Sociálna štruktúra v detskej skupine a sociálny habitus predškolských detí

Martin Kanovský, Monika Turanská

Abstrakt

Cílem tohoto článku je empiricky prozkoumat různé způsoby, jak si předškolní děti ve svých vrstevnických skupinách vytvářejí, udržují a reprodukují svoje sociální vztahy, jak si je reprezentují a jak je udržována a reprezentována hierarchická sociální struktura v dětských vrstevnických skupinách. Naší závisle proměnnou je lineární hierarchické uspořádání, založené na zúčastněném pozorovaáí dyadických agonistických interakcí mezi dětmi. Našimi nezávisle proměnnými jsou exekutivní funkce dětí, stejně jako jejich socio-ekonomický status. Vzhledem k non-normálnímu rozložení byly použity robustní statistické metody. Výsledky ukazují, že exekutivní funkce významně pozitívně korelují s hierarchickým uspořádáním, ale nekorelují se socio-ekonomickým statusem. Vyplývá z toho, že děti si svoje exekutívní funkce rozvíjejí spíše ve svých vrstevnických skupinách a ne v rodinách.

Klíčová slova

předškolní skupina; sociální hierarchie; exekutivní funkce; socio-ekonomický status

Plný Text:

Mobi ePub