Sociálna štruktúra v detskej skupine a sociálny habitus predškolských detí

Martin Kanovský, Monika Turanská

Abstrakt

Cílem tohoto článku je empiricky prozkoumat různé způsoby, jak si předškolní děti ve svých vrstevnických skupinách vytvářejí, udržují a reprodukují svoje sociální vztahy, jak si je reprezentují a jak je udržována a reprezentována hierarchická sociální struktura v dětských vrstevnických skupinách. Naší závisle proměnnou je lineární hierarchické uspořádání, založené na zúčastněném pozorovaáí dyadických agonistických interakcí mezi dětmi. Našimi nezávisle proměnnými jsou exekutivní funkce dětí, stejně jako jejich socio-ekonomický status. Vzhledem k non-normálnímu rozložení byly použity robustní statistické metody. Výsledky ukazují, že exekutivní funkce významně pozitívně korelují s hierarchickým uspořádáním, ale nekorelují se socio-ekonomickým statusem. Vyplývá z toho, že děti si svoje exekutívní funkce rozvíjejí spíše ve svých vrstevnických skupinách a ne v rodinách.

Klíčová slova

předškolní skupina; sociální hierarchie; exekutivní funkce; socio-ekonomický status

Plný Text:

Mobi ePub

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ALBERS, Paul a Han de VRIES. Elo-rating as a tool in the sequential estimation of dominance strengths. Animal Behaviour, 2001, roč. 61, č. 2, 489–495. ISSN 0003-3472. https://doi.org/10.1006/anbe.2000.1571

Bourdieu, Pierre a Jean-Claude Passeron. Reproduction in Education, Society and Culture. 2nd ed.. (přeložil R. Nice). London: SAGE, 1990. ISBN 0-8039-8320-4.

BOURDIEU, Pierre. The Forms of Capital, In RICHARDSON, John (ed.). Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York: Greenwood, 1986, s. 241-258. ISBN 03-1323-529-5.

BOURDIEU, Pierre. The Logic of Practice. Redwood, Stanford University Press, 1991. ISBN 08-0472-011-8.

BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-518-3.

CERULO, Karen (ed.). Culture in Mind: Toward a Sociology of Culture and Cognition, New York: Routledge, 2001. ISBN 041592944X.

CORSARO, William. We're Friends, Right?: Inside Kids Culture. Washington: Joseph Henry Press, 2003. ISBN 03-0908-729-5.

DAVID, Herbert. Ranking from unbalanced paired-comparison data. Biometrika, 1987, roč. 74, č. 2, s. 432–436. ISSN 0006-3444. https://doi.org/10.1093/biomet/74.2.432

DIAMOND, Adele. Executive Functions. Annual Review of Psychology, 2013, roč. 64, č. 1, s. 135 -168. ISSN 0066-4308. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143750

DIMAGGIO, Paul. Why Cognitive (and Cultural) Sociology Needs Cognitive Psychology, In CERULO, Karen (ed.). Culture in Mind: Toward a Sociology of Culture and Cognition, New York: Routledge, 2002, s. 274-281. ISBN 041592944X.

GAMMELL, Martin, Han de VRIES, Dómnhall JENNINGS, Caitríona CARLIN a Thomas HAYDEN. David’s score: a more appropriate dominance ranking method than Clutton-Brock et al.’s index. Animal Behaviour, 2003, roč. 66, č. 3, s. 601–605. ISSN 0003-3472. https://doi.org/10.1006/anbe.2003.2226

HIRSCHFELD, Lawrence. Why don´t anthropologist like children?. American Anthropologist, 2002, roč. 104, č. 2, s. 611-627. ISSN 1548-1433. https://doi.org/10.1525/aa.2002.104.2.611

HYMEL, Shelley, Kenneth RUBIN, Lynda ROWDEN a Lucy LeMARE, Children's Peer Relationships: Longitudinal Prediction of Internalizing and Externalizing Problems from Middle to Late Childhood. Child Development, 1990, roč. 61, č. 6, 2004–2021, ISSN 1467-8624. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.1990.tb03582.x

CHRISTENSEN, Pia a Allison JAMES (ed.). Research with Children: Perspectives and Practices. London: Falmer, 2008. ISBN 075070974X. https://doi.org/10.4324/9780203964576

JAMESON, Kimberley, Michael APPLEBY a Linton FREEMAN. Finding an appropriate order for a hierarchy based on probabilistic dominance. Animal Behaviour, 1999, roč. 57, č. 5, s. 991–998. ISSN 0003-3472. https://doi.org/10.1006/anbe.1998.1077

KANOVSKÝ, Martin a Ivana STRUKOVÁ. Vplyv sociálnej reputácie rodiny na správanie učiteľov voči deťom 1. stupňa ZŠ. In P. KVĚTON, Petr, Veronika SOBOTKOVÁ a kol. (eds.). Sociální procesy a osobnost 2013. Brno: Psychologický ústav AV ČR.

KaŠČák, Ondrej. Moc školy. O formatívnej sile organizácie. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2006. ISBN 80-22409-05-7.

Katrňák, Tomáš. Odsouzeni k manuální práci. Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině. Praha: Sociologické nakladatelství , 2004. ISBN 80-86429-29-6.

KILLEN, Melanie. Social and Moral Development in Early Childhood, In KURTINES, William a Jacob GERWITZ (eds.), Handbook of Moral Behavior and Development, Part 2: Research, New York: Psychology Press, 1991, s. 115-138. ISBN 08-05808-81-7.

LAREAU, Anette. Unequal childhoods: Class, race, and family life. Berkeley: University of California Press, 2011. ISBN 05-20271-42-4.

LIZARDO, Omar. The Cognitive Origins of Bourdieu's Habitus. Journal for the Theory of Social Behaviour, 2004, roč. 34, č. 4, s. 375–401. ISSN 1468-5914. https://doi.org/10.1111/j.1468-5914.2004.00255.x

PONITZ, Cameron, Megan McCLELLAND, Abigail JEWKES, Carol CONNOR et al. Touch your toes! Developing a direct measure of behavioral regulation in early childhood. Early Childhood Research Quarterly, 2008, č. 23, s. 141-158. ISSN 0885-2006. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2007.01.004

RUSSON, Anne a Barbara WAITE. Patterns of Dominance and Imitation in an Infant Peer Group. Ethology and Sociobiology, 1991, roč. 12, č. 1, s. 55-73, ISSN 0162-3095. https://doi.org/10.1016/0162-3095(91)90012-F

WANLESS, Shannon, Megan McCLELLAND, Mary ACOCK, Cameron PONITZ et al. Measuring behavioral regulation in four societies. Psychological Assessment, 2011, roč. 23, č. 2, s. 364-378. ISSN 1015-5759. https://doi.org/10.1037/a0021768

WILCOX, Rand. Fundamentals of Modern Statistical Methods. New York: Springer, 2010. ISBN 978-1-4419-5524-1. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-5525-8_1

WILCOX, Rand. Introduction to Robust Estimation and Hypothesis Testing. Amsterdam: Elsevier, 2012. ISBN 978-0-12-386983-8.

https://doi.org/10.5817/SOC2014-2-13