální studia, 2012, roč. 9, č. 3, s. 31–50. ISSN 1214-813X.

SOURALOVÁ, Adéla. Vietnamese Immigrants in the CzechRepublic: Hiring a Czech Nanny as a Post-Migratory Family Settlement Strategy. In HAHN, Sylvia a Stan NADEL (eds.). Asian Migrants in Europe. Transcultural Connections. 1. vyd. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht Unipress, 2014. s. 95–112. ISBN 978-3-8471-0254-0.

VAIOU, Diana a Maria STRATIGAKI. From ‘Settlement’ to ‘Integration’: Informal Practices and Social Services for Women. European Urban and Regional Studies, 2008, roč. 15, č. 2, s. 119–131. ISSN 1461-7145. https://doi.org/10.1177/0969776407087545

WALL, Karin a José S. JOSÉ. Managing Work and Care: A Difficult Challenge for Immigrant Families. Social Policy & Administration, 2004, roč. 38, č. 6, s. 591–621. ISSN 1467-9515. https://doi.org/10.1111/j.1467-9515.2004.00409.x

WILLIAMS, Allan M. a Vladimír BALÁŽ. Winning, then Losing, the Battlewith Globalisation: Vietnamese Petty Traders in Slovakia. International Journal of Urban and Regional Research, 2005, roč. 29, č. 3, s. 533–549. ISSN 1468-2427. https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2005.00604.x

WOLF, Diane L. There’s no Place Like ‘Home’: Emotional Transnationalism and the Struggles of Second-Generation Filipinos. In LEVITT, Peggy a Mary C. WATERS (eds.). The Changing Face of Home: The Transnational Lives of the Second Generation. 1. vyd.New York: Russell Sage Foundation, 2002, s. 255–294. ISBN 0871545179.

https://doi.org/10.5817/SOC2014-2-75