Proč nestudovat náboženství: K sociologickému uspořádávání skutečnosti

Milan Fujda

Abstrakt

V tomto článku argumentuji, že koncept náboženství, či lépe řečeno celá konceptuální struktura, která jej obklopuje, představuje významnou překážku pro analýzu přesně těch fenoménů, které chce sociologie náboženství analyzovat, což má své důsledky pro širší pole sociologie.

Klíčová slova

Émile Durkheim; sociologická teorie; náboženství; sekularizace; moderní sociologie; symetrický přístup; skromná sociologie

Plný Text: