Rituály s „těmi druhými“: Perspektiva interakčních rituálů ve školní etnografii etnicky různorodých třídních kolektivů

Jana Obrovská

Abstrakt

V tomto článku se zaměřuji na neracionální aspekty vzdělávání, specificky na rituální dimenzi vztahů ve školní třídě. Předpokládám při tom, že rituály mohou sehrávat důležitou roli v interakcích mezi žáky navzájem a žáky i jejich učiteli. Samozřejmá povaha rituálů se může problematizovat obzvláště tam, kde někteří žáci nemají kompetence k úspěšnému zapojení do rituálních událostí. Dochází k takovým situacím v etnicky různorodém třídním kolektivu? Cílem tohoto článku je pojednat přínosy vybraných teorií interakčních rituálů a ritualizací ve školní etnografii etnicky smíšených tříd a školních společenství. Kladu si otázku, v jakých ohledech jsou tyto teorie užitečné při výzkumu vztahové dynamiky třídních kolektivů navštěvovaných majoritními a romskými dětmi a jaké aspekty života školní třídy jako specifické sociální skupiny umožňují nahlédnout? Představuji analytické možnosti rituálně–interakcionistické perspektivy, která je založena na mikro-sociologii ritualizované každodennosti. Použití představeného rámce demonstruji na analýze vztahových pozic romských dívek skrze má etnografická pozorování.

Klíčová slova

interakční rituály; ritualizace; školní třída; etnicita; interakční řád

Plný Text:

Mobi ePub