Vzhled jako kognitivní zkratka v politickém uvažování: Experimentální studie vlivu stereotypů na hodnocení politiků v prostředí se silnou přítomností politických témat

Roman Chytilek, Otto Eibl, Lenka Hrbková, Jozef Zagrapan, Jozef Janovský

Abstrakt

Tento experimentální výzkum navazuje na studie zaměřené na vliv vzhledu kandidáta na volební rozhodování voličů a adaptuje dané téma na české podmínky. Vzhled je důležitým zdrojem stereotypů, jež mohou voliči využít jako informace potřebné k výběru politického kandidáta. Na rozdíl od většiny dostupné literatury není důraz v této studii kladen pouze na vizuální stránku kandidátů, ale především na jejich pozice v politických tématech. Zkoumán je efekt stereotypů spojených s etnicitou, věkem a tělesnou hmotností kandidáta v prostředí bohatém na informace o politických postojích kandidáta. Ukazuje se, že klíčový vliv na volební rozhodnutí mají politická témata, nikoliv vzhled kandidáta. V kontextu volby s přítomností politických témat jako důležitého prvku informovanosti voličů tedy prostor pro působení stereotypů odvozených ze vzhledu politiků výrazně klesá.

Klíčová slova

vzhled; stereotypy; politické uvažování; experimentální politologie; volitelnost kandidátů

Plný Text:

Mobi ePub