Sexuální scénáře v paradigmatické a postparadigmatické společnosti

Martin Fafejta

Abstrakt

John H. Gagnon a William Simon ve své knize Sexual Conduct argumentují, že homosexualita mezi ženami je nepřirozená, avšak nepřirozená přesně tím způsobem, jakým je každé lidské chování nepřirozené: totiž tak, že nemá žádný jasně předurčený a pevný tvar a obsah. Toto tvrzení shrnuje obecný pohled autorů na lidskou sexualitu, která je podle nich nejen determinována přírodou, ale také sociálně konstituována, a to na třech úrovních: na úrovních kulturních, interpersonálních a intrapsychických scénářů, které určují kdo, kdy, kde, jak, s kým a proč se podílí na sexuálních aktivitách. Kulturní scénáře jsou sociálními institucemi. Interpersonální scénáře jsou aplikacemi kulturních scénářů na specifické situace, v jejichž rámci jsou náležité identity dávány do souladu s požadovanými očekáváními zúčastněných aktérů. Intrapsychické scénáře jsou sociálně ustavenými formami mentálního života. Teorie sociálních scénářů říká, že sexualita je proces a sexuální scénáře procházejí změnami. Simon a Gagnon píší o transformaci paradigmatické společnosti ve společnost postparadigmatickou. Aktéři v paradigmatické společnosti následují několik převládajících kulturních scénářů a omezený soubor „ritualizovaných improvizací“, zatímco postparadigmatickou společnost charakterizuje multiplikace scénářů. Tato multiplikace nutně nevede k liberalizaci sexuality; může rovněž zapříčiňovat nejistotu ohledně toho jak jednat v souladu s očekáváními druhých.

Klíčová slova

sexualita; sexuální scénáře; kulturní, interpersonální a intrapsychické scénáře; paradigmatická a postparadigmatická společnost; demokratický vztah

Plný Text:

Mobi ePub

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BABER, Kristine M. a Collen I. MURRAY. A Postmodern Feminist Approach to Teaching Human Sexuality. Family Relations, 2001, roč. 50, č. 1. ISSN 0197-6664.

BERTONE, Chiara a Raffaella FERRERO CAMOLETTO. Beyond Sex Machine? Sexual Practices and Masculinity in Adult Men’s Heterosexual accounts. Journal of Gender Studies, 2009, roč. 18, č. 4. ISSN 0958-9236.

CURRA, John. The Relativity of Deviance. Thousand Oaks: Pine Forge Press, 2011. ISBN 978-1-4129-6466-1.

DWORKIN, Shari L. a Lucia F. O’SULLIVAN. “It’s Less Work for Us and It Shows Us She Has Good Taste”: Masculinity, Sexual Initiation, and Contemporary Sexual Scripts. In KIMMEL, Michael (ed.). The Sexual Self. The Construction of Sexual Scripts. Nashville: Vanderbilt University Press, 2007, s. 141–161. ISBN 978-0-8265-1559-9.

EPSTEIN, Steven. A Queer Encounter: Sociology and the Study of Sexuality. Sociological Theory, 1994, roč. 12, č. 2, s. 188-202. ISSN 0735-2751.

FAFEJTA, Martin. Deinstitucionalizace otcovství: posílení nebo úpadek otcovské role? In ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Radmila, Jitka KOHOUTOVÁ, Radmila PAVLÍČKOVÁ, Jiří HUTEČKA a kol. (eds.). Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti: Koncepty, metody, perspektivy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012, s. 241–258. ISBN 978-80-7422 -218-4.

FOUCAULT, Michel. Dějiny sexuality I: Vůle k vědění. Praha: Herrmann & synové, 1999. ISBN 80-238-5090-3.

FRANCOEUR, Robert T. Taking Sides: Clashing Views on Controversial Issues in Human Sexuality. 4th ed. Guilford: The Duskin Publishing Group, 1994. ISBN 1-56134-249-1.

FRASER, Nancy. Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy. Social Text, 1990, č. 25/26, s. 56–80. ISSN 0164-2472.

FRITH, Hannah a Celia KITZINGER. Reformulating Sexual Script Theory: Developing a Discursive Psychology of Sexual Negotiation. Theory & Psychology, 2001, roč. 11, č. 2, s. 209–232. ISSN 0959-3543.

GAGNON John H. a William SIMON. Sexual Conduct: The Social Sources of Human Sexuality. 2nd ed. New Brunswick: Aldine Transaction, 2005. ISBN 0-202-30663-1.

GAGNON, John H. Afterword: The Struggle Over Sexual Change Since 1970. In GAGNON John H. a William SIMON. Sexual Conduct: The Social Sources of Human Sexuality. 2. vyd. New Brunswick: Aldine Transaction, 2005a, s. 235–278. ISBN 0-202-30663-1.

GAGNON, John H. The Writing of Sexual Conduct: Two recollections. As Today’s Memory Serves. In GAGNON John H. a William SIMON. Sexual Conduct: The Social Sources of Human Sexuality. 2nd ed. New Brunswick: Aldine Transaction, 2005b, s. 279–289. ISBN 0-202-30663-1.

GAGNON, John H. The Never Ending Conversation: Two interviews. Revisiting the Text. In GAGNON John H. a William SIMON. Sexual Conduct: The Social Sources of Human Sexuality. 2nd ed. New Brunswick: Aldine Transaction, 2005c, s. 308–323. ISBN 0-202-30663-1.

GAVEY, Nicola, Kathryn McPHILLIPS a Virginia BRAUN. Interruptus Coitus: Heterosexuals Accounting for Intercourse. Sexualities, 1999, roč. 2, č. 1, s. 35–68. ISSN 1363-4607.

GIDDENS, Anthony. Intimacy as Democracy. In WILLIAMS, Christine L. a Arlene Stein (eds.). Sexuality and Gender. Oxford: Blackwell 2002, s. 446–455. ISBN 0-631-22272-3.

GOETTSCH, Stephen L. Clarifying Basic Concepts: Conceptualizing Sexuality. The Journal of Sex Research, 1989, roč. 26, č. 2, s. 249–255. ISSN 0022-4499.

HERDT, Gilbert. Sexual Development, Social Oppression, and Local Culture. In KIMMEL, Michael (ed.). The Sexual Self. The Construction of Sexual Scripts. Nashville: Vanderbilt University Press, 2007, s. 211–238. ISBN 978-0826515599.

HERZOG, Dagmar. Sexuality in Europe: A Twentieth-Century History. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. ISBN 978-0-521-691443-7.

ILLOUZ, Eva. Why Love Hurts: A Sociological Explanation. Cambridge: Polity Press, 2012. ISBN 978-0-7456-6152-0.

JACKSON, Stevi. The Sexual Self in Late Modernity. In KIMMEL, Michael (ed.). The Sexual Self. The Construction of Sexual Scripts. Nashville: Vanderbilt University Press, 2007, s. 141–161. ISBN 978-0-8265-1559-9.

JAMIESON, Lynn. Intimacy Transformed? A Critical Look at the „Pure Relationship“.In WILLIAMS, Christine L. a Arlene Stein (eds.). Sexuality and Gender. Oxford: Blackwell 2002, s. 456–467. ISBN 0-631-22272-3.

KALMIJN, Matthijs. Father Involvement in Childrearing and the Perceived Stability of Marriage. Journal of Marriage and the Family, 1999, roč. 61, č. 2, s. 409–421. ISSN 0022-2445.

MARKOVÁ, Dagmar. Predmanželská sexualita v kontextoch sexuálnej diverzity a variability. Bratislava: Regent, 2007. ISBN 978-80-88904-5.

McCORMICK Naomi B. Preface to Sexual Scripts: Social and Therapeutic Implications. Sexual and Relationship Therapy, 2010, roč. 25, č. 1, s. 91–95. ISSN 1468-1994.

McCORMICK Naomi B. Sexual Scripts: Social and Therapeutic Implications. Sexual and Marital Therapy, 1987, roč. 2, č. 1, s. 3–27. ISSN 0267-4653.

MOON, Dawne. Culture and the Sociology of Sexuality: It’s Only Natural? The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 2008, č. 619, s. 183–205. ISSN 0002-7162.

MORROW, Ros. Sexuality as Discourse – Beyond Foucault’s Constructionism. Journal of Sociology, 1995, roč. 31, č. 1, s. 15–31. ISSN 1440-7833.

MOSHER, Donald R. a Paula MacIAN. College Men and Women Respond to X-rated Videos Intended for Male or Female Audiences: Gender and Sexual Scripts. The Journal of Sex Research, 1994, roč. 31, č. 2, s. 99–113. ISSN 0022-4499.

MUTCHLER, Matt G. Young Gay Men’s Stories in the States: Scripts, Sex, and Safety in the Time of AIDS. Sexualities, 2000, roč. 3, č. 1, s. 31–54. ISSN 1363-4607.

RIEGE LANER, Mary a Nicole A. VENTRONE. Dating Scripts Revisited. Journal of Family Issues, 2000, roč. 21, č. 4, s. 488–500. ISSN 0192-5130.

SEDLÁČEK, Lukáš. Asexualita v kontextu genderových stereotypů a očekávání. Kultura-Média-Komunikace, 2009, roč. 1, č. II/Speciál, s. 107–120. ISSN 1804-1469.

SIMON, William a John H. GAGNON. Homosexuality: The Formulation of a Sociological Perspective. Journal of Health and Social Behavior, 1967, roč. 8, č. 3, s. 177–185. ISSN 00221465.

SIMON, William a John H. GAGNON. The Anomie of Affluence: A Post-Mertonian Conception. American Journal of Sociology, 1976, roč. 82, č. 2, s. 356–378. ISSN 0002-9602.

SIMON, William a John H. GAGNON. Sexual Scripts. Society, 1984, roč. 22, č. 1, s. 53–60. ISSN 0147-2011.

SIMON, William a John H. GAGNON. Sexual Scripts: Origins, Influences and Changes. Qualitative Sociology, 2003, roč. 26, č. 4, s. 491–497. ISSN 0162-0436.

SIMON, William. The Writing of Sexual Conduct: Two recollections. Sexual Conduct in Retrospective Perspective. In GAGNON John H. a William SIMON. Sexual Conduct: The Social Sources of Human Sexuality. 2nd ed. New Brunswick: Aldine Transaction, 2005a, s. 290–295. ISBN 0-202-30663-1.

SIMON, William. The Never Ending Conversation: Two interviews. Desire is a Fuzzy Matrix. In GAGNON John H. a William SIMON. Sexual Conduct: The Social Sources of Human Sexuality. 2nd ed. New Brunswick: Aldine Transaction, 2005b, s. 297–308. ISBN 0-202-30663-1.

SONTAGOVÁ, Susan. Nemoc jako metafora, AIDS a jeho metafory. Praha: Mladá fronta, 1997. ISBN: 80-204-0587-9.

STOPES, Marie C. Manželská láska. Královské Vinohrady: Ludvík Bradáč, 1923.

WIEDERMAN, Michael W. The Gendered Nature of Sexual Scripts. The Family Journal, 2005, roč. 13, č. 4, s. 496–502. ISSN 1066-4807.

WYATT SEAL, David, Lucia F. O’SULLIVAN a Anke A. EHRHARDT. Miscommunication and Misinterpretations: Men‘s Scripts about Sexual Communication and Unwanted Sex in Interactions with Women. In KIMMEL, Michael (ed.). The Sexual Self. The Construction of Sexual Scripts. Nashville: Vanderbilt University Press, 2007, s. 141–161. ISBN 978-0-8265-1559-9.