Proč nestudovat náboženství: K sociologickému uspořádávání skutečnosti

Milan Fujda

Abstrakt

V tomto článku argumentuji, že koncept náboženství, či lépe řečeno celá konceptuální struktura, která jej obklopuje, představuje významnou překážku pro analýzu přesně těch fenoménů, které chce sociologie náboženství analyzovat, což má své důsledky pro širší pole sociologie.

Klíčová slova

Émile Durkheim; sociologická teorie; náboženství; sekularizace; moderní sociologie; symetrický přístup; skromná sociologie

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ASAD, Talal. What Might an Anthropology of Secularism Look Like? In ASAD, Talal. Formations of the Secular. Christianity, Islam, Modernity. 1. vyd. Stanford: Stanford University Press, 2003, s. 21–66. ISBN 0804747679.

ASAD, Talal. The Construction of Religion as an Anthropological Category. In ASAD, Talal. Genealogies of Religion. Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam. 1. vyd. Baltimore – London: John Hopkins University Press, 1993, s. 27–54. ISBN 0801846323.

BERGER, Peter L. The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion. 2. vyd. New York – London – Toronto – Sydney – Auckland: Doubleday, 1990 [1967]. ISBN 0385073054.

BERGER, Peter. Vzdálená sláva: Hledání víry ve věku lehkověrnosti. 1. vyd. Brno: Barrister & Principle, 1997. ISBN 8085947188.

BHABHA, Homi. Introduction. In BHABHA, Homi. The Location of Culture. 1. vyd. London – New York: Routledge 2004 [1994], s. 1–27. ISBN 0415336392.

BLOOR, David. Knowledge and Social Imagery. 2. vyd. Chicago – London: University of Chicago Press 1991 [1976]. ISBN 0226060977.

BOYER, Pascal. Religion Explained: The Evolutionary Origins of Religious Thoughts. 1. vyd. New York: Basic Books, 2001. ISBN 0465006965.

BRUCE, Steve. God is Dead. Secularization in the West. 1. vyd. Malden – Oxford – Melbourne – Berlin: Blackwell Publishing, 2002. ISBN 0631232753.

CHOUDHURI, Nirad C. Hinduism. A Religion to Live By. New Delhi: Oxford university Press, 1979 (citováno podle reprintu v The Hinduism Omnibus. 2. vyd. New Delhi: Oxford University Press 2003. ISBN13 9780195664119.).

DAVIEOVÁ, Grace. Výjimečný případ Evropa. Podoby víry v dnešním světě. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. ISBN 9788073251925.

DOBBELAERE, Karel. Secularization: An Analysis at Three Levels. 1. vyd. Brussels: Peter Lang 2002. ISBN 9052019851. https://doi.org/10.3726/978-3-0352-6146-2

DOUGLAS, Mary. Purity and Danger: An Analysis of the Concepts of Pollution and Taboo. 1. vyd., 2. reprint. London – New York: Routledge 1992 [1966]. ISBN 0415066085.

DOUGLAS, Mary. Natural Symbols: Explorations in Cosmology. 2. vyd., 4. reprint. London – New York: Routledge 2010 [1970]. ISBN10 0415314542.

DÜLMEN van, Richard. Historická antropologie: Vývoj – Problémy – Úkoly. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2002. ISBN 8086569152.

DURKHEIM, Émile. Elementární formy náboženského života. Systém totemismu v Austrálii. 1. vyd. Praha: Oikúmené, 2002. ISBN 8072980564.

DURKHEIM, Émile. Les formes élémentaires de la vie religieuse. Le système totémique en Australie. Paris: Les Presses universitaires de France [on-line]. 1968 [cit. 2. 10. 2013]. Dostupné z: http://classiques.uqac.ca

DURKHEIM, Émile. Společenská dělba práce. 1. vyd. Brno: CDK 2004. ISBN 8073250411.

FITZGERALD, Timothy. A Critique of „Religion“ as a Cross-Cultural Category. Method & Theory in the Study of Religion, 1997, roč. 9, č. 2, s. 91–110. ISSN 0943-3058. https://doi.org/10.1163/157006897X00070

FITZGERALD, Timothy. Playing Language Games and Performing Rituals: Religious Studies as Ideological State Apparatus. Method & Theory in the Study of Religion, 2003, roč. 15, s. 209–254. ISSN 0943-3058. https://doi.org/10.1163/157006803322393378

FOUCAULT, Michel. Archeologie vědění. 1. vyd. Praha: Herrmann & synové, 2002. ISBN 8023901249.

FUJDA, Milan. Modernizace, nová religiozita a akulturace hinduismu v českém okultismu. Sociální studia, 2008a, roč. 5, č. 3–4, s. 137–152. ISSN 1214-813X.

FUJDA, Milan. Individualizace, detradicionalizace a moderní religiozita: Okultismus jako důsledek a projev modernizačních změn. Religio. Revue pro religionistiku, 2008b, roč. 16, č. 1, s. 57–85. ISSN 1210-3640.

FUJDA, Milan. Akulturace hinduismu a formování moderní religiozity: K sociálním dějinám českého okultismu 1891–1941. 1. vyd. Praha: Malvern, 2010a. ISBN 9788086702810.

FUJDA, Milan. Bouře ve sklenici vody? K několika nejasnostem ohledně povahy „skutečného“, „konstruovaného“ a „redukcionismu“. Biograf, 2010b, č. 52–53, s. 67–74. ISSN 1211-5770.

HANEGRAAFF, Wouter J. Introduction: The Birth of a Discipline. In FAIVRE, Antoine a Wouter J. HANEGRAAFF (eds.). Western Esotericism and the Science of Religion. 1. vyd. Leuven: Peeters 1998a, s. VII–XVII. ISBN 9042906308.

HANEGRAAFF, Wouter J. New Age Religion and Western Culture. Esotericism in the Mirror of Secular Thought. 2. vyd. New York: State University Press, 1998b. ISBN 9004106960.

HANEGRAAFF, Wouter J. New Age Religion and Secularization. Numen, 2000, roč. 47, s. 288–312. ISSN 0029-5973. https://doi.org/10.1163/156852700511568

HORSKÝ, Jan. Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním: Úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy. 1. vyd. Praha: Argo, 2009. ISBN 9788025701249.

HRUSTIČ, Tomáš. Náboženské konverzie Rómov vo východnom Zemplíne – prípadová štúdia reťazových konverzií. In GREŠKOVÁ, Lucia (ed.). Pastorácia Rómov (hľadanie rómskeho Boha). 1. vyd. Bratislava: Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2009. s. 123–142. ISBN 9788089096398.

HRUSTIČ, Tomáš. Social Change and Some Other Factors of Religious Conversion among Roma in Eastern Slovakia. In KOVÁČ, Milan a Tomáš GÁL (eds.). Religious Change. 1. vyd. Bratislava: Chronos, 2010, s. 125–129. ISBN 8089027156.

KING, Richard. Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and ‘the Mystic East’. 1. vyd. London and New York: Routledge, 1999. ISBN 9780415202589.

KNORR CETINA, Karin. Epistemic Cultures: How the Sciences Make Knowledge. 1. vyd. Cambridge – London: Harvard University Press, 1999. ISBN 0674258940.

KONOPÁSEK, Zdeněk. V čem spočívá pravda náboženské skutečnosti? Sociologický pohled na mariánská zjevení a démonické posedlosti. Biograf, 2010, č. 52–53, s. 89–101. ISSN 1211-5770.

KONOPÁSEK, Zdeněk. Why Experts Are Seen as Neutral Arbiters in the Czech Republic? Understanding the Post-Communist Politics of De-Politicization CTS Research Reports, CTS-06-06 [online]. Praha: CTS, 2006 [cit. 14.04.2013]. Dostupné z: http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-06-18.pdf.

KONOPÁSEK, Zdeněk a Jan PALEČEK. V moci ďábla: Exorcismus věřícnýma očima. Biograf [online]. 2006, č. 40–41, 75 odst. [cit. 18.04.2011]. ISSN 1211-5770. Dostupné z: http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=4006.

KONOPÁSEK, Zdeněk a Jan PALEČEK. Apparitions and Possessions as Boundary Objects: An Exploration Into Some Tensions Between Mental Health Care and Pastoral Care. Journal of Religion and Health, 2012, roč. 51, č. 3, s. 970–985. ISSN 1573-6571. https://doi.org/10.1007/s10943-010-9409-9

KONOPÁSEK, Zdeněk a Jan PALEČEK. The Principle of Symmetry From the Respondents’ Perspective: Possessions, Apparitions and Mental Illnesses in Research Interviews With Clerics. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research [online]. 2011, roč. 12, č. 1, čl. 12, 74 odst. [cit. 12.04.2012]. ISSN 1438-5627. Dostupné z: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs1101129.

KRCHA, Martin. Z šera ne-jasného. Biograf, 2010, č. 52–53, s. 83–87. ISSN 1211-5770.

LATOUR, Bruno. We Have Never Been Modern. 1. vyd. Cambridge: Harvard University Press, 1993. ISBN 0674948394.

LATOUR, Bruno. On Recaling ANT. In LAW, John a John HASARD (eds.) Actor Network Theory and After. 1. vyd. Oxford – Malden: Blackwell Publishing and The Sociological Review, 1999, s. 15–24. ISBN 0631211942.

LATOUR, Bruno. Když věci vracejí úder: Co mohou sociálním vědám přinést „vědní studia“. Biograf [online]. 2002, č. 29, 41 odst. [cit. 18.04.2011]. ISSN 1211-5770. Dostupné z: http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=2901.

LATOUR, Bruno. Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2005. ISBN 9780199256044.

LAW, John. Organizing Modernity. 1. vyd. Oxford – Cambridge: Blackwell, 1994. ISBN 0631185135.

LUCKMANN, Thomas. The Invisible Religion. 1. vyd. New York: Macmillan, 1967. ISBN-10: 0025767003.

MARTIN, Luther H. a Donald WIEBE. Religious Studies as a Scientific Discipline: The Persistence of a Delusion. Religio. Revue pro religionistiku, 2012, roč. 20, č. 1, s. 9–18. ISSN 1210-3640.

McCUTCHEON, Russel T. Manufacturing Religion. The Discourse on Sui Generis Religion and the Politics of Nostalgia. 1. vyd. New York: Oxford University Press, 2003. ISBN 0195166639.

McGREGOR, R. S. (ed.) The Oxford Hindi-English Dictionary. 20. reprint. New Delhi: Oxford University Press, 2005. ISBN13 9780195638462.

MICHAELS, Axel. Hinduism. Past and Present. 1. vyd. New Delhi: Oriental Longman, 2005. ISBN 8125027769.

MILLS, Charles W. Sociologická imaginace. 2. vyd. Praha: SLON, 2008. ISBN 9788086429939.

MONIER-WILLIAMS, Monier. Sanskrit-English Dictionary. New Delhi: Munishram Manoharlal, 2004. ISBN 8121502004.

ONDRAŠINOVÁ, Michaela. Jak uchopit „neuchopitelné“: Diskuse o detradicionalizované spiritualitě. In LUŽNÝ, Dušan a David VÁCLAVÍK a kol. Individualizace náboženství a identita: Poznámky k současné sociologii náboženství. 1. vyd. Praha: Malvern, 2010, s. 118–142. ISBN 9788086702698.

PALEČEK, Jan. Mariánský zázrak ve světle sociologie, sociologie ve světle slunečního zázraku. Biograf, 2010, č. 52–53, s. 41–66. ISSN 1211-5770.

PALEČEK, Jan. Kde všude jsou lvi? Biograf [online]. 2011, č. 54, 11 odst. [cit. 02.04.2012]. ISSN 1211-5770. Dostupné z: http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=5409.

SAID, Edward W. Orientalism. 2. reprint. London: Penguin Books, 1995 [1978]. ISBN 0140238670.

SLÁDEK, Ondřej. Hermeneutická imaginace Mircei Eliada. Religio. Revue pro religionistiku, 2006, roč. 14, č. 2, s. 147–172. ISSN 1210-3640.

SPUNAR, Pavel. Napětí mezi oficiálním a „lidovým“ náboženstvím ve středověku. In BĚLKA, Luboš a Milan KOVÁČ (eds.). Normativní a žité náboženství. 1. vyd. Brno – Bratislava: Masarykova universita – Chronos, 1999, s. 90–102. ISBN 8021020474.

STAMM, Hugo. Pozor esoterika: Mezi spiritualitou a pokušením. 1. vyd. Praha: Academia, 2002. ISBN 8020010181.

TÍŽIK, Miroslav. Oslepený žiarou slnka: Kritika kritiky sociológie náboženstva. Biograf, 2010, č. 52–53, s. 75–82. ISSN 1211-5770.

TOMASELLI, G. Keyan a Arnold SHEPPERSON. „Speaking in Tongues, Writing in Vision“: Orality and Literacy in Televangelistic Communications. In HOOVER, Steward, M. a Lynn S. CLARK (eds.). Practicing Religion in the Age of the Media: Explorations in Media, Religion, and Culture. 1. vyd. New Tork: Columbia University Press, 2002, s. 345–359. ISBN 0231120893. https://doi.org/10.7312/hoov12088-018

VIDO, Roman. Konec velkého vyprávění? Sekularizace v sociologické perspektivě. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury a Masarykova univerzita, 2011. ISBN 9788021057890.

WALLERSTEIN, Immanuel a kol. Kam směřují sociální vědy: Zpráva Gulbenkianovy komise o restrukturaci sociálních věd. 1. vyd. Praha: SLON, 1998. ISBN 8085850656.

WHITE, Robert. A. Religion and Media in the Construction of Cultures. In Hoover, Stewart M. a Knut LUNDBY (eds.). Rethinking Media, Religion, and Culture. 1. vyd. Thousand Oaks – London – New Delhi: Sage, 1997, ISBN 0761901701.

ZBÍRAL, David. Ve dva bohy věřiti nebudeš. Konstruování „katarského dualismu“ v inkvizičních registrech. Religio. Revue pro religionistiku, 2007, roč. 15, č. 1, s. 29–46. ISSN 1210-3640.

ZBÍRAL, David. Označení, typologie a genealogie středověkých herezí: Inspirace a výzvy pro teorii religionistiky. Religio. Revue pro religionistiku, 2010, roč. 18, s. 2, s. 163–190. ISSN

1210-3640.

ZBÍRAL, David. Osobní religiozita, náboženství a členství: Případ Armanna „Pungilupa“ z Ferrary. Religio. Revue pro religionistiku, 2011, roč. 19, č. 2, s. 147–178. ISSN 1210-3640.

https://doi.org/10.5817/SOC2013-3-13