Governance kulturou tažené urbánní regenerace: Případová studie Černá louka v Ostravě

Blanka Marková, Ondřej Slach

Abstrakt

Cílem textu je hodnocení plánovaného projektu kulturního klastru Černá louka na území města Ostravy. Pro potřeby hodnocení byl využit koncept urbánní governance, politických cyklů a kulturou tažené regenerace. Projekt kulturního klastru byl „vlajkovým“ projektem neúspěšné kandidatury města na titul Evropské hlavní město kultury 2015 a vzhledem ke svému rozsahu a zaměření nepochybně představoval jednu z největších výzev pro město v jeho novodobých dějinách. Z povahy projektu vyplývá společenská relevance pro předložený text, a to i přesto, že projekt nebyl úspěšný, skýtá řadu implikací pro porozumění budoucího rozvoje nejen města Ostravy, ale i dalších měst s podobnou historií v post-socialistickém kontextu.

Klíčová slova

kultura; urbánní regenerace; governance; Evropské hlavní město kultury; Ostrava

Plný Text: