Postkolonialismus a dekolonizace: základní vymezení a inspirace pro sociální vědy

Ondřej Lánský

Abstrakt

Tato teoretická studie se zabývá některými metodologickými a teoretickými přínosy postkoloniálního myšlení pro současné sociální vědy a pro pochopení moderní společnosti a jejích významných vývojových trendů. Text tohoto článku nejprve představuje vybraná základní témata postkoloniálního myšlení a zároveň se pokouší obecný interpretační rámec postkolonialismu kontextualizovat pro české odborné prostředí a uzpůsobit jej pro použití v příslušné sociální analýze. Tento článek postupně představuje některá klíčová témata postkolonialismu: kritiku násilí vázaného na evropskou racionalitu, kritiku zobecněného rasismu a konečně zkoumání identity a subjektivity. Ústředním cílem textu je uchopit vyložené prvky a teorie, a poskytnout takto postkoloniálně informované sociálně-vědné nástroje pro zkoumání problému chudoby, rasismu a sociálního vyloučení v České republice.

Klíčová slova

dekoloniální obrat; postkoloniální teorie; práce; rasismus; Romové; sociální vyloučení

Plný Text:

Mobi ePub