Náboženské racionale v liberální demokracii: Vyloučení, zahrnutí a hledání třetích cest

Vojtěch Malý, Pavel Dufek

Abstrakt

Článek soustředí svoji pozornost na současné debaty v politické filozofii, které se týkají role náboženských argumentů (jakožto důvodů k jednání) v liberální demokracii, stejně jako předběžné obhajobě specifického přístupu k tomuto problému. Vychází přitom z typologie Christophera Eberleho, která rozlišuje tři základní tábory: ospravedlňující liberalismus, jeho liberální kritiky a nový tradicionalismus.

Klíčová slova

náboženské argumenty; liberální demokracie; veřejné ospravedlnění; ospravedlňující liberalismus; doktrína náboženské zdrženlivosti

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

AUDI, Robert. Religious Commitment and Secular Reason. 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press. 2000. ISBN 0521772605. https://doi.org/10.1017/CBO9781139164528

BAROŠ, Jiří. Křesťanská modernita? Kontexty, 2009, roč. 1, č. 3, s. 62–68. ISSN 1803-6988.

BAROŠ, Jiří. Právo nebo lidská práva? O původu lidských práv. Jurisprudence, 2010, roč. 19, č. 2, s. 24–31. ISSN 1212-9909.

BAROŠ, Jiří. Velikost a bída (lidských) práv: katolický pohled. Církevní dějiny, 2012, roč. 4, č. 1, s. 15–30. ISSN 1803-0068.

BARŠA, Pavel. Krize sekulární republiky a sociologie islamizace. Francouzská sociální věda odpovídá na „aféru šátku“. Politologický časopis, 2004, roč. 11, č. 3, s. 288–300. ISSN 1211-3247

BARŠA, Pavel. Národnostní konflikt a plurální identita. In BARŠA, Pavel a Maxmilián STRMISKA. Národní stát a etnický konflikt. 1. vydání. Brno: CDK, 1999, s. 9–172. ISBN 80-85959-52.

BARŠA, Pavel. Občanská neposlušnost v současné politické teorii. Rawls, Dworkin, Arendtová, Habermas. In FIALA, Petr (ed.). Politický extremismus a radikalismus v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 45–71. ISBN 80-210-1798-8.

BROWNLEE, Kimberley. Civil Disobedience. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2010 Edition) [online]. 2010 [cit. 11. 4. 2013]. ISSN 1095-5054. Dostupné z: http://plato.stanford.edu/archives/spr2010/entries/civil-disobedience/.

COHEN, Joshua. For a Democratic Society. In FREEMAN, Samuel (ed.). The Cambridge Companion to Rawls. Cambridge: Cambridge UP, 2003, s. 86–138. ISBN 978-0521657068. https://doi.org/10.1017/CCOL0521651670.003

DAWKINS, Richard. Boží blud: přináší náboženství útěchu, nebo bolest?. 1. vyd. Praha: Academia, 2009. ISBN 9788020016980.

DUFEK, Pavel. Úrovně spravedlnosti: liberalismus, kosmopolitismus a lidská práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2010. ISBN 9788021053175.

DWORKIN, Ronald. Taking rights seriously. Cambridge: Harvard University Press, 1978. ISBN 978-0674867116.

EBERLE, Christopher J. a Terence CUNEO. Religion and Political Theory. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2012 Edition) [online]. 2012 [cit. 26. 11. 2012]. ISSN 1095-5054. Dostupné z: http://plato.stanford.edu/archives/win2012/entries/religion-politics/.

EBERLE, Christopher J. Religion and Liberal Democracy. In SIMON, Robert L. (ed.). The Blackwell Guide to Social and Political Philosophy. 1st ed. Malden: Blackwell Publishers, 2002, s. 292–318. ISBN 0631221271. https://doi.org/10.1002/9780470756621.ch13

EBERLE, Christopher J. Religious Convictions in Liberal Politics. 1. vyd. Cambridge: Cambridge UP, 2002. ISBN 978-0521011556.

EBERLE, Christopher J. Why restraint is religiously unacceptable. Religious Studies, 1999, roč. 35, č. 3, s. 247–276. ISSN 1748-0922. https://doi.org/10.1017/S0034412599004874

FIALA, Petr a Klaus SCHUBERT. Moderní analýza politiky: Uvedení do teorií a metod policy analysis. 2000 Brno: Barrister & Principal, 2000. ISBN 8085947501.

FIALA, Petr. Katolicismus a politika: o politické dimenzi katolicismu v postmoderní době. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1995. ISBN 8085959011.

FIALA, Petr. Laboratoř sekularizace: náboženství a politika v ne-náboženské společnosti: český případ. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. ISBN 9788073251413.

FUKUYAMA, Francis. Konec dějin a poslední člověk. 1. vyd. Praha: Rybka Publishers, 2002. ISBN 8086182274.

GAUS, Gearld F. The Place of Religious Belief in Public Reasons Liberalism. In DIMOVA-COOKSON, Maria a Peter STIRK (eds.), Multiculturalism and Moral Conflict. London: Routledge, 2009, s. 19–37. ISBN 978-0415466158.

GAUS, Gerald F. a Kevin VALLIER. The Roles of Religious Conviction in a Publicly Justified Policy: The Implications of Convergence, Assymetry and Political Institutions. Philosophy and Social Criticism, 2009, roč. 35, č. 1–2, s. 51–76. ISSN 0191-4537. https://doi.org/10.1177/0191453708098754

GAUS, Gerald F. Contemporary Theories of Liberalism: Public Reason as a Post-Enlightenment Project. 1. vyd. London: SAGE, 2003. ISBN 0761961380.

GAUS, Gerald F. The Order of Public Reason: A Theory of Freedom and Morality in a Diverse and Bounded World. 1. vyd. New York: Cambridge University Press, 2011. ISBN 9780521868563.

GEWIRTH, Alan. The Community of Rights. 1. vyd. Chicago: University of Chicago Press, 1996. ISBN 0226288803.

GIUSANNI, Luigi. Náboženský smysl: Otevřít se nekonečnu. 1. vyd. Praha: Nové město, 2001. ISBN 9788086146324.

GREENAWALT, Kent. Private Consciences and Public Reason. 1. vyd. New York: Oxford University Press, 1995. ISBN 0195094182. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195094190.001.0001

HABERMAS, Jürgen. Reconciliation Tough the Use of Public Reason: Remarks on John Rawls’s Political Liberalism. The Journal of Philosophy, 1995, roč. 92, č. 3, s. 119–122. ISSN 0022-362X. https://doi.org/10.2307/2940842

HABERMAS, Jürgen. Religion in the Public Sphere. European Journal of Philosophy, 2006, roč. 14, č. 1, s. 1–25. ISSN 0966-8373. https://doi.org/10.1111/j.1468-0378.2006.00241.x

HANUŠ, Jiří (ed.). Vznik státu jako proces sekularizace: diskuse nad studií Ernsta-Wolfganga Böckenfördeho. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. ISBN 8073250896.

HANUŠ, Jiří a Jan VYBÍRAL (eds.). Dawkins pod mikroskopem: diskuse nad knihou Richarda Dawkinse Boží blud. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. ISBN 9788073252120. https://doi.org/10.5840/studneoar20107217

HANUŠ, Jiří a Jan VYBÍRAL (eds.). Evropa a její duchovní tvář: eseje – komentáře – diskuse. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. ISBN 8073250713.

HANUŠ, Jiří a Jan VYBÍRAL (eds.). Náboženství v globální občanské společnosti. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. ISBN 9788073251406.

HAVELKA, Miloš. Ke dvěma intencím procesu sekularizace v 19. a 20. století. In HAVELKA, Miloš. Ideje, dějiny, společnost: studie k historické sociologii vědění. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010, s. 217–240. ISBN 9788073252205.

HAYEK, Friedrich A. The Use of Knowledge in Society. The American Economic Review, 1945, roč. 35, č. 4., s. 519–530. ISSN 0002-8282.

KANT, Immanuel. Odpověď na otázku: Co je to osvícenství? Filosofický časopis, 1993, roč. 41, č. 3, s. 381–387. ISSN 0015-1831.

KRAYNAK, Robert P. Christian Faith nad Modern Democracy: God and Politics in the Fallen World. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2002. ISBN 978-0268022662.

KŘÍŽ, Jakub. Neutralita, nebo nepřátelství? Poznámky ke vztahu státu a náboženství. Revue církevního práva, 2010, roč. 46, č. 2, s. 163–177. ISSN 1211-1635.

KUNA, Marian. Etika a politika v perspektíve Alasdaira MacIntyra. 1. vyd. Ružomberok: Katolická univerzita v Ružomberku, 2010. ISBN 9788080845537.

KUTEK, Lukáš. KDU–ČSL brojí proti vzniku další mešity v Brně. Česká televize [online]. 2009 [cit. 08. 12. 2012]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/62323-kdu-csl-broji-proti-vzniku-dalsi-mesity-v-brne/.

KYSELA, Jan. Právo na odpor a občanskou neposlušnost. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2001. ISBN 8072390783.

LABORDE, Cécile. Secular philosophy and Muslim headscarves in schools. Journal of Political Philosophy, 2005, roč. 13, č. 3, s. 305–329. ISSN 0963-8016. https://doi.org/10.1111/j.1467-9760.2005.00225.x

LAFONT, Cristina. Religion and the Public Sphere: What are the Deliberative Obligations of Democratic Citizenship? Philosophy and Social Criticism, 2009, roč. 35, č. 1–2, s. 127–150. ISSN 0191-4537. https://doi.org/10.1177/0191453708098758

LARMORE, Charles. 2003. Public Reason. In FREEMAN, Samuel (ed.). The Cambridge Companion to Rawls. 1. vyd. Cambridge: Cambridge UP, s. 368–393. ISBN 978-0521657068. https://doi.org/10.1017/CCOL0521651670.011

LARMORE, Charles. The Autonomy of Morality. 1. vyd. Cambridge: Cambridge UP, 2008. 277 s. ISBN 978-0-521-71782-3.

LITTLE, David. Religion, Human Rights, and Public Reason: The Role and Limits of a Secular Rationale. In WITTE, John a Christian GREEN (eds.). Religion and Human Rights: An Introduction. 1. vyd. New York: Oxford University Press, 2011, s. 135–154. ISBN 9780199733446. https://doi.org/10.1093/acprof:osobl/9780199733453.003.0008

LOCKE, John. Dopis o toleranci. 1. vyd. Brno: Atlantis, 2000. ISBN 8071082023.

LUŽNÝ, Dušan a Jolana NAVRÁTILOVÁ. Náboženství a sekularizace v České republice. Sociální studia, Brno: FSS MU, 2001, roč. 0, č. 6, s. 111–125. ISSN 1212-365X.

LUŽNÝ, Dušan. Náboženství a moderní společnost: sociologické teorie modernizace a sekularizace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. ISBN 8021022248.

LUŽNÝ, Dušan. Sekularizace, individualizace a veřejné náboženství. In HANUŠ, Jiří a Jan VYBÍRAL (eds.) Evropa a její duchovní tvář: eseje – komentáře – diskuse. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005, s. 109–111. ISBN 8073250713.

MACEDO, Stephen. Diversity and Distrust: Civic Education in a Multicultural Democracy. 1. vyd. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2000a. ISBN 0674213114.

MACEDO, Stephen. In Defense of Liberal Public Reason: Are Slavery and Abortion Hard Cases? In GEORGE, Robert P. a Christopher WOLFE (eds.). Natural Law and Public Reason. 1. vyd. Washington: Georgetown UP, 2000b, s. 11–49. ISBN 978-0878407668.

MACINTYRE, Alasdair C. Three rival versions of moral enquiry: encyclopaedia, genealogy, and tradition. 1. vyd. Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 1990. ISBN 0268018715.

MACINTYRE, Alasdair C. Ztráta ctnosti: k morální krizi současnosti. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 2004. ISBN 8072980823.

MEZISKUPINA EP PRO LGBT PRÁVA. Note: Nomination of Tonio Borg for the European Commission. Statewatch – monitoring the state and civil liberties in Europe [online]. 2012 [cit. 11. 4. 2012]. Dostupné z: http://www.statewatch.org/news/2012/nov/ep-new-com-borg-nomination-note.pdf/.

MILBANK, John. Theology and social theory: beyond secular reason. 2nd ed. Oxford, UK: Blackwell Pub., 2006. ISBN 1405136839. https://doi.org/10.1002/9780470694121

NEŠPOR, Zdeněk R. Příliš slábi ve víře: česká ne/religiozita v evropském kontextu. 1. vyd. Praha: Kalich, 2010. ISBN 9788070171479.

NORTH, Richard. Public Reason, Religious Restraint, and Respect. Philosophia, 2012, roč. 40, č. 2, s. 179–193. ISSN 0048-3893. https://doi.org/10.1007/s11406-011-9349-y

PERRY, Michael J. Religion in Politics: Constitutional and Moral Perspectives. 1. vyd. New York: Oxford University Press, 1999. ISBN 978-0195130959.

PICO DELLA MIRANDOLA, Giovanni. O důstojnosti člověka. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 2005. ISBN 8072981641.

RATZINGER, Joseph. Pravda, hodnoty a moc: prubířské kameny pluralistické společnosti. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1996. ISBN 808595916x.

RAWLS, John. The Idea of Public Reason Revisited. The University of Chicago Law Review, 1997b, roč. 64, č. 3, s. 765–807. ISSN 0041-9494. https://doi.org/10.2307/1600311

RAWLS, John. A Brief Inquiry Into the Meaning of Sin and Faith: With „On My Religion“. 1. vyd. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2009. ISBN 978-0674047532. https://doi.org/10.4159/9780674054486

RAWLS, John. A theory of justice. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 1999a. ISBN 019825055x.

RAWLS, John. Political Liberalism: Reply to Habermas. The Journal of Philosophy, 1995, roč. 92, č. 3, s. 132–180. ISSN 0022-362X. https://doi.org/10.5840/jphil199592336

RAWLS, John. Political Liberalism: Expanded Edition. 2. vyd. New York: Columbia University Press, 2005. ISBN 978-0231130899.

RAWLS, John. Politický liberalizmus. 1. vyd. Prešov: Slovacontact, 1997a. ISBN 808887601x.

RAWLS, John. The Idea of an Overlapping Consensus. Oxford Journal of Legal Studies, 1987, roč. 7, č. 1, s. 1–25. ISSN 0143-6503. https://doi.org/10.1093/ojls/7.1.1

RAWLS, John. Social Unity and Primary Goods. In John RAWLS, Samuel FREEMAN (eds.). Collected Papers. 1. vyd. Oxford: Oxford UP, 1999b, s. 359–387. ISBN 978-0195652109.

RORTY, Richard. Religion as Conversation-Stoper. In: Philosophy and Social Hope. 1st ed. London: Penguin Books, 1999, s. 168–174. ISBN 9780140262889.

SEMÍN, Michal. Na Západě začíná tunelování pojmů rodina a manželství. Česká pozice [online]. 2013 [cit. 11.4. 2013]. Dostupné z: http://www.ceskapozice.cz/zahranici/svetove-udalosti/na-zapade-zacina-tunelovani-pojmu-rodina-manzelstvi?page=0,1/.

SHAPCOTT, Richard. Cosmopolitan Conversations: Justice Dialogue and the Cosmopolitan Project. Global Society, 2009, roč. 16, č. 3, s. 221–243. ISSN 1360-0826. https://doi.org/10.1080/09537320220148058

SOBEK, Tomáš. Nemorální právo. 1. vyd. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2010. ISBN 9788090402478.

STOUT, Jeffrey. Democracy and tradition. 1. vyd. Princeton: Princeton University Press, 2004. ISBN 0691102937.

ŠTĚCH, Ondřej. Dialog sekulární a religiózních perspektiv. Filosofický časopis, 2009, roč. 57, č. 5. s. 767–774. ISSN 0015-1831.

TAYLOR, Charles. A Secular Age. 1. vyd. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 2007. ISBN 9780674026766.

TRIGG, Roger. Rationality and Religion: Does Faith Need Reason? 1. vyd. Oxford: Blackwell, 1998. ISBN 0631197478.

TRIGG, Roger. Religion in Public Life: Must Faith Be Privatized? 1. vyd. v Oxford: Oxford University Press, 2008. ISBN 9780199543670. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199543670.001.0001

UMLAUF, Václav. Požehnání sekularizace. In HANUŠ, Jiří (ed.). Náboženství v době společenských změn. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 1999, s. 11–52. ISBN 8021022515.

VÁCLAVÍK, David. Náboženství a moderní česká společnost. 1. vyd. Praha: Grada, c2010. ISBN 9788024724683.

VÁNĚ, Jan. Sociologie náboženství v době nejen postmoderní. In LUŽNÝ, Dušan a David VÁCLAVÍK. Individualizace náboženství a identita: poznámky k současné sociologii náboženství. 1. vyd. Praha: Malvern, 2010, s. 64–86. ISBN 9788086702698.

VIDO, Roman. Konec velkého vyprávění?: Sekularizace v sociologické perspektivě. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011. ISBN 9788073252663.

WEITHMAN, Paul J. Religion and the obligations of citizenship. 1. vyd. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2002. ISBN 978-0521808576.

WOLTERSTORFF, Nicholas. Justice: rights and wrongs. 1. vyd. Princeton: Princeton University Press, 2008. ISBN 9780691129679. https://doi.org/10.1515/9781400828715

WOLTERSTORFF, Nicholas. The Role of Religion in Political Issues. In AUDI, Robert a Nicholas WOLTERSTORFF (eds). Religion in the Public Square: The Place of Religious Convictions in Political Debate. 1. vyd. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 1997, s. 67–120. ISBN 978-0847683420.

ZNOJ, Milan. Meze veřejného rozumu v Rawlsově pojetí. In HRUBEC, Marek (ed.). Demokracie, veřejnost a občanská společnost. 1. vyd. Praha: Filosofia, s. 25–45. ISBN 8070072113.

https://doi.org/10.5817/SOC2013-3-61


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Jak porozumět ústavnímu soudnictví? Přínos politické filosofie
Jiří Baroš
Sociální studia / Social Studies  ročník: 12,  číslo: 2,  první strana: 83,  rok: 2015  
https://doi.org/10.5817/SOC2015-2-83