Alternativní příběh české sekularity

Petr Pabian

Abstrakt

Článek je pokusem o historicko-komparativní studii české sekularity. Základní analytický rámec tvoří dvojice dnes už klasických konceptů. Prvním z nich je chronologický rámec, jehož autorem je komparativní historik Hugh McLeod; jádrem tohoto chronologického rámce je „věk náboženské polarizace“ vymezený zhruba obdobím 1790-1960. Druhým konceptem je rozlišení různého průběhu sekularizace v odlišných nábožensko-politických konfiguracích, jehož autorem je sociolog David Martin, přičemž pro české prostředí je klíčový jeho vzorec „katolického monopolu“ s dominantním katolicko-sekulárním konfliktem. Článek nabízí komplexní sociálněvědní historicko-komparativní interpretaci české sekularity zasazující jednotlivé historické události a data do komplexního obrazu; a současně zasazuje českou sekularitu do evropského kontextu, čímž přispívá k revizi dominantních modelů původně vycházejících z výzkumů západoevropských zemí.

Klíčová slova

sekularismus; náboženská polarizace; křesťanstvo; nacionalismus

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BERGER, Peter L. The Desecularization of the World: A Global Overview. In BERGER, Peter L. (ed.). The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics.Grand Rapids: Eerdmans, 1999, s. 1–18. ISBN 0-8028-4691-2.

BERGLUND, Bruce R. Drafting a historical geography of East European Christianity. In BERGLUND, Bruce R. a Brian PORTER-SZÜCS (eds.). Christianity and Modernity in Eastern Europe. Budapest – New York: Central European University Press, 2010, s. 329–371. ISBN 9789639776654.

BJORK, James. Bulwark of patchwork? Religious exceptionalism and regional diversity in postwar Poland. In BERGLUND, Bruce R. a Brian PORTER-SZÜCS (eds.). Christianity and Modernity in Eastern Europe. Budapest – New York: Central European University Press, 2010, s. 129–158. ISBN 9789639776654.

BROWN, Callum G. The death of Christian Britain: understanding secularisation, 1800–2000. 2. vyd. Abingdon: Routledge, 2009. ISBN 0-203-87943-0. https://doi.org/10.4324/9780203879436

CALLAHAN, William J. Spain and Portugal: the challenge to the church. In GILLEY, Sheridan a Brian STANLEY (eds.). World Christianities, c.1815–c.1914. Cambridge: Cambridge University Press, 2006, s. 381–394. ISBN 978-0-521-81456-0.

CLARK, Christopher a Wolfram KAISER (eds.). Culture Wars: Secular-Catholic Conflict in Nineteenth-Century Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. ISBN 1139439901. https://doi.org/10.1017/CBO9780511496714

COX, Jeffrey. Towards Eliminating the Concept of Secularisation: A Progress Report. In BROWN, Callum G. a Michael SNAPE (eds.). Secularisation in the Christian world. Famham: Ashgate, 2010, s. 13–26. ISBN 9780754699309.

DAVID, Zdeněk V. The White Mountain, 1620: An Annihilation or Apotheosis of Utraquism? Communio Viatorum. 2003, vol. 45, no. 1, p. 23–66. ISSN 0010-3713.

Fasora, Lukáš. Sociální souvislosti procesu sekularizace v malých komunitách v letech 1890–1913. InFasora, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ (eds.). Sekularizace českých zemí 1848–1914. Brno: CDK, 2007, s. 35–48. ISBN 978-80-7325-117-8.

FEINBERG, Melissa. Elusive Equality: Gender, Citizenship, and the Limits of Democracy in Czechoslovokia, 1918–1950. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2006. ISBN 082294281X. https://doi.org/10.2307/j.ctt7zw9pd

FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. A Special Case of Secularisation. The Month. 2001, vol. 34, no. 3, p. 95–102. ISSN 0027-0172.

FIALA, Petr. Laboratoř sekularizace: náboženství a politika v ne-náboženské společnosti: český případ. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. ISBN 978-80-7325-141-3.

FLORA, Peter, Stein KUHNLE a Derek URWIN (eds.). State Formation, Nation-Building, and Mass Politics in Europe : The Theory of Stein Rokkan. Oxford; New York: Oxford University Press, 1999. xviii, 422 p. ISBN 0-19-828032-7.

GAŽI, Martin. Římští katolíci mezi „barokním“ katolictvím a „moderním“ katolicismem. In NEŠPOR, Zdeněk R. a kol. Náboženství v 19. století: nejcírkevnější století, nebo období zrodu českého ateismu? Praha: Scriptorium, 2010, s. 16–95. ISBN 978-80-87271-22-3.

GIBSON, Ralph. A Social History of French Catholicism, 1789–1914. London; New York : Routledge, 1989. xiv, 322 p. ISBN 0-415-01619-3.

GÓRNY, Maciej. Past in the future: National tradition and Czechoslovak Marxist historiography. European Review of History. 2003, roč. 10, č. 1, s. 103–114. https://doi.org/10.1080/13507480303668

HALAS, František X. Religion und säkulare Gesellschaft. In SCHULZE WESSEL, Martin a Martin ZÜCKERT (eds.). Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte der böhmischen Länder und Tschechiens im 20. Jahrhundert. München: Oldenbourg, 2009, s. 267–289. ISBN 978-3-486-58957-3.

HAMPLOVÁ, Dana. Institucionalizované a neinstitucionalizované náboženství v českém poválečném vývoji. Soudobé dějiny. 2001, roč. 8, č. 2–3, s. 294–311. ISSN 1210-7050.

HAMPLOVÁ, Dana. Náboženství a pohlaví – proč jsou ženy zbožnější než muži? Sociologický časopis. 2011, roč. 47, č. 2, s. 297–323. ISSN 0038-0288.

HANEBRINK, Paul A. In defense of Christian Hungary: religion, nationalism and antisemitism, 1890–1944. Ithaca: Cornell University Press, 2006. ISBN 978-0-8014-4485-2.

HAVLÍČEK, Tomáš a Martina HUPKOVÁ. Sacred structures in the landscape: the case of rural Czechia. Scottish Geographical Journal. 2013, roč. 129, č. 2, s. 100–121. ISSN 1470-2541. https://doi.org/10.1080/14702541.2012.754931

HERZIG, Arno. Der Zwang zum wahren Glauben: Rekatholisierung vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 2000. 266 p. ISBN 3-525-01384-1.

HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Konfliktní demokracie: moderní masová politika ve střední Evropě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2004. ISBN 80-210-3449-1.

HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Origin, Ideology and Transformation of Political Parties: East-Central and Western Europe Compared. Farnham: Ashgate, 2010.

HOBSBAWM, Eric J. The Age of Revolution, 1789–1848. New York: New American Library, 1962. ISBN 978-0-679-77253-8

HROCH, Miroslav. Historical Belles-lettres as a Vehicle of the Image of National History. In BRANCH, Michael (ed.). National History and Identity: Approaches to the Writing of National History in the North-East Baltic Region Nineteenth and Twentieth Centuries. Helsinki : Finnish Literature Society, 1999, p. 97–108. ISBN 951-717-937-5.

HROCH, Miroslav. From Ethnic Group toward the Modern Nation: The Czech Case. Nations and Nationalism. 2004, vol. 10, no. 1–2, p. 95–107. ISSN 1354-5078. https://doi.org/10.1111/j.1354-5078.2004.00157.x

IANNACCONE, Laurence R. Looking backward: A cross-national study of religious trends [online]. Fairfax, George Mason University, 2003 [cit. 12. 4. 2013]. Dostupné z: https://www.chapman.edu/research-and-institutions/economic-science-institute/_files/ifree-papers-and-photos/Iannaccone%20-%20Looking%20Backward%20-%202008.pdf.

KADLECOVÁ, Erika. Czechoslovakia. In MOL, Hans, Margaret HETHERTON a Margaret HENTY (eds). Western religion: A country by country sociological inquiry. Den Haag: Mouton, 1972, s. 117–134. ISBN 9027970041.

KATZNELSON, Ira a Gareth Stedman JONES. Introduction: multiple secularities. In KATZNELSON, Ira a Gareth Stedman JONES (eds.). Religion and the Political Imagination. Cambridge: Cambridge University Press, 2010, s. 1–22. ISBN 978-0-521-14734-7. https://doi.org/10.1017/CBO9780511779510.001

KELLY, T. Mills. Without remorse: Czech national socialism in late-Habsburg Austria. Boulder: East European Monographs, 2006. ISBN 0-88033-586-6.

KOMMISRUD, Arne. Historical sociology: a Rokkanian approach to Eastern European development. Lanham: Lexington, 2009. ISBN 978-0-7391-3634-8.

LAUDÁTOVÁ, Marie a Roman VIDO. Současná česká religiozita v generační perspektivě. Sociální studia. 2010, roč. 7, č. 4, s. 37–62. ISSN 1214-813X. https://doi.org/10.5817/SOC2010-4-37

LIPSET, Seymour M. a Stein ROKKAN. Cleavage structures, party systems, and voter alignments: an introduction. In LIPSET, Seymour M. a Stein ROKKAN. Party Systems and Voter Alignments: Cross-national Perspectives. New York: Free Press, 1967, s. 1–64.

Louthan, Howard. Obracení Čech na víru, aneb, Rekatolizace po dobrém a po zlém. Vyd. 1. V Praze: Rybka, 2011. 382 s. ISBN 978-80-87067-07-9.

LYONS, Pat. Road to Perdition or Bound for Elysium? Contemporary Religious Beliefs in the Czech Republic. SOCIOweb. 2010, č. 7/8, s. 38–43. ISSN 1214-1720.

MALEČKOVÁ, Jitka. Nationalizing Women and Gendering the Nation : The Czech National Movement. In BLOM, Ida, Karen HAGEMANN a Catherine HALL (eds.). Gendered Nations : Nationalism and Gender Order in the Long Nineteenth Century. Oxford: Berg, 2000, p. 293–310. ISBN 1-85973-259-3; 1-85973-264-X.

MAREK, Pavel. Catholics and the Issue of Working-Class Secularization. In Fasora, Lukáš; Hanuš, Jiří; Malíř, Jiří. Secularization and the Working Class: The Czech Lands and Central Europe in the 19th Century. Wipf & Stock, 2011, s. 116–126

MARTIN, David. A General Theory of Secularization. Oxford: Blackwell, 1978. xi, 353 p. ISBN 0-631-18960-2.

MATĚJČEK, Jiří. Secularization of the Working Class – the Czech Model: A Hypothesis and Methodical Contemplation. In FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Secularization and the Working Class: The Czech Lands and Central Europe in the 19th Century. Wipf & Stock, 2011, s. 23–38.

McLEOD, Hugh. The Age of Religious Polarisation. Annual Review of the Social Sciences of Religion. 1982, vol. 6, p. 1–22. ISSN 0167-3599.

McLEOD, Hugh. Religion and the People of Western Europe 1789–1989. Oxford: Oxford University Press, 1997. xiii, 182 p. ISBN 0-19-289283-5.

McLEOD, Hugh. Secularisation in Western Europe, 1848–1914. New York: St. Martin's Press, 2000. xii, 387 p. ISBN 0-312-23510-0; 0-312-23511-9.

McLEOD, Hugh. The religious crisis of the 1960s. Oxford: Oxford University Press, 2007. ISBN 9780199298259. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199298259.001.0001

McMAHON, Timothy G. Religion and Popular Culture in Nineteenth-Century Ireland. History Compass. 2007, vol. 5, no. 3, s. 845–864. ISSB 1478-0542. https://doi.org/10.1111/j.1478-0542.2007.00425.x

McMILLAN, James F. Catholic Christianity in France from the Restoration to the separation of church and state, 1815–1905. In GILLEY, Sheridan a Brian STANLEY (eds.). World Christianities, c.1815–c.1914. Cambridge: Cambridge University Press, 2006, s. 217–232. ISBN 978-0-521-81456-0.

Nešpor, Zdeněk R. Ústřední vývojové trendy současné české religiozity. In Nešpor, Zdeněk R. (ed.). Jaká víra? Současná česká religiozita/spiritualita v pohledu kvalitativní sociologie náboženství. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2004, s. 21–37. ISBN 80-7330-061-3.

Nešpor, Zdeněk R. Náboženství na prahu nové doby: česká lidová zbožnost 18. a 19. století. V Ústí nad Labem: Albis international, 2006. ISBN 80-86971-06-6.

NEŠPOR, Zdeněk R. Příliš slábi ve víře: česká ne/religiozita v evropském kontextu. 1. vyd. Praha: Kalich, 2010. ISBN 978-80-7017-147-9.

PABIAN, Petr. Náboženství a politika v procesu modernisace: Náboženství v programech českých politických stran 1890–1938. Praha, 2002. Diplomová práce, Filosofická fakulta Univerzity Karlovy.

PABIAN, Petr. Protestantská verze české národní identity ve druhé polovině 19. století. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis: Historica. 2004, vol. 11 , s. 137–148, ISSN 1803-7550.

PABIAN, Petr. Christianity in conflict over Modernity: Czech and Dutch Christians in the Nineteenth Century. Praha, 2005. Disertační práce, Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy.

PABIAN, Petr. Katolické ghetto, nebo katolický národ? České katolické vlastenectví na konci 19. století. Kuděj: časopis pro kulturní dějiny. 2005, no. 1–2, s. 93–99, ISSN 1211-8109.

PABIAN, Petr. Sekularisace: historie, současnost, hodnocení. In Kitta, Michal (ed.). Český atheismus: příčiny, klady a zápory. Benešov: EMAN, 2006, s. 8–21. ISBN 80-86211-46-0.

PABIAN, Petr. Inventing the Hussite Nation: Liberals, Catholics, and Protestants in Conflict over Czech National Identity. In HOLETON, David R. a Zdeněk V. DAVID (eds.). The Bohemian Reformation and Religious Practice, vol. 6. Prague: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2007. ISBN 80-86675-11-4, p. 275–282.

PABIAN, Petr. „Bojovníci Kristovi, ne bídní zbabělci!“: gender v katolické politické kultuře. In Randák, Jan a Petr KOURA (eds.). Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19. a 20. století. Brno: Doplněk, 2008. ISBN 978-80-7363-172-7, s. 116–122.

PACES, Cynthia J. „The Czech Nation Must Be Catholic!“ An Alternative Version of Czech Nationalism during The First Republic. Nationalities Papers. 1999, vol. 27, no. 3, p. 407–428. ISSN 0090-5992. https://doi.org/10.1080/009059999108948

PACES, Cynthia. Religious Heroes for a Secular State: Commemorating Jan Hus and Saint Wenceslas in 1920s Czechoslovakia. In Wingfield, Nancy; Bucur, Maria (eds.). Staging the Past: Commemorations in the Habsburg Lands. Purdue University Press, 2001, s. 199–225.

Program české strany agrární. Praha: Výkonný výbor České strany agrární, 1903.

SCHULZE WESSEL, Martin. Vyznání a národ v českých zemích. In KOSCHMAL, Walter, Marek NEKULA a Joachim ROGALL (eds.). Češi a Němci: Dějiny – kultura – politika. Praha: Paseka, 2001, p. 126–131. ISBN 80-7185-370-4.

SCHULZE WESSEL, Martin. Das 19. Jahrhundert als „Zweites Konfessionelles Zeitalter“? Thesen zur Religionsgeschichte der böhmischen Länder in europäischer Hinsicht. Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung. 2001, roč. 50, č. 4, s. 514–530. ISSN 0948-8294.

SCHULZE WESSEL, Martin. Konfessionelle Konflikte in der Ersten Tschechoslowakischen Republik: Zum Problem des Status von Konfessionen im Nationalstaat. In MANER, Hans-Christian a Martin SCHULZE WESSEL (eds.). Religion im Nationalstaat zwischen den Weltkriegen 1918–1939 : Polen – Tschechoslowakei – Ungarn – Rumänien. Stuttgart: Steiner, 2002, p. 73–101. ISBN 3-515-08235-2.

SCHULZE WESSEL, Martin. Religion und Politik in den böhmischen Ländern und Tschechien im 20. Jahrhunder. In SCHULZE WESSEL, Martin a Martin ZÜCKERT (eds.). Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte der böhmischen Länder und Tschechiens im 20. Jahrhundert. München: Oldenbourg, 2009, s. xi–xxix. ISBN 978-3-486-58957-3.

SMITH, Helmut Walser. German nationalism and religious conflict: culture, ideology, politics, 1870–1914. Princeton University Press, 1995. ISBN 9780691036243. https://doi.org/10.1515/9781400863891

SPERBER, Jonathan. The Kaiser’s Voters: Electors And Elections in Imperial Germany. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. ISBN-10 0521023262.

SPOUSTA, Jan. České církve očima sociologických výzkumů. In HANUŠ, Jiří (ed.). Náboženství v době společenských změn. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 1999, p. 73–90. ISBN 80-210-2251-5.

ŠEBEK, Jaroslav. Pastoračně-společenské aktivity akademické katolické mládeže jako jeden z nástrojů rechristianizace společnosti v meziválečném období – příklady z českých zemí. In HANUŠ, Jiří a kol. Christianizace českých zemí ve středoevropské perspektivě. Brno: Matice moravská, 2011. ISBN 978-80-86488-77-6.

ŠUBRT, Jiří a Štěpánka PFEIFEROVÁ. Veřejné mínění o problematice českých dějin. Naše společnost. 2009, roč. 7, č. 2, s. 16–23. ISSN 1214-438X.

TICHÝ, Radek. Náboženské / spirituální představy, zkušenosti a zájmy českolipských občanů. In LUŽNÝ, Dušan, Zdeněk R. NEŠPOR a kol. Náboženství v menšině. Religiozita a spiritualita v současné české společnosti. Praha: Malvern, 2008, s. 167–185. ISBN 978-80-86702-53-7.

TIŽIK, Miroslav. Recenze knihy „Náboženství v menšině. Religiozita a spiritualita v současné české společnosti“. Sociologicky časopis/Czech Sociological Review. 2009, roč. 45, č. 5, s. 1107–1111. ISSN 1210-3861.

TRZEBIATOWSKA, Marta a Steve BRUCE. Why are Women More Religious Than Men? Oxford: Oxford University Press, 2012. ISBN 9780199608102. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199608102.001.0001

USTORF, Werner a Hugh MCLEOD (eds.). The decline of Christendom in Western Europe, 1750–2000. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. ix, 234 s. ISBN 0-521-81493-6.

ÚSTAV PRO VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ. Výzkum Náboženství [online]. Praha: Ústav pro výzkum veřejného mínění, 1946 [cit. 12. 4. 2013]. Dostupné z: http://nesstar.soc.cas.cz/webview.

ÚSTAV PRO VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ. Smíšený výzkum VII [online]. Praha: Ústav pro výzkum veřejného mínění, 1947 [cit. 12. 4. 2013]. Dostupné z: http://nesstar.soc.cas.cz/webview.

van ROODEN, Peter. Contesting the Protestant Nation: Calvinists and Catholics in the Netherlands. Etnofoor. 1995, vol. 8, p. 15–30. ISSN 0921-5158.

VÁCLAVÍK, David. Náboženství a moderní česká společnost. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2468-3.

VIDO, Roman. Konec velkého vyprávění?: sekularizace v sociologické perspektivě. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011. 350 s. ISBN 978-80-7325-266-3.

WOHNOUT, Helmut. Middle-class Governmental Party and Secular Arm of the Catholic Church: The Christian Socials in Austria. In KAISER, Wolfram a Helmut WOHNOUT (eds.). Political Catholicism in Europe 1918–1945. Vol. 1. London: Routledge, 2004, s. 142–159. ISBN 0-203-61906-4.

https://doi.org/10.5817/SOC2013-3-85