Čakanie na „našu“ Mohanty: Formovanie feministického diskurzu počas transformácie a jeho kritiky

Zuzana Kepplová

Abstrakt

V tomto článku sleduji linii současné české feministické kritiky, která se zaměřila na vliv transformačních ideologií na ranou postsocialistickou feministickou teorii v Česku (v kontextu střední a východní Evropy). Dále si vypůjčuji přístup Kiosseva a Budena, abych prozkoumala transformační rétoriku zapuštěnou do raných prací českých a slovenských feministek. Tvrdím, že určité řečové obraty a tón řeči omezily jejich politickou představivost. Následně dávám tuto kritiku do souvislosti s pracemi zaobírajícimi se institucionalizací feministických diskurzů ve střední a východní Evropě, abych postihla určité mocenské linie, které strukturovaly proces zdomácňování feministických teorií a rodové/genderové analýzy. Na závěr konstatuji, že další analýza na průsečíku těchto dvou kritických přístupů by nám poskytla nové možnosti přístupu ke kategorii rodu/genderu poučené postsocialistickým kontextem, který ze své podstaty klade otázky o politickém kódování feministického projektu.

Klíčová slova

raný postsocialistický feminismus; feminismus Východ-Západ; transformace; hegemonie; ideologie; feministické poznání; konec postsocialismu

Plný Text:

Mobi ePub

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ABU-LUGHOD, Lila. The romance of resistance: Tracing transformations of power through Bedoiun women. American Ethnologist, 1990, roč. 17, č. 1, s. 41–55. ISSN 1548-1425. https://doi.org/10.1525/ae.1990.17.1.02a00030

ABU-LUGHOD, Lila. Do Muslim Women Really Need Saving? [Online.] 2002 [cit. 16. 1. 2014]. Dostupné z: http://www.smi.uib.no/seminars/Pensum/Abu-Lughod.pdf. https://doi.org/10.4159/9780674726338

BLAGOJEVIĆ, Marina. Migrating Gender Scholar: Epistemic and Other Consequences. Migrating Feminisms Conference, Budapest, 26–27 January 2006.

BUDEN, Boris. Konec postkomunizmu: Od společnosti bez naděje k naději bez společnosti. Praha: Rybka publishers, 2013. ISBN 9788087067703.

CERWONKA, Allaine. Higher Education ‘Reform’, Hegemony, and Neo-Cold War Ideology: Lessons from Eastern Europe. Cultural Studies, 2009, roč. 23, č. 2–3, s. 720–735. ISSN 0950-2386. https://doi.org/10.1080/09502380903132330

CÎRSTOCEA, Ioana. Sociology of a new field of knowledge: Gender studies in postcommunist Eastern Europe [online]. GSPE Working Papers, 2009 [cit. 16. 1. 2014]. Dostupné z: <http://prisme.u-strasbg.fr/workingpapers/WPCirstocea.pdf>.

CVIKOVÁ, Jana a Jana JURÁŇOVÁ. Feminisms for Beginners. Aspects of the Origins of Gender Discourse in Slovakia. In Gender Issues 2009: Gender Equality Discourse in Times of Transformation, 1989-2009. The Czech Republic, Poland, Slovakia and Ukraine. 2009. Warsaw: Heinrich Böll Foundation Regional Office Warsaw, s. 79–127. ISBN: 978-83-61340-48-5.

CVIKOVÁ, Jana a Jana JURÁŇOVÁ. Feminizmy pre začiatočníčky: Aspekty zrodu rodového diskurzu na Slovensku. Bratislava: Aspekt. 2009b. ISBN 9788085549850.

DRAKULIĆ, Slavenka. A Letter from the United States – The Critical Theory approach. In DRAKULIĆ, Slavenka (ed.). How we survived Communism and even laughed. London: Vintage Books. 1992, s. 123–132. ISBN 0099265710.

DRAKULIĆ, Slavenka. The Balkan express: fragments from the other side of war. London: Hutchinson, 1993. ISBN 0091775272.

DRAKULIĆ, Slavenka. Café Europa: life after communism. London: Abacus, 1996. ISBN 0349107297.

EINHORN, Barbara. Cinderella goes to market: Citizenship, gender and women’s movements in East Central Europe. New York: Verso, 1993. ISBN 0860916154.

FODOR, Éva. Gender in Transition: Unemployment in Hungary, Poland and Slovakia. East European Politics and Societies, 1997, roč. 11, č. 3, s. 470–500. ISSN 0888-3254. https://doi.org/10.1177/0888325497011003003

FRASER, Nancy. Feminism, capitalism and the cunning of history. New Left Review, 2009, roč. 56, č. 3-4, s. 97–117. ISSN 0028-6060.

FUNK, Nanette. Introduction. In FUNK, Nanette a Magda MUELLER (eds.). Gender Politics and Post-Communism: Reflections from Eastern Europe and the former Soviet Union. New York: Routledge, 1993, s. 1–14. ISBN 0415904781.

GAL, Susan a Gail KLIGMAN. The politics of gender after socialism: A comparative-historical essay. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000 s. 3–14. ISBN 0691048932. https://doi.org/10.1515/9781400843008

GANDHI, Leela. Postcolonial theory: A critical introduction. New York: Columbia University Press, 1998. ISBN 0231112726.

Gender Issues 2009: Gender Equality Discourse in Times of Transformation, 1989–2009. The Czech Republic, Poland, Slovakia and Ukraine. 2009. Warsaw: Heinrich Böll Foundation Regional Office Warsaw. ISBN: 978-83-61340-48-5.

GHODSEE, Kristen. Feminism-by-Design: Emerging Capitalisms, Cultural Feminism, and Women’s Nongovernmental Organizations in Postsocialist Eastern Europe. Signs, 2004, roč. 29, č. 3, s. 727–753. ISSN 0097-9740. https://doi.org/10.1086/380631

HAVELKOVÁ, Hana. A few prefeminist thoughts. In FUNK, Nanette a Magda MUELLER (eds.). Gender Politics and Post-Communism: Reflections from Eastern Europe and the former Soviet Union. New York: Routledge, 1993, s. 62–73. ISBN 0415904781. https://doi.org/10.4324/9780429425776-7

HAVELKOVÁ, Hana. Mezi pragmatismem a ideologií – obrana socialisticky emancipovaného ženství. In OATES-INDRUCHOVÁ, Libora (ed.). Tvrdošíjnost myšlenky: Od feministické kriminologie k teorii genderu. Praha: Sociologické nakladatelství, 2011, s. 87–101. ISBN 8074190439.

HAVELKOVÁ, Hana a Libora OATES-INDRUCHOVÁ. The Politics of gender culture under state socialism: An expropriated voice. London a New York: Routledge, 2014. ISBN: 978-0-415-72083-0. https://doi.org/10.4324/9781315819174

HEWITT, Nancy A. Feminist frequencies: Regenerating the wave metaphor. Feminist Studies, 2012, roč. 38, č. 3, s. 658–680. ISSN 2153-3873.

HOLMES, Leslie. Post-communism: An Introduction. Cambridge: Polity Press, 1997. ISBN 074561311X.

CHŘIBKOVÁ, Marie, Josef CHUCHMA a Eva KLIMENTOVÁ (eds). Nové čtení světa: Feminismus devadesátých let českýma očima. Praha: One Woman Press, 1999. ISBN 809024436X.

JAQUETTE, Jane a Sharon WOLCHIK. Women and Democracy: Latin America and Central and Eastern Europe. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1998. ISBN 0801858372.

KAMPICHLER, Martina. Za hranice feministických diskusí mezi Východem a Západem. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 2012, roč. 13, č. 2, s. 4–17. ISSN 1213-0028.

KARAM, A. Islamisms and feminism in Egypt: Three generations of women’s perspectives. In BACHETTA, Paola a Margaret POWER (eds.). Right-wing women: From conservatives to extremists around the world. New York & London: Routledge, 2002, s. 225–244. ISBN 0415927781.

KEPPLOVÁ, Zuzana. Po stopách „marxizmu v sukni“: Ku genealógii rodového diskurzu u nás a k jeho antifeminitickým protihlasom. Glosolália, 2013, roč. 2, č. 4, s. 15–20. ISSN 1338-7146.

KICZKOVÁ, Zuzana a Etela FARKAŠOVÁ. The emancipation of women: A concept that failed. In FUNK, Nanette a Magda MUELLER (eds.). Gender Politics and Post-Communism: Reflections from Eastern Europe and the former Soviet Union. New York: Routledge, 1993, s. 84–94. ISBN 0415904781. https://doi.org/10.4324/9780429425776-9

KIOSSEV, Alexander. Notes on self-colonizing cultures. In PEJIĆ, Bojana a David ELLIOT (eds.). After the Wall: Art and Culture in Post-Communist Europe. Stockholm: Moderna Museet, 1999, s. 114−177. ISBN 9171006060.

KIOSSEV, Alexander. The oxymoron of normality [online]. 2008 [cit. 16. 3. 2014]. Dostupné z: http://www.eurozine.com/articles/2008-01-04-kiossev-en.html.

KODÍČKOVÁ, Tereza. Co je nám do třetího světa aneb zpráva o analýze českých akademických genderových textů. Sociální studia, 2002, roč. 7, s. 69–87. ISSN 1214-813X.

KOMÁREK, Stanislav. Muž jako evoluční inovace: Eseje o maskulinitě, její etologii, životních strategiích a proměnách. Praha: Academia, 2012. ISBN 134108.

LOUTFI, Anna. Politics and Hegemony in the Historiography of Women’s Movements (Nineteenth and Twentieth Centuries): A Call for New Debates [online]. 2009 [cit. 15. 9. 2013]. Dostupé z: https://gender.ceu.hu/sites/default/files/publications/politics-and-hegemony.pdf.

MAHMOOD, Saba. Politics of piety: The islamic revival and the feminist subject. Princeton: Princeton University Press, 2005. ISBN 0691086958.

MIGNOLO, Walter D. Delinking: The rhetoric of modernity, the logic of coloniality and the grammar of de-coloniality [online]. Cultural Studies, 2007, roč. 21, č. 2, s. 449–514 [cit. 15. 9. 2013]. ISSN 0950-2386. Dostupné z: http://waltermignolo.com/wp-content/uploads/2013/03/WMignolo_Delinking.pdf. https://doi.org/10.1080/09502380601162647

MOHANTY, Chandra Talpade. Under western eyes: Feminist scholarship and colonial discourses [online]. 1984 [cit. 16. 3. 2014]. Dostupné z: http://blog.lib.umn.edu/raim0007/RaeSpot/under%20wstrn%20eyes.pdf.

MOHANTY, Chandra Talpade. Feminism without borders: decolonizing theory, practicing solidarity. Durham: Duke University Press, 2003. ISBN 0822330210. https://doi.org/10.1215/9780822384649

NYKLOVÁ, Blanka. Krajinou českého feminizmu. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 2013, roč. 14, č. 1, s. 52–63. ISSN 1213-0028.

OFFEN, Karen. How and why the analogy of marriage with slavery provided the springboard for women’s rights in France, 1640–1848. In SKLAR, Kathryn K. a James B. STEWART (eds.). Women’s rights and transatlantic antislavery in the era of emancipation. New Haven: Yale University Press, 2007, s. 57–81. ISBN 9780300115932. https://doi.org/10.12987/yale/9780300115932.003.0004

SLAVOVA, Kornelia. Looking at Western feminisms through the double lens of Eastern Europe and the Third World. In LUKIĆ, Jasmina, Joanna REGULSKA a Darja ZAVIRŠEK (eds.). Women and Citizenship in Central and Eastern Europe. Aldershot: Ashgate, 2006, s. 245–265. ISBN 9780754646624.

SPIVAK, Gayatri Chakravorty. Can the subalten speak? [Online.] 1988 [cit. 16. 3. 2014]. Dostupné z: http://www.maldura.unipd.it/dllags/docentianglo/materiali_oboe_lm/2581_001.pdf.

STARK, David. Path Dependence and Privatization Strategies in East Central Europe. East European Politics and Societies, 1992, roč. 6, č. 1, s. 17–54. ISSN 0888-3254. https://doi.org/10.1177/0888325492006001003

ŠIKLOVÁ, Jiřina. Are women in Central and Eastern Europe conservative? In FUNK, Nanette a Magda MUELLER (eds.). Gender Politics and Post-Communism: Reflections from Eastern Europe and the former Soviet Union. New York: Routledge, 1993, s. 74–83. ISBN 0415904781. https://doi.org/10.4324/9780429425776-8

ŠIKLOVÁ, Jiřina. McDonald’s, Terminators, Coca Cola Ads – and Feminism? Imports from the West. In RENNE Tanya (ed). Ana’s Land: Sisterhood in Eastern Europe, 1997, s. 76–81. ISBN 0813328314.

ŠMAUSOVÁ, Gerlinda. Proti tvrdošíjné představě o ontické povaze gender a pohlaví. Sociální studia, 2002, roč. 7, s. 15–27. ISSN 1214-813X.

ŠMAUSOVÁ, Gerlinda. Emancipae, socialismus a feminismus. In OATES-INDRUCHOVÁ, Libora (ed.). Tvrdošíjnost myšlenky: Od feministické kriminologie k teorii genderu. Praha: Sociologické nakladatelství, 2011, s. 195–206. ISBN 8074190439.

ŠMEJKALOVÁ, Jiřina. On the Road: Smuggling Feminism Across the Post-Iron Curtain. In FEISCHMIDT Margit, Enikö MAGYARI-VINCZE a Violetta ZENTAI (eds.). Women and Men in East European Transition. Cluj-Napoca: Editura Fundatiei Pentru Studii Europene, 1997, s. 25–32.

ŠMEJKALOVÁ, Jiřina. Strašidlo feminismu v českém „porevolučním“ tisku: úvaha, doufejme, historická. In HAVELKOVÁ Hana a Mirek VODRÁŽKA (eds.). Žena a muž v médiích. Praha: Gender Studies, 1998, s. 16–18. ISBN 80-902367-2-3.

TODOROVA, Maria. Imagining the Balkans. New York: Oxford University Press, 1997. ISBN 0195387864.

VASILESCU, Mircea. Normality or normalities? From one transition to the next [online]. 2008 [cit. 16. 3. 2014]. Dostupné z: http://www.eurozine.com/articles/2007-10-04-vasilescu-en.html.

WAGNEROVÁ, Alena. České ženy na ceste od reálneho socialismu k reálnemu kapitalismu. In CHŘIBKOVÁ, Marie, Josef CHUCHMA a Eva Klimentová (eds). Nové čtení světa: Feminismus devadesátých let českýma očima. Praha: One Woman Press, 1999, s. 80–90. ISBN 809024436X.

WATSON, Peggy. Eastern Europes’s silent revolution: gender. Sociology, 1993, roč. 27, č. 3, s. 471–487. ISSN 0038-0385. https://doi.org/10.1177/0038038593027003008

WATSON, Peggy. Rethinking transition, globalism, gender and class. International Feminist Journal of Politics, 2000, roč. 2, č. 2, s. 186–213. ISSN 1461-6742. https://doi.org/10.1080/14616740050137438

WÖHRER, Veronika. The tradition of literature within slovak women’s organisations and gender studies [online]. 2003 [cit. 16. 3. 2014]. Dostupné z: http://archiv.aspekt.sk/desat.php?desat=368.

YURCHAK, Alexei. Everything was forever, until it was no more: the last Soviet generation. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2006. ISBN 0691121176.

ZEZULOVÁ, Jana. Feministické výskumné programy v koncepcii Sandry Harding. In KICZKOVÁ Zuzana a Mariana SZAPUOVÁ (eds.). Rodové štúdiá: Súčasné diskusie, problémy a perspektívy. Bratislava: Centrum rodových štúdií, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2011, s. 350–362. ISBN 978-80-223-2934-7.

ZIMMERMANN, Susan. The Institutionalization of Women and Gender Studies in Higher Education in Central and Eastern Europe and the Former Soviet Union: Asymmetric Politics and the Regional-Transnational Configuration. East-Central Europe, 2007, roč. 33, č. 1–2. ISSN 0094-3037. https://doi.org/10.1163/18763308-0340350102007

https://doi.org/10.5817/SOC2014-1-11