Náboženství v laboratoři sociální implicitní kognice: víra v automatických reakcích jako implicitní postoj a dovednost

Tomáš Hampejs

Abstrakt

Tento text na rozhraní teoretické eseje a přehledové studie poukazuje na metodologické paradigma experimentální sociální psychologie jako na vhodný prostor pro zkoumání a vysvětlování náboženské víry mezi universalistickým pojetím kognitivní vědy o náboženství s jejím důrazem na evolučně vyvinuté kognitivní kapacity lidského chování a tradičními historiografickými a antropologickými metodami s jejich důrazem na socio-kulturní kontext. Snaží se odpovědět na některé otázky po možnosti smysluplné redukce a experimentalizace náboženské víry a jejího měření za hranicemi dotazovacích metod s jejich limitem introspekce a sebeprezentačním zkreslením. Představuje experimentální prostor psychologické laboratoře jako místo, kde se paradoxně díky redukci a dekontextualizaci studovaného jevu plasticky odhaluje klíčová role situačního kontextu i přes reduktivní rámec vysvětlující vědy. Případná „náboženskost“ a náboženská víra tak o to více ukazuje svoji závislost na konkrétní praxi a performanci. Cílem textu je ukázat jak může experimentálně podložené pojetí afektivní složky víry jako implicitního postoje přispět k deesencializaci víry jako ryze náboženského znaku.

Klíčová slova

náboženská víra; sociální impliciní kognice; implicitní postoj; experimentální studium náboženství

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ALLPORT, Gordon a J. Michael ROSS. Personal religious orientation and prejudice. In: Journal of personality and social psychology. 1967, roč. 5, č. 4, s. 432 – 443. ISSN 0022-3514. https://doi.org/10.1037/h0021212

ATRAN, Scott. In Gods We Trust: The Evolutionary Landscape of Religion. 1. vyd. New York: Oxford University Press, 2002. ISBN 0195178033.

BARRETT, Justin L. Exploring the natural foundations of religion. In: Trends in Cognitive Sciences. 2000, roč. 4, č. 1, s. 29 – 34. ISSN 1364-6613. https://doi.org/10.1016/S1364-6613(99)01419-9

BARRETT, Justin L. Why Santa Claus is Not a God. In: Journal of Cognition & Culture. 2008, roč. 8, č. 1/2, s. 149 – 161. ISSN 15677095. https://doi.org/10.1163/156770908X289251

BARRETT, Justin L. a Frank C. KEIL. Conceptualizing a nonnatural entity: Anthropomorphism in God concepts. In: Cognitive psychology. 1996, roč. 31, č. 3, s. 219–247. ISSN 0010-0285. https://doi.org/10.1006/cogp.1996.0017

BARRETT, Justin L. a Melanie A. NYHOF. Spreading non-natural concepts: The role of intuitive conceptual structures in memory and transmission of cultural materials. In: Journal of Cognition and Culture. 2001, roč. 1, č. 1, s. 69–100. ISSN 1568-5373. https://doi.org/10.1163/156853701300063589

BAYNE, Tim. Phenomenology and the feeling of doing: Wegner on the conscious will. In: POCKETT, Susan, BANKS, William P., GALLAGHER, Shaun. (eds.) Does consciousness cause behavior. 1. vyd. Cambridge, MA: The MIT Press, 2006, s. 169–186. ISBN 9780262281690.

BELL, Catherine M. Ritual theory, ritual practice. 1. vyd. New York: Oxford University Press, 1992. ISBN 0195076133.

BISHOP, John. Faith [online]. Fall 2010 [cit. 30.6.2013]. Dostupné z: <http://plato.stanford.edu/archives/fall2010/entries/faith/>

BODENHAUSEN, Galen V. a Andrew W. TODD. Automatic Aspects of Judgment and Decision Making. In: GAWRONSKI, Betram, PAYNE, B. Keith. (eds.) Handbook of implicit social cognition: measurement, theory, and applications. 1. vyd. New York: The Guilford Press, 2010, s. 278 – 294. ISBN 9781606236734.

BOYER, Pascal. A reductionistic model of distinct modes of religious transmission. In: WHITEHOUSE, Harvery, MCCAULEY, Robert N. (eds.) Mind and religion: Psychological and cognitive foundations of religiosity. 1. vyd. Oxford: AltaMira Press, 2005, s. 3–29. ISBN 9780759106185.

BOYER, Pascal. Religion explained: The evolutionary origins of religious thought. 1. vyd. New York: Basic Books (AZ), 2001. ISBN 9780465006953.

BOYER, Pascal. Religious thought and behaviour as by-products of brain function. In: Trends in cognitive sciences. 2003, roč. 7, č. 3, s. 119–124. ISSN 1879-307X. https://doi.org/10.1016/S1364-6613(03)00031-7

BOYER, Pascal. The Naturalness of Religious Ideas: A Cognitive Theory of Religion. 1. vyd. Berkeley, CA: University of California Press, 1994. ISBN 0520075595.

BOYER, Pascal a Charles RAMBLE. Cognitive templates for religious concepts: Cross-cultural evidence for recall of counter-intuitive representations. In: Cognitive Science. 2001, roč. 25, č. 4, s. 535–564. ISSN 1551-6709. https://doi.org/10.1207/s15516709cog2504_2

CARLSTON, Don E. Models of implicit and explicit mental representation. In: GAWRONSKI, Bertram, PAYNE, B. Keith. (eds.) Handbook of Implicit social cognition: measurement, theory, and applications. 1. vyd. New York: The Guilford Press, 2010, s. 38–61. ISBN 9781606236734.

CARLSTON, Don E. a Eliot R. SMITH. Principles of mental representation. In: HIGGINS, E. Tory, KRUGLANSKI, Arie W. (eds.) Social psychology: Handbook of basic principles. 1. vyd. New York: The Guilford Press, 1996, s. 184–210. ISBN 9781572301009.

CLARK, Andy. Supersizing the Mind: Embodiment, Action, and Cognitive Extension. 1. vyd. New York: Oxford University Press, USA, 2008. ISBN 0195333217. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195333213.001.0001

COHEN, Adam B. et al. Furthering the Evolution of Discussion on Religion: Multi-Method Study, Universality, and Cultural Variation. In: BULBULIA, Joseph et al. (eds.) Evolution of Religion: Studies, Theories, and Critiquies. 1. vyd. Santa Margharita, CA: Collins Foundation Press, 2008, s. 333 – 339. ISBN 9780978844110.

COHEN, Adam B., Azim F. SHARIFF a Peter C. HILL. The accessibility of religious beliefs. In: Journal of Research in Personality. 2008, roč. 42, č. 6, s. 1408–1417. ISSN 0092-6566. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2008.06.001

COOLICAN, Hugh. Research methods and statistics in psychology. 5. vyd. London: Hodder Education, 2009. ISBN 9780203769669.

DAMASIO, Antonio. Descartes’ error. 1. vyd. New York: Putnam, 1994. ISBN 9780399138942.

DAWKINS, Richard. The God Delusion. 1. vyd. Boston, MA: Houghton Mifflin Harcourt, 2006. ISBN 9780547348667.

DOVIDIO, John F., Kerry KAWAKAMI a Samuel L. GAERTNER. Implicit and explicit prejudice and interracial interaction. In: Journal of personality and social psychology. 2002, roč. 82, č. 1, s. 62. ISSN 0022-3514. https://doi.org/10.1037/0022-3514.82.1.62

EPSTEIN, Seymour. Integration of the cognitive and the psychodynamic unconscious. In: American psychologist. 1994, roč. 49, č. 8, s. 709–709. ISSN 0003-066X. https://doi.org/10.1037/0003-066X.49.8.709

EVANS, Jonathan St B. T. a David E. OVER. Rationality and Reasoning. 1. vyd. Hove, UK: Psychology Press, 1996. ISBN 0863774385.

FAZIO, Russel H. et al. Variability in automatic activation as an unobstrusive measure of racial attitudes: A bona fide pipeline? In: Journal of personality and social psychology. 1995, roč. 69, č. 6, s. 1013. ISSN 0022-3514. https://doi.org/10.1037/0022-3514.69.6.1013

FAZIO, Russel H. et al. On the automatic activation of attitudes. In: Journal of personality and social psychology. 1986, roč. 50, č. 2, s. 229 – 238. ISSN 0022-3514. https://doi.org/10.1037/0022-3514.50.2.229

FISHER, Robert J. Social Desirability Bias and the Validity of Indirect Questioning. In: Journal of Consumer Research. 1993, roč. 20, č. 2, s. 303 – 315. ISSN 0093-5301. https://doi.org/10.1086/209351

FLERE, Sergej a Miran LAVRIČ. Is intrinsic religious orientation a culturally specific American Protestant concept? The fusion of intrinsic and extrinsic religious orientation among non-Protestants. In: European Journal of Social Psychology. 2008, roč. 38, č. 3, s. 521–530. ISSN 1099-0992. https://doi.org/10.1002/ejsp.437

FRANCIS, Leslie J. Measuring attitude towards Christianity during childhood and adolescence. In: Personality and Individual Differences. 1989, roč. 10, č. 6, s. 695–698. ISSN 0191-8869. https://doi.org/10.1016/0191-8869(89)90230-4

FRIESE, Malte, Wilhelm HOFMANN a Manfred SCHMITT. When and why do implicit measures predict behaviour? Empirical evidence for the moderating role of opportunity, motivation, and process reliance. In: European Review of Social Psychology. 2009, roč. 19, č. 1, s. 285–338. ISSN 1046-3283. https://doi.org/10.1080/10463280802556958

GAWRONSKI, Bertram, Etienne P. LEBEL a Kurt R. PETERS. What Do Implicit Measures Tell Us? Scrutinizing the Validity of Three Common Assumptions. In: Perspectives on psychological science. 2007, roč. 2, č. 2, s. 181 – 193. ISSN 1745-6924. https://doi.org/10.1111/j.1745-6916.2007.00036.x

GAWRONSKI, Bertram a Rajees SRITHARAN. Formation, change, and contextualization of mental associations: Determinants and principles of variations in implicit measures. In: GAWRONSKI, Bertram, PAYNE, B. Keith. (eds.) Handbook of implicit social cognition: measurement, theory, and applications. 1. vyd. New York: The Guilford Press, 2010, s. 216 – 240. ISBN 9781606236734.

GEERTZ, Clifford. The interpretation of cultures: selected essays. 1. vyd. New York: Basic Books, 1973. ISBN 9780465097197.

GERVAIS, W. M. a Ara NORENZAYAN. Like a camera in the sky? Thinking about God increases public self-awareness and socially desirable responding. In: Journal of Experimental Social Psychology. 2012, roč. 48, č. 1, s. 298 – 302. ISSN 0022-1031. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2011.09.006

GERVAIS, Will M. a Joseph HENRICH. The Zeus Problem: Why Representational Content Biases Cannot Explain Faith in Gods. In: Journal of Cognition & Culture. 2010, roč. 10, č. 3/4, s. 383 – 389. ISSN 15677095. https://doi.org/10.1163/156853710X531249

GERVAIS, Will M. a Ara NORENZAYAN. Analytic thinking promotes religious disbelief. In: Science. 2012, roč. 336, č. 6080, s. 493–496. ISSN 0036-8075. https://doi.org/10.1126/science.1215647

GIBSON, James J. The theory of affordances. In: SHAW, Robert, BRANSFORD, John. (eds.) Perceiving, Acting, and Knowing: Toward an Ecological Psychology. 1. vyd. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 1977, s. 67–82. ISBN 9780470990155.

GIBSON, Nicolas J. S. The experimental investigation of religious cognition. Unpublished doctoral dissertation. Cambridge,UK: University of Cambridge, 2005.

GIGERENZER, Gerd a Peter M. TODD. Simple Heuristics That Make Us Smart. 1. vyd. New York: Oxford University Press, 1999. ISBN 9780195143812.

GOFFMAN, Erving a Milada MCGRATHOVÁ. Všichni hrajeme divadlo: sebeprezentace v každodenním životě. Nakladatelství Studia Ypsilon, 1999. ISBN 9788090248243.

GORSUCH, Richard L. a Susan E. MCPHERSON. Intrinsic/extrinsic measurement: I/E-revised and single-item scales. In: Journal for the scientific study of religion. 1989, roč. 28, č. 3, s. 348–354. ISSN 0021-8294. https://doi.org/10.2307/1386745

GREENWALD, Anthony G. a Mahzarin R. BANAJI. Implicit social cognition: attitudes, self-esteem, and stereotypes. In: Psychological review. 1995, roč. 102, č. 1, s. 4. ISSN 1939-1471. https://doi.org/10.1037/0033-295X.102.1.4

GREENWALD, Anthony G., Debbie E. MCGHEE a Jordan L.K. SCHWARTZ. Measuring individual differences in implicit cognition: the implicit association test. In: Journal of personality and social psychology. 1998, roč. 74, č. 6, s. 1464 – 1480. ISSN 0022-3514. https://doi.org/10.1037/0022-3514.74.6.1464

GRIMES, Ronald L. Performance theory and the study of ritual. In: ANTES, Peter, GEERTZ, Armin W., WARNE, Randi R. (eds.) New Approaches to the Study of Religion. 1. vyd. Berlin: De Grutyer, 2004, s. 109–138. ISBN 9783110211719.

HAN, H. Anna et al. Malleability of attitudes or malleability of the IAT? In: Journal of experimental social psychology. 2010, roč. 46, č. 2, s. 286–298. ISSN 0022-1031. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2009.11.011

HART, C. W. Faith Development Theory. In: LEEMING, David A., MADDEN, Kathryn, MARLAN, Stanton. (eds.) Encyclopedia of psychology and religion. 1. vyd. New York: Springer, 2009, s. 342 – 343. ISBN 9780387718019.

HELSEL, P. Faith. In: LEEMING, David A., MADDEN, Kathryn, MARLAN, Stanton. (eds.) Encyclopedia of psychology and religion. 1. vyd. New York: Springer, 2009, s. 341 – 342. ISBN 9780387718019.

HENRICH, Joseph, Steven J. HEINE a Ara NORENZAYAN. The weirdest people in the world. In: Behavioral and Brain Sciences. 2010, roč. 33, č. 2-3, s. 61–83. ISSN 0140-525X. https://doi.org/10.1017/S0140525X0999152X

HILL, Peter C. Toward an attitude process model of religious experience. In: Journal for the Scientific Study of Religion. 1994, roč. 33, č. 4, s. 303–314. ISSN 0021-8294. https://doi.org/10.2307/1386490

HILL, Peter C. a Kenneth I. PARGAMENT. Advances in the conceptualization and measurement of religion and spirituality: Implications for physical and mental health research. In: American Psychologist. 2003, roč. 58, č. 1, s. 64 – 74. ISSN 0003-066X. https://doi.org/10.1037/0003-066X.58.1.64

HOFMANN, Wilhelm a Timothy D. WILSON. Consciousness, introspection, and the adaptive unconscious. In: GAWRONSKI, Bertram, PAYNE, B. Keith. (eds.) Handbook of implicit social cognition: measurement, theory, and applications. 1. vyd. New York: The Guilford Press, 2010, s. 197 – 215. ISBN 9781606236734.

HOOD, Ralph W., Peter C. HILL a Bernard SPILKA. The Psychology of Religion, Fourth Edition: An Empirical Approach. 4. vyd. New York: The Guilford Press, 2009. ISBN 1606233033.

DE HOUWER, Jan. A structural analysis of indirect measures of attitudes. In: MUSCH, Jochen, KLAUER, Karl C. (eds.) The psychology of evaluation: Affective processes in cognition and emotion. 1. vyd. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2003, s. 219–244. ISBN 9781410606853.

DE HOUWER, Jan et al. Implicit measures: A normative analysis and review. In: Psychological bulletin. 2009, roč. 135, č. 3, s. 347 – 368. ISSN 0033-2909. https://doi.org/10.1037/a0014211

INGOLD, Tim. From the transmission of representations to the education of attention. In: WHITEHOUSE, Harvey. (eds.) The debated mind: evolutionary psychology versus ethnography. 1. vyd. Oxford - New York: Berg Publishers, 2001, s. 113–153. ISBN 9781859734278.

INGOLD, Tim. The perception of the environment: essays on livelihood, dwelling and skill. 1. vyd. London: Routledge, 2000. ISBN 9780203466025.

ITO, Tiffany A. Implicit Social Cognition: Insights from Social Neuroscience. In: GAWRONSKI, Bertram, PAYNE, B. Keith. (eds.) Handbook of Implicit social cognition: measurement, theory, and applications. 1. vyd. New York: The Guilford Press, 2010, s. 80 – 94. ISBN 9781606236734.

JAMES, William. The will to believe: and other essays in popular philosophy. [online] London: Longmans, Green, and co., 1896. Dostupné z <http://www.gutenberg.org/files/26659/26659-h/26659-h.htm>

JENSEN, Jeppe S. Religion as the unintended product of brain functions in the ‘standard cognitive science of religion model’. In: STAUSBERG, Michael. (eds.) Contemporary Theories of Religion: a critical companion. New York: Routledge, 2009, s. 129–155. ISBN 9780415463461.

JONG, Jonathan. Implicit Measures in the Experimental Psychology of Religion. In: DAWES, Gregory W., MACLAURIN, James. (eds.) A New Science of Religion. 1. vyd. New York: Routledge, 2013, s. 65 – 78. ISBN 9780415635851.

KAHNEMAN, Daniel. Thinking, fast and slow. 1. vyd. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011. ISBN 9780374275631.

KARPINSKI, Andrew a Ross B. STEINMAN. The Single Category Implicit Association Test as a Measure of Implicit Social Cognition. In: Journal of Personality and Social Psychology. 2006, roč. 91, č. 1, s. 16–32. ISSN 0022-3514. https://doi.org/10.1037/0022-3514.91.1.16

KIERKEGAARD, Søren. Concluding Unscientific Postscript. PŘEL. D. F. Swenson a W. Lowrie. 1. vyd. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1968(1846). ISBN 9780691019604.

KIERKEGAARD, Søren. Fear and Trembling. PŘEL.C. Stephen Evans, Sylvia Walsh. 1. vyd. Radford,VA: A&D Publishing, 2008(1843). ISBN 9781604593181.

LANE, Kristin A. et al. Understanding and using the implicit association test: IV - What we know (so far) about the method. In: WITTENBRING, Bernd, SCHWARTZ, Norbert. (eds.) Implicit measures of attitudes. New York: Guilford Press, 2007, s. 59–102. ISBN 9781593854027.

MA-KELLAMS, Christine a Jim BLASCOVICH. Does “Science” Make You Moral? The Effects of Priming Science on Moral Judgments and Behavior. In: PLoS ONE. 2013, roč. 8, č. 3, s. e57989. ISSN 1932-6203. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0057989

MEIER, Brian P. et al. What’s „up" with God? Vertical space as a representation of the divine. In: Journal of Personality and Social Psychology. 2007, roč. 93, č. 5, s. 699 – 710. ISSN 0022-3514. https://doi.org/10.1037/0022-3514.93.5.699

MERCIER, Hugo a Dan SPERBER. Intuitive and reflective inferences. In: EVANS, Jonathan St B. T., FRANKISH, Keith. (eds.) Two Minds: Dual Processes and Beyond. 1. vyd. Oxford - New York: Oxford University Press, 2009, s. 149 – 170. ISBN 9780199230167. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199230167.003.0007

MOORS, Agnes, Adriaan SPRUYT a Jan DE HOUWER. In search of a measure that qualifies as implicit: Recommendations based on a decompositional view of automaticity. In: GAWRONSKI, Bertram, PAYNE, B. Keith. (eds.) Handbook of implicit social cognition: measurement, theory, and applications. 1. vyd. New York: The Guilford Press, 2010, s. 19 – 37. ISBN 9781606236734.

NORENZAYAN, Ara a Will M. GERVAIS. The origins of religious disbelief. In: Trends in cognitive sciences. 2013, roč. 17, č. 1, s. 20 – 25. ISSN 1879-307X. https://doi.org/10.1016/j.tics.2012.11.006

NOSEK, Brian A. Implicit–Explicit Relations. In: Current Directions in Psychological Science. 2007, roč. 16, č. 2, s. 65–69. ISSN 1467-8721. https://doi.org/10.1111/j.1467-8721.2007.00477.x

OLSON, Michael A. a Russel H. FAZIO. Relations Between Implicit Measures of Prejudice What Are We Measuring? In: Psychological Science. 2003, roč. 14, č. 6, s. 636–639. ISSN 1467-9280. https://doi.org/10.1046/j.0956-7976.2003.psci_1477.x

PAYNE, B. Keith a Bertram GAWRONSKI. A history of implicit social cognition: Where is it coming from? Where is it now? Where is it going. In: GAWRONSKI, Bertram, PAYNE, B. Keith. (eds.) Handbook of implicit social cognition: measurement, theory, and applications. 1. vyd. New York: The Guilford Press, 2010, s. 1–15. ISBN 9781606236734.

PAYNE, Richard K. Cognitive theories of ritual and Buddhist practice: An examination of Ilkka Pyysiäinen’s Theory. In: Pacific World: Journal of the Institute of Buddhist Studies. 2002, č. 4, s. 75–90. ISSN 0897-3644.

PYYSIÄINEN, Ilkka. Cognitive Science of Religion: State-of-the-Art. In: Journal for the Cognitive Science of Religion. 2013, roč. 1, č. 1, s. 5 – 28. ISSN 2049-7555. https://doi.org/10.1558/jcsr.v1i1.5

PYYSIÄINEN, Ilkka. Intuitive and Explicit in Religious Thought. In: Journal of Cognition & Culture. 2004, roč. 4, č. 1, s. 123 – 150. ISSN 15677095. https://doi.org/10.1163/156853704323074787

PYYSIÄINEN, Ilkka. True fiction: Philosophy and psychology of religious belief. In: Philosophical Psychology. 2003, roč. 16, č. 1, s. 109–125. ISSN 1465-394X. https://doi.org/10.1080/0951508032000067716

RUGG, Michael D. et al. Dissociation of the neural correlates of implicit and explicit memory. In: Nature. 1998, roč. 392, č. 6676, s. 595–597. ISSN 0028-0836. https://doi.org/10.1038/33396

SEKAQUQAPTEWA, Denise, Patrick VARGAS a William VON HIPPEL. A practical Guide to Paper-and-Pencil Implicit Measures of Attitudes. In: GAWRONSKI, Bertram, PAYNE, B. Keith. (eds.) Handbook of implicit social cognition: measurement, theory, and applications. 1. vyd. New York: The Guilford Press, 2010, s. 140 – 155. ISBN 9781606236734.

SHARIFF, Azim F., Adam B. COHEN a Ara NORENZAYAN. The Devil’s Advocate: Secular Arguments Diminish both Implicit and Explicit Religious Belief. In: Journal of Cognition and Culture. 2008, roč. 8, č. 3, s. 417–423. ISSN 1568-5373. https://doi.org/10.1163/156853708X358245

SHARIFF, Azim F. a Ara NORENZAYAN. God Is Watching You: Priming God Concepts Increases Prosocial Behavior in an Anonymous Economic Game. In: Psychological Science. 2007, roč. 18, č. 9, s. 803 – 809. ISSN 0956-7976, 1467-9280. https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2007.01983.x

SCHACTER, Daniel L. Implicit memory: History and current status. In: Journal of experimental psychology: learning, memory, and cognition. 1987, roč. 13, č. 3, s. 501. ISSN 0278-7393. https://doi.org/10.1037/0278-7393.13.3.501

SIGALL, Harold a Richard PAGE. Current stereotypes: A little fading, a little faking. In: Journal of Personality and Social Psychology. 1971, roč. 18, č. 2, s. 247–255. ISSN 0022-3514. https://doi.org/10.1037/h0030839

SMITH, Jonathan Z. Religion, religions, religious. In: TAYLOR, Mark C. (eds.) Critical terms for religious studies. Chicago: University of Chicago Press, 1998, s. 269–284. ISBN 9780226791562.

SOSIS, Richard a Candace ALCORTA. Signaling, solidarity, and the sacred: The evolution of religious behavior. In: Evolutionary Anthropology: Issues, News, and Reviews. 2003, roč. 12, č. 6, s. 264 – 274. ISSN 10601538. https://doi.org/10.1002/evan.10120

SPERBER, Dan. Explaining Culture: A Naturalistic Approach. Oxford, UK; Cambridge, MA: Wiley-Blackwell, 1996. ISBN 9780631200451.

SPERBER, Dan. Intuitive and reflective beliefs. In: Mind & Language. 1997, roč. 12, č. 1, s. 67–83. ISSN 1468-0017. https://doi.org/10.1111/1468-0017.00036

SQUIRE, Larry R. et al. Memory: organization of brain systems and cognition. In: MAYER, David E., KORNBLUM, Sylvan. (eds.) Attention and performance: Synergies in Experimental Psychology, Artificial Inteligence and Cognitive Neuroscience. 1993, s. 393–424. ISBN 0-262-13284-2.

STROOP, J. Ridley. Studies of interference in serial verbal reactions [online]. Doctoral dissertation. George Peabody College for Teachers. Dostupné z: <http://psychcentral.com/classics/Stroop>

TEIGE-MOCIGEMBA, Sarah, Karl Christoph KLAUER a Jeffrey W. SHERMAN. Practical guide to Implicit Association Test and related tasks. In: GAWRONSKI, Bertram, PAYNE, B. Keith. (eds.) Handbook of implicit social cognition: measurement, theory, and applications. New York: The Guilford Press, 2010, s. 117–139. ISBN 9781606236734.

WARRINGTON, Elizabeth K. a L. WEISKRANTZ. A study of learning and retention in amnesic patients. In: Neuropsychologia. 1968, roč. 6, č. 3, s. 283–291. ISSN 0028-3932. https://doi.org/10.1016/0028-3932(68)90026-2

WEGNER, Daniel M. The mind’s best trick: how we experience conscious will. In: Trends in cognitive sciences. 2003, roč. 7, č. 2, s. 65–69. ISSN 1879-307X. https://doi.org/10.1016/S1364-6613(03)00002-0

WHITEHOUSE, Harvey. Modes of Religiosity and the Cognitive Science of Religion. In: Method & Theory in the Study of Religion. 2004, roč. 16, č. 3, s. 321 – 335. ISSN 09433058. https://doi.org/10.1163/1570068042652310

WILLIAMS, J. Mark G., Andrew MATHEWS a Colin MACLEOD. The emotional Stroop task and psychopathology. In: Psychological bulletin. 1996, roč. 120, č. 1, s. 3–24. ISSN 0033-2909. https://doi.org/10.1037/0033-2909.120.1.3

WILSON, Deirdre a Dan SPERBER. Relevance theory. In: WARD, G., HORN, L. (eds.) Handbook of pragmatics. Oxford: Blackwell, 2004, s. 607 – 632. ISBN 9781405129015.

WISDO, David. Kierkegaard on belief, faith, and explanation. In: International Journal for Philosophy of Religion. 1987, roč. 21, č. 2, s. 95–114. ISSN 0020-7047. https://doi.org/10.1007/BF00138717

YOSHIDA, Emiko et al. Not all automatic associations are created equal: How implicit normative evaluations are distinct from implicit attitudes and uniquely predict meaningful behaviour. In: Journal of Experimental Social Psychology. 2012, roč. 48, č. 3, s. 694 – 706. ISSN 0022-1031. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2011.09.013

https://doi.org/10.5817/SOC2013-2-85