Sekularita a zápas o veřejný prostor

Ondřej Štěch

Abstrakt

Příspěvek navazuje na diskusi mezi zastánci sekularizovaného veřejného prostoru a na kritiku tohoto konceptu. Významnými body této diskuse jsou Rawlsovo vymezení veřejného rozumu, Habermasova modifikace tohoto pojetí a Taylorova kritika Habermase. Rekonstrukce této debaty umožní uvažovat o tom, jak její protagonisté přispívají ke schopnosti imaginace takového společenského uspořádání, ve kterém jedinci s odlišným duchovním zázemím dokáží žít v neasimilované různosti a přitom ve vzájemné úctě; zdroje takové imaginace nemusejí být nutně sekulární v úzkém slova smyslu. Cílem je vytvoření takové sekularity, která nebude zbraní jedněch proti druhým, nýbrž přijatelným soužitím pro zastánce co nejširšího spektra postojů.

Klíčová slova

sekularismus; náboženství; veřejný rozum; veřejná sféra; John Rawls; Jürgen Habermas; Charles Taylor

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

AN-NA’IM, Abdullahi Ahmed. Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law. Syracuse: Syracuse University Press, 1990. ISBN 0-8156-2484-0.

BOUCHARD, Gérard a Charles TAYLOR. Building the Future. A Time for Reconciliation. Québec: Gouvernement de Québec, 2008. ISBN 978-2-550-53401-3.

CALHOUN, Craig. Morality, Identity and Historical Explanation. Charles Taylor on the Sources of the Self. Sociological Theory, 1991, roč. 9, č. 2, s. 232–263. ISSN 1467-9558. https://doi.org/10.2307/202087

CAVANAUGH, William. The Myth of Religious Violence. Secular Ideology and the Roots of Modern Conflict. Oxford: Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-538504-5. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195385045.001.0001

CHIDESTER, David. Savage Systems: Colonialism and Comparative Religion in Southern Africa. Charlottesville: University of Virginia Press, 1996. ISBN 0-8139-1664-X.

DAVIE, Grace. Resacralization. In TURNER, Bryan S. (ed.). The New Blackwell Companion to the Sociology of Religion. 1st ed. Oxford: Blackwell, 2010, s. 160–177. ISBN 978-1-4051-8852-4. https://doi.org/10.1002/9781444320787.ch7

GILL, Robin. The Future of Religious Participation and Belief in Britain and Beyond. In FENN, Richard K. (ed.). The Blackwell Companion to Sociology of Religion. 1st ed. Oxford: Blackwell, 2001, s. 279–291. ISBN 0-631-21240-X. https://doi.org/10.1002/9780470998571.ch15

HABERMAS, Jürgen. Between Facts and Norms. Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. Cambridge, MA: MIT Press, 1996. ISBN 978-0-262-08243-3. https://doi.org/10.7551/mitpress/1564.001.0001

HABERMAS, Jürgen. Strukturální přeměna veřejnosti. Zkoumání jedné kategorie občanské společnosti. Praha: Filosofia, 2000. ISBN 80-7007-134-6.

HABERMAS, Jürgen. Víra a vědění. In HABERMAS, Jürgen. Budoucnost lidské přirozenosti. Praha: Filosofia, 2003, s. 78–93. ISBN 80-7007-174-8.

HABERMAS, Jürgen a Joseph RATZINGER. Předpolitické mravní základy svobodného státu. (Diskusní večer v Bavorské katolické akademii, Mnichov, pondělí 19. ledna 2004). Salve, 2005, č. 4, s. 99–117. ISSN 1213-6301.

HABERMAS, Jürgen. Religion in the Public Sphere [online]. 2006 [cit. 1. 7. 2009]. Dostupné z: http://www.sandiego.edu/pdf/pdf_library/habermaslecture031105_c939cceb2ab087bdfc6df291ec0fc3fa.pdf

HABERMAS, Jürgen a Charles TAYLOR. Dialogue: Jürgen Habermas and Charles Taylor. In BUTLER, Judith, Jürgen HABERMAS, Charles TAYLOR a Cornel WEST. The Power of Religion in the Public Sphere. New York: Columbia University Press, 2011, s. 60–69. ISBN 978-0-231-15645-5.

HERVIEU-LÉGER, Daniele. The Past in the Present: Redefining Laïcité in Multicultural France. In BERGER, Peter L. (ed.). The Limits of Social Cohesion. Conflict and Mediation in Pluralist Societies. Boulder: Westview Press, 1998, s. 38–83. ISBN 0-8133-3401-2. https://doi.org/10.4324/9780429496325-2

HRUBEC, Marek. Východiska Taylorova výkladu ambivalentního charakteru moderny. In TAYLOR, Charles. Etika autenticity. Praha: Filosofia, 2001, s. 113–132. ISBN 80-7007-150-8.

HRUBEC, Marek. Vrchnostenský veřejný rozum. Úskalí politického liberalismu. In HRUBEC, Marek (ed.). Demokracie, veřejnost a občanská společnost. Praha: Filosofia, 2004, s. 91–110. ISBN 80-7007-211-3.

MATUŠTÍK, Martin Beck. Habermasův filosoficko-politický profil. In MATUŠTÍK, Martin Beck. Neklid doby. Filosofické eseje o radikálním zlu a jiných úzkostech dneška. Praha: Filosofia, 2006, s. 37–68. ISBN 80-7007-240-7.

MULHALL, Stephen. Articulating the Horizons of Liberalism. Taylor’s Political Philosophy. In ABBEY, Ruth (ed.). Charles Taylor. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, s. 105–126. ISBN 978-0-521-80136-2. https://doi.org/10.1017/CBO9780511610837.005

RAWLS, John. Political Liberalism. New York: Columbia University Press, 1993. ISBN 0-231-05248-0.

RAWLS, John. Politický liberalizmus. 1. vyd. Prešov: Slovacontact, 1997. ISBN 80-88876-01-X.

RAWLS, John. The Idea of Public Reason Revisited. The University of Chicago Law Review, 1997, roč. 64, č. 3., s. 765–807. ISSN 1215-1684. https://doi.org/10.2307/1600311

RAWLS, John. Commonweal Interview with John Rawls. In RAWLS, John. Collected Papers. Edited by Samuel FREEMAN. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999, s. 616–622. ISBN 0-674-13739-6.

RAWLS, John. On My Religion. In RAWLS, John. A Brief Inquiry Into the Meaning of Sin and Faith: With On My Religion. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2009, s. 259–270. ISBN 978-0-674-03331-3. https://doi.org/10.4159/9780674054486

SKOVAJSA, Marek. Co umožňuje Rawlsův „překrývající konsensus“. Hodnotový pluralismus, nebo homogenita? In HRUBEC, Marek (ed.). Demokracie, veřejnost a občanská společnost. Praha: Filosofia, 2004, s. 111–132. ISBN 80-7007-211-3.

TAYLOR, Charles. Human Agency and Language. Philosophical Papers I. Cambridge: Cambridge University Press, 1985a. ISBN 0-521-26752-8.

TAYLOR, Charles. Philosophy and the Human Sciences. Philosophical Papers II. Cambridge: Cambridge University Press, 1985b. ISBN 0-521-26753-6.

TAYLOR, Charles. Sources of the Self. The Making of the Modern Identity. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1989. ISBN 0-674-82425-3.

TAYLOR, Charles. Explanation and Practical Reason. In NUSSBAUM, Martha a Amartya SEN (eds.). The Quality of Life. Oxford: Oxford University Press, 1993, s. 208–232. ISBN 978-0-19-828797-1.

TAYLOR, Charles. A Catholic Modernity? In HEFT, James L. (ed.). A Catholic Modernity? Charles Taylor’s Marianist Award Lecture. New York: Oxford University Press, 1999, s. 13–37. ISBN 0-195-13161-4. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195131611.003.0002

TAYLOR, Charles. Varieties of Religion Today. William James Revisited. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002. ISBN 0-674-00760-3.

TAYLOR, Charles. Modern Social Imaginaries. Durham: Duke University Press, 2004. ISBN 978-0-8223-3293-0.

TAYLOR, Charles. A Secular Age. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 2007. ISBN 978-0-674-02676-6.

TAYLOR, Charles. Why We Need a Radical Redefinition of Secularism. In BUTLER, Judith, Jürgen HABERMAS, Charles TAYLOR a Cornel WEST. The Power of Religion in the Public Sphere. New York: Columbia University Press, 2011, s. 34–59. ISBN 978-0-231-15645-5.

https://doi.org/10.5817/SOC2013-3-45


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Jak porozumět ústavnímu soudnictví? Přínos politické filosofie
Jiří Baroš
Sociální studia / Social Studies  ročník: 12,  číslo: 2,  první strana: 83,  rok: 2015  
https://doi.org/10.5817/SOC2015-2-83