Spiritualita v nových sociálních hnutích: Případová studie neziskové organizace Embercombe

Jana Obrovská

Abstrakt

Mnoho sociologických teorií předpokládá privatizovanou a sociálně bezvýznamnou povahu individualizovaných a de-institucionalizovaných forem spirituality. Tato práce se tomuto pojetí vzpírá: rozebírá alternativní spiritualitu zaměstnanců a dobrovolníků neziskové organizace Embercombe (UK) a ukazuje ji jako deprivatizovanou. Embercombe pořádá jak kurzy osobnostního rozvoje, tak environmentálně a sociálně zaměřené programy. Tato organizace je v práci vymezena jako součást sítě nového sociálního a náboženského hnutí (New Age) a tzv. holistického milieu. Na základě tříměsíčního zúčastněného a nezúčastněného pozorování, hloubkových rozhovorů, studia dokumentů a následné analýzy těchto dat rozebírám způsoby, kterými aktéři propojují vlastní spirituální růst s touhou po transformaci lokální komunity a širší společnosti. Alternativní spiritualitu vykládám jako kulturní zdroj, který tematizuje sociální a environmentální problémy přesahující privátní životy aktérů spjatých s kulturou organizace. Tento text je tedy příspěvkem ke studiu spirituality ve veřejné sféře (zejména v občanské společnosti) a jejího vztahu k sociální změně.

Klíčová slova

alternativní spiritualita; privatizace náboženství; deprivatizovaná spiritualita; nová sociální hnutí; nová náboženská hnutí

Plný Text:

Mobi ePub

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

AUPERS, Stef a Dick HOUTMAN. Beyond the Spiritual Supermarket. The Social and Public Significance od New Age Spirituality. Journal of Contemporary Religion, 2006, roč. 21, č. 2, s. 201–222, ISSN 13537903. https://doi.org/10.1080/13537900600655894

BARŠA, Pavel a Ondřej CÍSAŘ. Levice v postrevoluční době: občanská společnost a nová sociální hnutí v radikální politické teorii 20. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. 210 s. ISBN 8073250330.

BECKFORD, James A. Social theory and religion. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2003. 252 s. ISBN 0521773369.

BECKFORD, James A. Religion and Advanced Industrial Society (Controversies in sociology). U.K.: Unwin Hyman, 1989. 189 s. ISBN 0043012280.

BESECKE, Kelly. Seeing Invisible Religion: Religion as a Societal Conversation about
Transcendent Meaning. Sociological Theory, 2002, č. 23, s. 179–196. ISSN 0735-2751.

BEYER, Peter. The Global Environment as a Religious Issue: a Sociological Analysis. In HERBERT, David (ed.). Religion and Social Transformations. 4. vyd. Aldershot: Ashgate, 2001, s. 262–281. ISBN 0754608174.

BEYER, Peter. Religion and Globalization. London, U.K.: Sage Publications, 1994. 250 s. ISBN 0803989164.

BISHOP, Nicholas. Rationalization of body and spirit: Modern postural yoga as example of bureaucratic discipline and scientific management. Conference Papers. American Sociological Association, Annual Meeting, 2008.

BLOCH, Jon P. New spirituality, self, and belonging: How New Agers and Neo-Pagans talk about themselves. Westport, Conn.: Praeger, 1998. 136 s. ISBN 0275959570.

BRUCE, Steve. God is dead: Secularization in the West. 1. vyd. Malden, MA: Blackwell Pub., 2002. 269 s. ISBN 0631232753.

BRUCE, Steve a David VOAS. The Spiritual Revolution: Another False Down for the Sacred. In FLANAGAN, Kieran a Peter C. JUPP. A Sociology of Spirituality. Aldershot, U.K.: Ashgate. 2007. s. 23–61. ISBN 9780754654582.

CASANOVA, José. Public religions in the modern world. Chicago: University of Chicago Press, 1994. 320 s. ISBN 0226095355.

CORRYWRIGHT, Dominic. Network Spirituality: The Schumacher-Resurgence-Kumar Nexus. Journal of Contemporary Religion, 2004, č. 19, s. 311–327. ISSN 13537903. https://doi.org/10.1080/1353790042000266336

EBERCOMBE. Catalyst [online]. Ebercombe, [nedatováno] [cit. 2011]. Dostupné z: http://www.catalystcourse.co.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=4.

FÁREK, Martin. Hnutí Haré Kršna: institucionalizace alternativního náboženství. 1. vyd. v Praze: Karolinum, 2008. 208 s. ISBN 9788024615790.

FORMAN, Robert K. C. Grasroots Spirituality: What It Is, Why It Is Here, Where It Is Going? Charlottesville, VA: Imprint Academic, 2004. 231 s. ISBN: 0907845681.

HADDEN, Jeffrey K. Toward Desacralizing Secularization Theory. Social Forces, 1987, č. 65, s. 587–611. ISSN 00377732. https://doi.org/10.1093/sf/65.3.587

HANEGRAAFF, Wouter J. Spectral Evidence of New Age Religion: On the substance of ghosts and the use of concepts. Journal of Alternative Spiritualities and New Age Studies, 2005, č. 1, s. 35–58. ISBN 978-1-4196-0359-0.

HANEGRAAFF, Wouter J. Defining religion in spite of history. In PLATVOET, Jan G. a Arie L. MOLENDIJK (eds.). The Pragmatics of Defining Religion. Contexts, Concepts and Contests. Leiden: Brill, 1999, s. 337–379. ISSN 0169-8834. https://doi.org/10.1163/9789004379091_023

HANEGRAAFF, Wouter J. The New Age Movement and the Esoteric Tradition. In van den BROEK, Roelof a Wouter J. HANEGRAAFF (eds.). Gnosis and Hermeticism. From Antiquity to Modern Times.New York:StateUniversity ofNew York, 1998, s. 359–382. ISBN 079143611X.

HANNIGAN, John A. Social Movement Theory and Sociology of Religion: Toward a New Synthesis. Sociological Analysis, 1991, č. 52, s. 311–331. ISSN 00380210. https://doi.org/10.2307/3710849

HEELAS, Paul. Spiritualities of life: New Age romanticism and consumptive capitalism. 1. vyd.Malden: Blackwell Publishing, 2008. 282 s. ISBN 9781405139380. https://doi.org/10.1002/9781444301106

HEELAS, Paul. The Holistic Milieu and Spirituality: Reflections on Bruce and Voas. In FLANAGAN, Kieran a Peter C. JUPP. A sociology of spirituality. Aldershot, U.K.: Ashgate. 2007, s. 63–79. ISBN 9780754654582.

HEELAS, Paul. The Infirmity Debate: On the Viability of New Age Spiritualities of Life. Journal of Contemporary Religion, 2006, č. 21, s. 223–240. ISSN 13537903. https://doi.org/10.1080/13537900600656066

HEELAS, Paul a Linda WOODHEAD. The Spiritual Revolution. Why Religion is Giving Way to Spirituality. Malden: Blackwell Publishing, 2005. 204 s. ISBN 1405119586.

HEELAS, Paul. The new age movement: the celebration of the self an the sacralization of modernity. Oxford: Blackwell Publishers, 1996. 266 s. ISBN 0631193324.

HERBERT, David. Religion and civil society: Rethinking public religion in the contemporary world. Aldershot: Ashgate, 2003. 322 s. ISBN 0754613399.

HERVIEU-LÉGER, Daniéle. The transmission and formation of socioreligious identities in
modernity. International Sociology, 1998, č. 2, s. 213–228. ISSN 02685809.

HETHERINGTON, Kevin. Expressions of Identity. Space, performance, politics. London: SAGE publication, 1998. 181 s. ISBN 0803978766.

HUNT, Stephen J. Alternative religion: A sociological introduction. Aldershot: Ashgate, 2003. 268 s. ISBN 0754634108.

KNOBLAUCH, Hubert. Spirituality and Popular Religion in Europe. Social Compass, 2008, č. 55, s. 140–153. ISSN 00377686. https://doi.org/10.1177/0037768607089735

LANCASTER UNIVERSITY. The Kendal Project [online]. Department of Religious Studies, Lancaster University, 2003 [cit. 2011]. Dostupné z: http://www.lancs.ac.uk/fss/projects/ieppp/kendal/outputs.htm

LASCH, Christopher. The Culture of Narcissism. The American Life in an Age of Diminishing Expectations. New York: Warner Books, 1979. 446 s. ISBN 0446932647.

LICHTERMAN, Paul. The search for political community: American activists reinventing commitment. 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. 279 s. ISBN 0521483433. https://doi.org/10.1017/CBO9780511628146

LIPOVETSKY, GILLES. Éra prázdnoty. Úvahy o současném individualismu. Praha: Prostor, 2008. 357 s. ISBN 9788072601905.

LUCKMANN, Thomas. Shrinking Transcendence, Expanding Religion? Sociological Analysis, 1990, č. 50, s. 127–138. https://doi.org/10.2307/3710810

LUCKMANN, Thomas. Invisible Religion. The Problem of Religion in Modern Society. New York: The Macmillan Company, 1967. 128 s. ISBN 0025767003.

LUŽNÝ, Dušan. Nová náboženská hnutí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 181 s. ISBN 8021016450.

LYNCH, Gordon. The new spirituality: An introduction to progressive belief in the twenty-first century. London: I.B. Tauris, 2007. 218 s. ISBN 9781845114145.

McGUIRE, Meredith B. Lived religion: Faith and practice in everyday life. Oxford: Oxford University Press, 2008. 290 s. ISBN 9780195172621. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195172621.001.0001

McGUIRE, Meredith B. Religion: The social context. 5th ed. Belmont, CA: Wadsworth Thomson Learning, 2002. 413 s. ISBN 0534541267.

MELUCCI, Alberto. Challenging codes: Collective action in the information age. 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. 441 s. ISBN 0521570514. https://doi.org/10.1017/CBO9780511520891

MELUCCI, A. The Symbolic Challenge of Contemporary Movements. Social Research, 1985, č. 52, s. 789–816. ISSN 0037783X.

ONDRAŠINOVÁ, Michaela. Jak uchopit „neuchopitelné“? Diskuze o detradicionalizované
religiozitě. In LUŽNÝ, Dušan a David VÁCLAVÍK (eds.). Individualizace náboženství a
identita. Poznámky k současné sociologii náboženství.
Praha: Malvern, 2010, s. 118–142. ISBN 9788086702698.

PARTRIDGE, Christopher. The re-enchantment of the West. Volume I, Alternative spiritualities, sacralization, popular culture and occulture. London: T&T Clark International, 2004. 265 s. ISBN 567041336.

STAKE, Robert E. Multiple case study analysis. New York: The Guilford Press, 2006. 342 s. ISBN 1593852487.

TSCHANNEN, Olivier. The Secularization Paradigm: A Systematization. Journal for the Scientific Study of Religion, 1991, č. 30, s. 395–415. ISSN 00218294. https://doi.org/10.2307/1387276

WILLAIME, Jean-Paul. Religion, individualization of meaning, and the social bond. In LAERMANS, Rudi; WILSON, Bryan R. a Jaak BILLIET (eds.). Secularization and Social Integration. Papres in Honour of Karel Dobbelaere. Leuven: Leuven University Press, 1998, s. 261–275. ISBN: 9789061869320.

YORK, Michael. The Emerging Network. A sociology of New Age and Neo-pagan Movements. Lanham: Rowman & Littlefield Publ, 1995. 372 s. ISBN 0847680010.

https://doi.org/10.5817/SOC2014-1-131