Náboženské racionale v liberální demokracii: Vyloučení, zahrnutí a hledání třetích cest

Vojtěch Malý, Pavel Dufek

Abstrakt

Článek soustředí svoji pozornost na současné debaty v politické filozofii, které se týkají role náboženských argumentů (jakožto důvodů k jednání) v liberální demokracii, stejně jako předběžné obhajobě specifického přístupu k tomuto problému. Vychází přitom z typologie Christophera Eberleho, která rozlišuje tři základní tábory: ospravedlňující liberalismus, jeho liberální kritiky a nový tradicionalismus.

Klíčová slova

náboženské argumenty; liberální demokracie; veřejné ospravedlnění; ospravedlňující liberalismus; doktrína náboženské zdrženlivosti

Plný Text: