Governance kulturou tažené urbánní regenerace: Případová studie Černá louka v Ostravě

Blanka Marková, Ondřej Slach

Abstrakt

Cílem textu je hodnocení plánovaného projektu kulturního klastru Černá louka na území města Ostravy. Pro potřeby hodnocení byl využit koncept urbánní governance, politických cyklů a kulturou tažené regenerace. Projekt kulturního klastru byl „vlajkovým“ projektem neúspěšné kandidatury města na titul Evropské hlavní město kultury 2015 a vzhledem ke svému rozsahu a zaměření nepochybně představoval jednu z největších výzev pro město v jeho novodobých dějinách. Z povahy projektu vyplývá společenská relevance pro předložený text, a to i přesto, že projekt nebyl úspěšný, skýtá řadu implikací pro porozumění budoucího rozvoje nejen města Ostravy, ale i dalších měst s podobnou historií v post-socialistickém kontextu.

Klíčová slova

kultura; urbánní regenerace; governance; Evropské hlavní město kultury; Ostrava

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BERNT, Matthias, Chris COUCH, Matthew COCKS, Dieter RINK a Annegret HAASE. How to study Governance in the Context of Shrink Smart Project? Guidance for Case Study Teams in Researching Workpackage 5. Internal Documents of the Project Consortium, 2010.

BIANCHINI, Franco; DAWSON, J., EVANS, R. Flagship projects in urban regeneration. In Healey, Patsy et al. (ed.) Rebuilding the City: Property-led Urban Regeneration. London: E. and F. N. Spon, Ch. 15, 1992, s. 245–255. ISBN 9780419172802

BIANCHINI, Franco a Charles LANDRY. The Creative City. 1. vydání. London: Demos, 1995. ISBN 1-898309-16-7

BLAXTER, Loraine, Christina HUGHES a Malcolm TIGHT. How to research. 2. vydání. Buckingham: Open University Press, 2001. ISBN 978-0335209033

COUCH, Chris a Matthew COCKS. The Governance of Urban Shrinkage in the Liverpool City-Region, United Kingdom. Workpackage 5, D10 Research Report. Research Project “Shrink Smart – The Governance of Shrinkage within a European Context”, 2011.

DE FRANTZ, Monika. Culture-led urban regeneration: the discursive politics of institutional change. In LEARY, Michael and MCCARTHY, John (eds.) Routledge Companion to Urban Regeneration: Global Constraints, Local Opportunities. Londýn a New York: Routledge, 2013. ISBN 978-0-415-53904-3

DIGAETANO, Alan a Elizabeth STROM. Comparative Urban Governance. An Integrated Approach. Urban Affairs Review, 2003. https://doi.org/10.1177/1078087402238806

EBERT, Ralf a Fridrich GNAD. Vorschläge zur Qualifizierung des „Black Meadow Clusters“ und zur Entwicklung der Kultur- und Kreativwirtschaft im Rahmen der Bewerbung der Stadt Ostrava um den Titel Europäische Kulturhauptstadt 2015. StadtArt, 2010.

EVANS, Graeme. Measure for Measure: Evaluating the Evidence of Culture´s Contribution to Regeneration. Urban Studies, 2005, roč. 42, č. 5/6, s. 959-983. https://doi.org/10.1080/00420980500107102

FELDMAN, Merje. Urban waterfront regeneration and local governance in Tallin. Europe-Asia Studies, 2000, roč. 52, č. 5, s. 829-850. https://doi.org/10.1080/713663094

FLORIDA, Richard. The Rise of the Creative Class and how it’s transforming work, leisure,community, & everyday life. New York: Basis Books, 2002. ISBN 978-1469281421

GARCÍA, Beatriz. Cultural policy and urban regeneration in Western European cities: Lessons from experience, prospects for the future. Local Economy, 2004, roč. 19, č. 4, s. 312-326. https://doi.org/10.1080/0269094042000286828

GRODACH, Carl a Daniel SILVER. The Politics of Urban Cultural Policy. New York: Routledge, 2013. ISBN 978-0415683784. https://doi.org/10.4324/9780203088777

HALL, Tim a Phil HUBBART. The entrepreneurial city: new urban politics, new urban geographies. Progress in Human Geography, roč. 20, č. 2, 1996, s. 153–174. https://doi.org/10.1177/030913259602000201

HARVEY, David. From Managerialism to Entrepreneurialism: The Transformation in Urban Governance in Late Capitalism. Geografiska Annaler. Series B, Human Geography, 1989, roč. 71, č. 1, s. 3-17. https://doi.org/10.1080/04353684.1989.11879583

HAVRLANT, Miroslav. Geografie Severomoravského kraje. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1980, 276 s.

HUBBARD, Phil. Urban design and city regeneration: social representations of entrepreneurial landscapes. Urban Studies, roč. 33, č. 8, 1996, s. 1141–1461. https://doi.org/10.1080/0042098966745

JANN, Werner a Kai WEGRICH. Phasenmodell und Politikprozesse. In: SCHUBERT, Klaus; BANDELOW, Nils. (eds.) Lehrbuch der Politikfeldanalyse. München, Wien: Oldenbourg Verlag, 2003, s. 71–104. ISBN 978-3486272840

JANN, Werner a Kai WEGRICH: Theories of the Policy Cycle. In FISCHER, Frank and Gerald MILLER (eds.). Handbook of Public Policy Analysis. Theory, Politics and Methods. 1st ed., CRC Press, 2007, s. 43-62. https://doi.org/10.1201/9781420017007.pt2

KEIVANI, Ramin, Ali PARSA a Stanley MCGREAL. Globalization, institutional structures and real estate markets in Central European Cities. Urban Studies, 2001, roč.38, č. 13, s. 245-2476. https://doi.org/10.1080/00420980120094614

KOOIMAN, Jan. Governing as governance. Thousand Oaks, Calif.: SAGE, 2003, 249 s. ISBN 07-619-4036-7.

KUNZMANN, Klaus. Kultur, Wirtschaft und Raumentwicklung. Informationen zur Raumentwicklung, roč. 4, č. 4/5, 2002, s. 185–197.

LANG, Thilo. Insights in the British Debate about Urban Decline and Urban Regeneration [online]. IRS – working paper, 2005, [cit. 20. 11. 2013]. Dostupné z http://www.irs-net.de/download/wp_insights.pdf

LASH, Scott a John URRY. Economies of Sign and Space. Sage, London, 1994. ISBN 9780803984721

LITTLE, Stephen. LIVERPOOL ’08 – brand and contestation. In MALÍKOVÁ, Ludmila a Martin SIRÁK. (eds.) Regional and Urban Regeneration in European Peripheries: What Role for Culture? Bratislava: Institute for Public Policy, 2008, s. 44-50. ISBN 978-80-88721-21-5.

MILES, Malcolm, Tim HALL a Iain, BORDEN (eds.). City Cultures Reader. London: Routledge, 2000. ISBN 978-0415302456

MILES, Malcolm. Cities and Cultures. Oxford: Routledge, 2007. ISBN 978 0415354431. https://doi.org/10.4324/9780203001097

MOMMAAS, Hans. Cultural clusters and the post-industrial city: towards the remapping of urban cultural policy. Urban Studies, 2004, roč. 41, č. 3, s. 507 – 532. https://doi.org/10.1080/0042098042000178663

MULÍČEK, Ondřej. Prostorové vzorce postindustriálního Brna. In FERENČUHOVÁ, Slavomíra, Lucie GALČANOVÁ, Magdalena HLEDÍKOVÁ a Barbora VACKOVÁ (eds.). Město: proměnlivá ne/samozřejmost. Červený Kostelec: Pavel Mervart/Masarykova univerzita, 2007, s. 153-175. ISBN 978-80-210-4866-9.

PECK, Jamie. Austerity urbanism. American cities under extreme economy. City: analysis of urban trends, culture, theory, policy, action, roč. 16, č. 6, 2012, s. 626-655. https://doi.org/10.1080/13604813.2012.734071

PECK, Jamie. Struggling with the Creative Class. International Journal of Urban and Regional Research, roč. 29, č. 4, 2005, s. 740–770. https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2005.00620.x

PLOGER, John. Millennium Urbanism – Discursive Planning. European Urban and Regional Studies, 2001, roč. 8, č. 63. s. 63 – 72. https://doi.org/10.1177/096977640100800106

POLÁŠEK, Miloš a Bohuslav ŽÁRSKÝ. Jsem Černá louka. Ojedinělý příběh jednoho místa. Ostrava 2007. Český Těšín: Finidr s. r. o. ISBN 978-80-903385-5-5.

Přihláška na titul Evropské hlavní město kultury 2015 - OSTRAVA 2015. [online]. Ostrava: PressTerminal. 2010, [cit. 20. 11. 2013]. Dostupné z http://www.ostrava2015.cz/web/structure/projekt-ostrava-2015-150.html

RICHARDS, Greg a Julie WILSON. The Impact of Cultural Events on City Image: Rotterdam, Cultural Capital of Europe 2001. Urban Studies, 2004, roč. 41, č. 10, s. 1931–1951. https://doi.org/10.1080/0042098042000256323

RICHARDS, Greg. The European Cultural Capital Event: Strategic Weapon in the Cultural Arms Race? Journal of Cultural Policy, 2002, roč. 6, č. 2, s. 159-181. https://doi.org/10.1080/10286630009358119

RINK, Dieter, Petr RUMPEL et al. Governance of Shrinkage. Lessons learnt from Analysis for Urban Planning and Policy. Research Report, Workpackage 7. European Commission, 2012.

RUMPEL, Petr, Ondřej SLACH a Jaroslav KOUTSKÝ. Měkké faktory regionálního rozvoje. 1. vydání. Ostravská univerzita v Ostravě. Ostrava: Repronis, 2008. ISBN 978-80-7368-435-8

RUMPEL, Petr, Ondřej SLACH, Jaroslav KOUTSKÝ a Pavel BEDNÁŘ. Re-imageing of industrial cities in the Czech Republic: chosen drivers of the change. Mönchengladbacher Schriften zur wirtschaftswissenschaftlichen Praxis. Göttingen: Cuvillier Verlag 22(1), 2010, s. 89-114.

RUMPEL, Petr a Ondřej SLACH. Governance of shrinkage of the city of Ostrava. 1. vydání. Praha: European Science and Art Publishing, 2012a. ISBN 978-80-87504-19-2.

RUMPEL, Petr a Ondřej SLACH. Je Ostrava smršťujícím se městem?. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, roč. 48, č. 5, 2012b, s. 859-878.

SAGAN, Ivona a Maja GRABKOWSKA. Urban regeneration in Gdaňsk, Poland: Local regimes and tensions between top-down strategies and endogenous renewal. European Planning Studies, roč. 20, č. 7, 2012, s. 1135–1154. https://doi.org/10.1080/09654313.2012.674347

SCHMITT, Thomas. Cultural Governance as a conceptual framework. Working Papers WP, MMG Working Papers Print, 2011. ISSN 2192-2357.

SHORT, John, Rennie. et al. Reconstructing the image of an industrial city. Annals of the Association of American Geographers, 1993, roč. 83, č. 2, s. 207-224. https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.1993.tb01932.x

SLACH, Ondřej a kol. Project-oriented planning in the framework of IBA Emscher Park. Regionální studia, 2009, č. 2, s. 38-44.

SLACH, Ondřej a Tomáš BORUTA. What can cultural and creative industries do for urban development? Three different stories from the post-socialist industrial city of Ostrava. Quaestiones Geographicae, roč. 31, č. 4, 2012, s. 99-112. https://doi.org/10.2478/v10117-012-0039-z

SPAANS, Marjolein. The Implementation of Urban Regeneration Projects in Europe: Global Ambitions, Local Matters. Journal of Urban Design, roč. 9, č. 3, 2004, s. 335–349. https://doi.org/10.1080/1357480042000283887

SWYNGEDOUW, Erik, Frank MOULAERT a Arantxa RODRIGUEZ. Neoliberal Urbanization in Europe: Large-Scale Urban development Projects and the New Urban Policy. Antipode, roč. 34, č. 3, 2002, s. 542–577. https://doi.org/10.1111/1467-8330.00254

SÝKORA, Luděk a Stefan BOUZAROVSKI. Multiple Transformations. Conceptualising the Post-communist Urban Transition. Urban Studies, roč. 49, č. 1, 2012, s. 43–60. https://doi.org/10.1177/0042098010397402

SÝKORA, Luděk. Global competition, sustainable development and civil society: three major challenges for contemporary urban governance and their reflection in local development practices in Prague. Acta Universitatis Carolinae Geographica, roč. 37, č. 2, 2002, s. 65–83.

TASAN-KOK Tuna; BAETEN, Guy. Contradictions of Neoliberal Planning. New York: Springer, 2012. ISBN 978-90-481-8923-6. https://doi.org/10.1007/978-90-481-8924-3

UN-HABITAT. [online]. 2009 [cit. 26. 11. 2013]. Dostupné z http://www.unhabitat.org

https://doi.org/10.5817/SOC2013-4-127