Krajina vzpomínek. Kdo kreslí mapu „brněnského Bronxu“?

Kateřina Sidiropulu Janků

Abstrakt

Ústředním tématem plánovaného textu je vytváření identity městského prostoru skrze kulturně ustálené formy vzpomínání, a také reprodukce sociálních nerovností skrze vytěsňování vzpomínek marginalizovaných obyvatel na okraj zájmu i společenského žebříčku hodnot. Na teoretické rovině se text věnuje vztahu sociologického utváření vědomí o místě a vzpomínání. Zde se opírá především o texty Pierra Norry, Jefreyho Alexandra, Radima Marady, Csaby Szaló, Talji Blokland Davida Sibleyho a Ryana Centnera. Zvláštní pozornost je věnována perspektivě sousedství a sousedských vztahů, stejně jako utváření vztahu k městu jako místu všedního života ve smyslu utváření domova jako místa rodinného života (v kontrastu k např. místu nerezidentní realizace kariéry, prostoru zábavy a konzumu či místu turistických návštěv). Na rovině empirické text pracuje se dvěma sadami poznatků, přičemž obě se váží na prostor tzv. brněnského Bronxu (ulice Bratislavská a Cejl a okolí). Jedna tvoří kulturní milieu vzpomínání na osídlení této oblasti Němci a jejich následné vyhnání v roce 1945. Literární reprezentace těchto událostí v knize Kateřiny Tučkové Vyhnání Gerty Schnirch ukazuje zacházení s židovskou, německou, českou, ale také romskou stopou v prostoru. Druhá sada poznatků pochází z rozhovorů s pamětníky příchodu slovenských Romů do Brna po roce 1945, které realizovali v roce 2012 potomci přistěhovalců ze Slovenska, socioložky a filmoví dokumentaristé.

Klíčová slova

Brno; etnická identifikace; paměť; mikroobčanství; sousedství; Romští dělníci; sociální vyloučení

Plný Text: