Zabúda Brno na Zbrojovku? Praktiky formovania urbánnej pamäti prostredníctvom individuálnej angažovanosti aktérov

Ivana Rapošová, Apolónia Sejková, Csaba Szaló

Abstrakt

Článek analyzuje kontroverze ohledně bývalé zbrojařské továrny Zbrojovka Brno. Toto místo, plné odlišných a často protichůdných symbolických významů, vytváří významný prostor pro vznik urbánní paměti. Domníváme se, že urbánní paměť zformovaná okolo tohoto brownfieldu přesahuje jeho materiální podobu předvším svojí symbolickou přítomností v praktikách sociálních aktérů. Článek zahrnuje dva vzájemně propojené aspekty současných praktik formování urbánní paměti o předcházejícím živote ve měste: praktiky formující to, co je obsahem vzpomínání dnes, jakož i ty, které určují, co má být tímto obsahem v budoucnosti. První aspekt sestává z narativů, které se objevují v diskurzech aktérů, kteří s brownfieldem přicházejí do styku. Druhý aspekt je reprezentovaný formami ospravedlňování a kritiky, které jsou považované za legitímní ve sporech o budoucnost Zbrojovky. Použitý analytický rámec vychází z teoretického příspěvku Luca Boltanskeho a Laurenta Thévenota, především z jejich pragmatické teorie různých ospravedlnitelných režimů dobra.

Klíčová slova

brownfield; Brno; pragmatická sociologie; teorie ospravedlnění; městská paměť; Zbrojovka

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ANDRES, Lauren a Boris GRÉSILLON. Cultural brownfields in European cities: a new mainstream object for cultural and urban policies. International Journal of Cultural Policy, 2013, roč. 19, č. 1, s. 40–62. ISSN 1028-6632. https://doi.org/10.1080/10286632.2011.625416

ASSMANN, Jan. Cultural memory and early civilization: writing, remembrance, and political imagination. 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. ISBN 9780521188029. https://doi.org/10.1017/CBO9780511996306

BOLTANSKI, Luc. On critique: a sociology of emancipation. 1. vyd. Cambridge, UK: Polity, 2011. ISBN 9780745649634.

BOLTANSKI, Luc a Laurent THÉVENOT. On justification: economies of worth. 1. vyd. Princeton: Princeton University Press, 2006. ISBN 069111837x.

BOLTANSKI, Luc a Laurent THÉVENOT. The Sociology of Critical Capacity. European Journal of Social Theory, 1999, roč. 2, č. 3, s. 359–377. ISSN 1461-7137. https://doi.org/10.1177/136843199002003010

CRINSON, Mark. Urban memory: history and amnesia in the modern city. 1. vyd. London: Routledge, 2005. ISBN 0415334055. https://doi.org/10.4324/9780203414613

DURNOVÁ, Anna. A Tale of „Fat Cats“ and „Stupid Activists“: Contested Values, Governance and Reflexivity in the Brno Railway Station Controversy. Journal of Environmental Policy & Planning. 2013. August 20th: s. 1–17. ISSN 1522-7200. https://doi.org/10.1080/1523908X.2013.829749

FAINSTEIN, Susan S. Economic Restructuring and Redevelopment. In KLENIEWSKI, Nancy (ed.). Cities and Society. 1. vyd. Oxford: Blackwell Publishing, 2005, s. 167–182. ISBN: 9781405102315. https://doi.org/10.1002/9780470752814.ch13

FRANĚK, Otakar. Dějiny koncernu brněnské Zbrojovky. 1. vyd. Brno: Blok, 1973.

FRANĚK, Otakar. Dějiny koncernu brněnské Zbrojovky. 1. vyd. Brno: Blok, 1969.

GUIBERNAU, Monserrat. The identity of nations. 1. vyd. Cambridge: Polity, 2007. ISBN 9780745626628.

KLEIN, Kerwin, Lee. On the Emergence of Memory in Historical Discourse. Representations, 2000, č. 69, s. 127–150. ISSN 1533-855X. https://doi.org/10.2307/2902903

KLOCOKOVÁ, Jana a Andrej FINDOR. Politika sporu a (environmentálne) nové sociálne hnutia: hľadanie vhodných analytických kategórií. Sociológia - Slovak Sociological Review, 2008, roč. 40, č. 2, s. 103–126. ISSN 0049-1225.

KLOCOKOVÁ, Jana. Možnosti a limity účasti verejnosti v environmentálnom rozhodovaní: Prípad Tatranského Národného Parku. In PLICHTOVÁ, Jana (ed.). Občianstvo, Participácia a Deliberácia Na Slovensku: Teória a Realita. 1. vyd. Bratislava: Veda, 2010, s. 465–495. ISBN 978-80-224-1173-8.

LNĚNIČKA, Libor. Post-industrial landscape of bohemia-moravian frontier region – new challenges, new opportunities. In SVOBODOVÁ, Hana (ed.). Geography and geoinformatics: Challenge for Practise and Education. 1. vyd. Brno: Muni press, Masarykova univerzita, 2012, s. 310–317. ISBN 978-80-210-5799-9.

MARTIN, Ron L. a Bob ROWTHORN. The Geography of De-Industrialisation. 1. vyd. London: Macmillan, 1986. ISBN 9780333371244. https://doi.org/10.1007/978-1-349-18501-6

NORA, Pierre. Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire. Representations, 1989, č. 26, s. 7–24. ISSN 1533-855X. https://doi.org/10.2307/2928520

SHAI M. Dromi, a Eva ILLOUZ. Recovering Morality: Pragmatic Sociology and Literary Studies. New Literary History, 2010, roč. 41, č. 2, s. 351–369. ISSN 1080-661X. https://doi.org/10.1353/nlh.2010.0004

SILBER Ilana F. Pragmatic Sociology as Cultural Sociology: Beyond Repertoire Theory? European Journal of Social Theory, 2003, roč. 6, č. 4, s. 427–449. ISSN 1461-7137. https://doi.org/10.1177/13684310030064004

THÉVENOT, Laurent. Pragmatic Regimes Governing the Engagement with the World. In KNORR-CETINA, Karin, Theodore R. SCHATZKI a Eike von SAVIGNI (eds.). The Practice Turn in Contemporary Theory. 1. vyd. London: Routledge, 2001, s. 56–73. ISBN 9780415228138.

THÉVENOT, Laurent. The Plurality of Cognitive Formats and Engagements: Moving Between the Familiar and the Public. European Journal of Social Theory, 2007, roč. 10, č. 3, s. 409–423. ISSN 1461-7137. https://doi.org/10.1177/1368431007080703

THÉVENOT, Laurent. Convening the Company of Historians to Go into Conventions, Powers, Critiques and Engagements. Historical Social Research, 2012, roč. 37, č. 4, s. 22–35. ISSN 01726404.

WHITE, Hayden. Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. 1. vyd. Baltimore: Johns Hopkins University, 1975. ISBN 08018-17617.

ZABLOUDIL, Antonín a František ČAPKA. 100 let fotbalového klubu FC Zbrojovka Brno. 1. vyd. Brno: CERM, 2013. ISBN 978-80-7204-834-2.

Iné pramene

BRNO – ŽIDENICE. O Židenicích. Oficiálne stránky mestskej časti [online]. 2013 [cit. 15.11.2013]. Dostupné z: http://www.zidenice.cz/mestska-cast/o-zidenicich/

FC ZBROJOVKA BRNO. Historie brněnského fotbalového klubu. Oficiálny web klubu [online]. ©2011-2014 [cit. 15.11.2013]. Dostupné z: http://www.fczbrno.cz/zobraz.asp?t=klub-historie-historie-klubu

JIŽNÍ CENTRUM BRNO. Současnost areálu Vaňkovka. Areál Vaňkovka [online]. ©2012 [cit.14.11.2013]. Dostupné z: http://www.arealvankovka.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=106&itemid=96&lang=cs

KURKA, Pavel. Lehký kulomet Bren. In: www.military.cz [online]. 2012 [cit.19.11.2013]. Dostupné z: http://www.military.cz/czech/weapons/bren/bren.htm

KRUTIL, Robin. Fotbalová Zbrojovka mění po roce majitele, koupil ji „muž z ústraní“. In: www.idnes.cz [online]. 7.5.2013 [cit.14.11.2013]. Dostupné z: http://brno.idnes.cz/brnenska-zbrojovka-opet-meni-majitele-dx6-/brno-sport.aspx?c=A130507_1925895_brno-zpravy_taz

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Národní strategie regenerace brownfields [online]. Praha, ©2008 [cit.14.11.2013]. Dostupné z: http://www.czechinvest.org/data/files/strategie-regenerace-vlada-1079.pdf

NEKOMPROMISNĚ. Skončí brněnská Wannieck Gallery? Petice se šíří internetem i na papíře. In: www.nekompromisne.cz [online]. 2.5.2013 [cit.14.11.2013]. Dostupné z: http://www.nekompromisne.cz/skonci-brnenska-wannieck-gallery-petice-se-siri-internetem-i-na-papire

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽIDENICE PRO OBČANY. Areál Zbrojovka Brno – odstranění staveb, vyjádření občanského sdružení Židenice pro občany (OS ŽPO). 2008.

PELČÁK A PARTNER ARCHITEKTI. Nová Zbrojovka [online]. 2009 [cit. 15.11.2013]. Dostupné z: http://www.pelcak.cz/projekty/#nova-zbrojovka-156

SLÉVÁRNA VAŇKOVKA. Vítejte na stránkách Slévárny Vaňkovka [online]. ©2005 [cit.19.11.2013]. Dostupné z: http://www.vankovka.cz/

SLÉVÁRNA VAŇKOVKA. OS Vaňkovka [online]. ©2005 [cit.19.11.2013]. Dostupné z: http://www.vankovka.cz/index.php?lang=cz&page=5

THE INTERNATIONAL COMMITTEE FOR THE CONSERVATION OF THE INDUSTRIAL HERITAGE. The Nizhny Tagil Charter for the Industrial Heritage [online]. Nizhny Tagil, ©(2003) [cit.14.11.2013]. Dostupné z: http://www.icomos.org/18thapril/2006/nizhny-tagil-charter-e.pdf

ZBROJOVKA BRNO. Historie Zbrojovky Brno [online]. ©2011-2014 [cit.14.11.2013]. Dostupné z: http://www.zbrojovka-brno.cz/cz/pages/341-historie-zbrojovky-brno.aspx

ZBROJOVKA BRNO. O společnosti [online]. [cit.14.11.2013]. Dostupné z: http://www.zbrojovka-brno.cz/en/pages/340-about-us.aspx

https://doi.org/10.5817/SOC2013-4-79