Berlínské proluky

Andreas Huyssen

Abstrakt

Asi neexistuje jiné důležité západní město, které nese stopy historie 20. století tak intenzivně a rozpačitě jako Berlín. Text tohoto města Berlína psán, vymazáván a znovu přepisován po celé násilné 20. století a jeho čitelnost závisí ve stejné míře na konkrétní realitě staveb jako na obrazech a vzpomínkách potlačených a zpřetrhaných traumatickými událostmi. Centrální Berlín poloviny 90. let je do takové míry gigantickým staveništěm, dírou v zemi, prolukou, že je naprosto legitimní tuto jeho charakteristiku vnímat jako převažující nad charakteristikou Berlína, který se stává. Představa Berlína jako proluky je více než metaforou. A nejde jen o přechodný stav, nýbrž o představu, která s sebou nese reálné historické konotace. Proluky kladené vedle sebe v této eseji jsou zásadně odlišné povahy. Jedna je otevřeným městským prostorem vzešlým z války, destrukce a série následných historických událostí; druhá je architektonickým prostorem, vědomě konstruovaným a v jádru sebe-reflektivním. Oba prostory rozvíjejí paměť, ale čí paměť?

Klíčová slova

urbánní paměť; zapomínání; identita; architektura; muzeum

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BLOCH, Ernst. Erbschaft dieser Zeit. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1973. 1. vyd. ISBN 3518013882.

BRECHT, Bertold. Against Georg Lukács. In BLOCH, Ernst a kol. Aesthetics and Politics. London: Verso, 1977, s. 68–85. ISBN 0860917223.

DERRIDA, Jacques. Jacques Derrida zu „Between the Lines“. In LIBESKIND, Daniel. Radix-Matrix: Architecture and Writings. Prestel, 1997. ISBN 379131727X.

KIMMELMAN Michael. That Flashing Crazy Quilt of Signs? It‘s Art. New York Times. December 31, 1996: I.

LIBESKIND, Daniel. Daniel Libeskind mit Daniel Libeskind: Potsdamer Platz. In LIBESKIND, Daniel. Radix-Matrix: Architekturen und Schriften. Munich and New York: Prestel, 1994). ISBN 379131341X.

RICHTER, Dagmar. Spazieren in Berlin. Assemblage, 1996, č. 29, s. 72–85. ISSN 1365-3881. https://doi.org/10.2307/3171395

ROGIER, Francesca. Growing Pains: From the Opening of the Wall to the Wrapping of the Reichstag. Assemblage, 1996, č. 29, s. 40–71. ISSN 1365-3881. https://doi.org/10.2307/3171394

SASSEN, Saskia. The Global City. New York, London, Tokyo, Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1991. ISBN 9780691070636.

SCHEFLER, Karl. Berlin-Ein Stadtschicksal. Berlin: Fannei und Walz. 1989. 1. vyd. 222 s. ISBN 3927574023.

SCHNEIDER, Peter. The Wall Jumper: A Berlin Story. Chicago: University of Chicago Press, 1998. ISBN 9780226739410.

STIMMANN, Hans. Conclusion: From Building Boom to Building Type. In BURG, Annegret, STIMMANN, Hans (ed.). Downtown Berlin: Building the Metropolitan Mix/Berlin Mitte: Die Entstehung einer urbanen Architektur. Birkhäuser Basel. 1995. 1. vyd. ISBN 3764350628.

TSCHUMI, Bernard. Event Cities. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1994. ISBN 0262700522.

https://doi.org/10.5817/SOC2013-4-15