Náboženská konverzia ako kolektívne rozpomínanie

Jakub Cigán

Abstrakt

Studie se zaobírá problematikou možností výzkumu náboženské konverze, především jejím neudržitelným retrospektivním přístupem. V rámci něho se badatelé snaží o rekonstrukci uplynulého procesu afiliace prostřednictvím výpovědí konvertitů a následně, na jeich základě, o vytvoření všeobecného modelu náboženské konverze aplikovatelného napříč různými náboženskými i nenáboženskými skupinami. Výpovědi konvertitů jsou z tohoto pohledu vnímány převážně jako nezaujaté a neproblematické záznamy minulého procesu začlenění se či změny jedince. Tento trend byl široce kritizovaný a v dalším výzkumu konverze převládlo v rámci sociologie a antropologie biograficko-narativní paradigma uchopující konverzi jako proměnlivou a situační narativní konštrukci identity jedince – konvertity. Tento přístup umožňuje překlenout neudržitelný retrospektivní charakter výzkumu konverze, ale chybí mu propojení s psychologickým výzkumem. Společnou platformou či ukotvením konverze je relativně flexibilní individuální autobiografická paměť a její sociální či skupinový charakter. Právě poznatky o fungování autobiografické paměti jsou pro studium konverze, resp. všeobecného procesu afiliace klíčové, jelikož její výzkum je založený na autobiografických vzpomínkách jedince v narativní podobě. Konverzi ve studii chápeu jako soubor pro skupinu specifických narativních zdrojů sloužících ke konstrukci individuální autobiografie, které si jedinec v procesu afiliace osvojuje a dále komunikuje. Konverze, jako osvojená abstraktnější sémantická struktura, je tak prostředkem a vyjádřením změny, ale i nástrojem fungování jedince ve skupině. Toto se budu snažit ilustrovat a doložit na základě probíhajícího antropologického výzkumu křesťanské denominace v ČR. Toto propojení navíc zpřístupňuje výzkum konverze i sociopsychologickému experimentálnímu přístupu a umožňuje jeho začlenění do obecnějšího sociovědního teoretizování.

Klíčová slova

náboženská konverze; proces afiliace; autobiografická paměť; kolektívní paměť; experimentální přístup; kognitivní religionistika; teorie nákladné signalizace

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BAINBRIDGE, William Sims. The Sociology of Conversion. In MALONY, H. Newton a Samuel SOUTHARD (eds.). Handbook of Religious Conversion. 1. vyd. Birmingham: Religious Education Press, 1992, s. 178–191. ISBN 978-0891350866.

BALCH, Robert W. Looking Behind the Scenes in a Religious Cult: Implications for the Study of Conversion. Sociological Analysis, 1980, roč. 41, č. 2, s. 137–143. ISSN 0038-0210. https://doi.org/10.2307/3709905

BALCH, Robert W. a David TAYLOR. Seekers and Saucers: The Role of the Cultic Milieu in Joining a UFO Cult. American Behavioral Scientist American Behavioral Scientist, 1977, roč. 20, č. 6, s. 839–860. ISSN 0002-7642. https://doi.org/10.1177/000276427702000604

BAUMEISTER, Roy F. Cultural Animal: Human Nature, Meaning, and Social Life. 1. vyd. Oxford – New York: Oxford University Press, 2005. ISBN 9780195167030. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195167030.001.0001

BAUMEISTER, Roy F. The Self. In BAUMEISTER, Roy F. a Eli J. FINKEL (eds.). Advanced Social Psychology: The State of the Science. 1. vyd. Oxford – New York: Oxford University Press, 2010, s. 139–175. ISBN 9780195381207.

BECKFORD, James A. Accounting for Conversion. British Journal of Sociology, 1978, roč. 29, č. 2, s. 249–262. ISSN 0007-1315. https://doi.org/10.2307/589892

BERGER, Peter a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vedení. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. ISBN 80-85959-46-1.

BERNTSEN, Dorthe a Annette BOHN. Cultural Life Scripts and Individual Life Stories. In BOYER, Pascal a James WERSTCH (eds.). Memory in Mind and Culture. 1. vyd. New York: Cambridge University Press, 2009, s. 62–82. ISBN 9780521758925. https://doi.org/10.1017/CBO9780511626999.005

BLATZ, Craig W. a Michael ROSS. Historical Memories. In BOYER, Pascal a James WERSTCH (eds.). Memory in Mind and Culture. 1. vyd. New York: Cambridge University Press, 2009, s. 223–237. ISBN 9780521758925. https://doi.org/10.1017/CBO9780511626999.013

BROWN, Warren S. a Carla CAETANO. Conversion, Cognition, and Neuropsychology. In MALONY H. Newton a Samuel SOUTHARD (eds.). Handbook of Religious Conversion. 1. vyd. Birmingham: Religious Education Press, 1992, s. 147–158. ISBN 9780891350866.

BRUCE, Steve. Sociology of Conversion. The Last Twenty-five Years. In BREMMER, Jan N., Wout J. van BEKKUM a Arie L. MOLENDIJK (eds.). Paradigms, Poetics, and Politics of Conversion. 1. vyd. Leuven: Peeters, 2006, s. 1–11. ISBN 9789042917545.

BRYANT, M. Darrol a Christopher LAMB. Introduction. Conversion: Contours of Controversy and Commitment in a Plural World. In LAMB, Christopher a M. Darrol BRYANT (eds.). Religious Conversion: Contemporary Practices and Controversies, 1. vyd. London – New York: Cassell, 1999, s. 1–19. ISBN 9780304338429.

BUCKSER, Andrew a Stephen D. GLAZIER. Anthropology of Religious Conversion. 1. vyd. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2003. ISBN 9780742517776.

BULBULIA, Joseph. Religiosity as Mental Time Travel – Cognitive Adaptations for Religious Behavior. In SCHLOSS, Jeffrey a Michael MURRAY (eds.). The Believing Primate : Scientific, Philosophical, and Theological Reflections on the Origin of Religion, 1. vyd. Oxford – New York: Oxford University Press, 2009, s. 44–75. ISBN 9780199557028. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199557028.003.0003

CIGÁN, Jakub. Nevyhnutnosť kognitívneho prístupu (nielen) pri štúdiu náboženskej konverzie. Sacra, 2008, roč. 6, č. 2, s. 51–70. ISSN 1214-5351.

CLANCY, Susan. Abducted: How People Come to Believe They Were Kidnapped by Aliens. 1. vyd. Cambridge: Harvard University Press, 2005. ISBN 9780674018792. https://doi.org/10.4159/9780674029576

COLEMAN, Simon. Continuous Conversion? The Rhetoric, Practice, and Rhetorical Practice of Charismatic Protestant Conversion. In BUCKSER, Andrew a Stephen D. GLAZIER (eds.). The Anthropology of Religious Conversion, 1. vyd. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2003, s. 15–27. ISBN 978-0-742-51777-6.

CONWAY, Martin A. Memory and the Self. Journal of Memory and Language, 2005, roč. 53, č. 4, s. 594–628. ISSN 0749-596X. https://doi.org/10.1016/j.jml.2005.08.005

CONWAY, Michael a Michael ROSS. Getting What You Want by Revising What You Had. Journal of Personality and Social Psychology, 1984, roč. 47, č. 4, s. 738–748. ISSN 0022-3514. https://doi.org/10.1037/0022-3514.47.4.738

FIVUSH, Robyn, Catherine HADEN a Elaine REESE. Remembering, Recounting, and Reminiscing : The Development of Autobiographical Memory in Social Context. In RUBIN, David (ed.). Remembering Our Past: Studies in Autobiographical Memory, 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 1999, s. 223–248. ISBN 978-0-521-65723-5.

GRANQVIST, Pehr. Attachment Theory and Religious Conversions: A Review and a Resolution of the Classic and Contemporary Paradigm Chasm. Review of Religious Research, 2003, roč. 45, č. 2, s. 172–187. ISSN 0034-673X. https://doi.org/10.2307/3512581

HARRISON, Michael I. Sources of Recruitment to Catholic Pentecostalism. Journal for the Scientific Study of Religion, 1974, roč. 13, č. 1, s. 49–64. ISSN 0021-8294. https://doi.org/10.2307/1384800

HEIRICH, Max. Change of Heart: A Test of Some Widely Held Theories About Religious Conversion. American Journal of Sociology, 1977, roč. 83, č. 3, s. 653–680. ISSN 0002-9602. https://doi.org/10.1086/226598

HOOD, Ralph, Peter C. HILL a Bernard SPILKA. Psychology of Religion : An Empirical Approach. 4. vyd. New York: Guilford Press, 2009. ISBN 978-1-606-23303-0.

HYMAN Jr., Ira E. a Elizabeth F. LOFTUS. Errors in Autobiographical Memory. Clinical Psychology Review, 1998, roč. 18, č. 8, s. 933–947. ISSN 0272-7358. https://doi.org/10.1016/S0272-7358(98)00041-5

KINTSCH, Walter. Introduction. In BARTLETT, Frederic. Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology, Cambridge: Cambridge University Press, 1995 [1935], s. xii–xv. ISBN 0-521-48356-5.

LAMBERT, Alan J., Laura Nesse SCHERER, Chad ROGERS a Larry JACOBY. How Does Collective Memory Ceate a Sense of the Collective? In BOYER, Pascal a James WERSTCH (eds.). Memory in Mind and Culture. 1. vyd. New York: Cambridge University Press, 2009, s. 194–217. ISBN 978-0-521-75892-5.

LOFLAND, John a Rodney STARK. Becoming a World-Saver: A Theory of Conversion to a Deviant Perspective. American Sociological Review, 1965, roč. 30, č. 6, s. 862–875. ISSN 0003-1224. https://doi.org/10.2307/2090965

LONG, Theodore E. a Jeffrey K. HADDEN. Religious Conversion and the Concept of Socialization: Integrating the Brainwashing and Drift Models. Journal for the Scientific Study of Religion, 1983, roč. 22, č. 1, s. 1–14. ISSN 0021-8294. https://doi.org/10.2307/1385588

LUMINET, Olivier. Flashbulb Memories: New Issues and New Perspectives. 1. vyd. Hoboken: Taylor & Francis, 2008. ISBN 978-0-203-88993-0. https://doi.org/10.4324/9780203889930

McFARLAND, Cathy a Celeste ALVARO. The Impact of Motivation on Temporal Comparisons: Coping with Traumatic Events by Perceiving Personal Growth. Journal of Personality and Social Psychology, 2000, roč. 79, č. 3, s. 327–343. ISSN 0022-3514. https://doi.org/10.1037/0022-3514.79.3.327

McKAY, Ryan, Jenna HEROLD a Harvey WHITEHOUSE. Catholic Guilt? Recall of Confession Promotes Prosocial Behavior. Religion, Brain & Behavior, 2012, roč. 3, č. 3, s. 201–209. ISSN 2153-599X. https://doi.org/10.1080/2153599X.2012.739410

MORELAND, Richard L. Transactive Memory: Learning Who Knows What in Work Groups and Organizations. In THOMPSON Leigh L., John M. LEVINE a David M. MESSICK (eds.). Shared Cognition in Organizations: The Management of Knowledge, vyd. 1. Mahwah – London: Lawrence Erlbaum Associates, 1999, s. 3–32. ISBN 0-8058-2891-5. https://doi.org/10.4324/9781410603227-1

NELSON, Katherine. The Psychological and Social Origins of Autobiographical Memory. Psychological Science, 1993, roč. 4, č. 1, s. 7–14. ISSN 0956-7976. https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.1993.tb00548.x

NEŠPOR, Zdeněk R. a David VÁCLAVÍK. Příručka sociologie náboženství. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008. ISBN 978-8-086-42992-2.

NEWMAN, Eryn J. a D. Stephen LINDSAY. False Memories: What the Hell Are They For? Applied Cognitive Psychology, 2009, roč. 23, č. 8, s. 1105–1121. ISSN 0888-4080. https://doi.org/10.1002/acp.1613

PALOUTZIAN, Raymond, Erica L. SWENSON a Patrick McNAMARA. Religious Conversion, Spiritual Transformation, and the Neurocognition of Meaning Making. In McNAMARA, Patrick (ed.). Where God and Science Meet: How Brain and Evolutionary Studies Alter Our Understanding of Religion, 1. vyd. Westport: Praeger Publishers, 2006, s. 151–169. ISBN 978-0-275-98788-6.

POSTON, Larry. Islamic Daʻwah in the West: Muslim Missionary Activity and the Dynamics of Conversion to Islam. 1. vyd. New York: Oxford University Press, 1992. ISBN 978-0-195-07227-3.

PYYSIäINEN, Ilkka. Religious Conversion and the Modes of Religiosity. In WHITEHOUSE, Harvey a Robert N. McCAULEY (eds.). Mind and Religion: Psychological and Cognitive Foundations of Religiosity, 1. vyd. Walnut Creek: AltaMira Press, 2005, s. 149–166. ISBN 978-0-759-10618-5.

RICHARDSON, James T. The Active vs. Passive Convert: Paradigm Conflict in Conversion/Recruitment Research. Journal for the Scientific Study of Religion, 1985, roč. 24, č. 2, s. 163–179. ISSN 0021-8294. https://doi.org/10.2307/1386340

ROBBINS, Thomas. Cults, Converts, and Charisma: The Sociology of New Religious Movements. 1. vyd. London – Newbury Park: Sage Publications, 1988. ISBN 978-0-803-98158-4.

ROEDIGER III, Henry L., Franklin M. ZAROMB a Andrew C. BUTLER. The Role of Repeated Retrieval in Shaping Collective Memory. In BOYER, Pascal a James WERSTCH (eds.). Memory in Mind and Culture. 1. vyd. New York: Cambridge University Press, 2009, s. 138–170. ISBN 978-0-521-75892-5. https://doi.org/10.1017/CBO9780511626999.009

ROSS, Michael. Relation of Implicit Theories to the Construction of Personal Histories. Psychological Review, 1989, roč. 96, č. 2, s. 341–357. ISSN 0033-295X. https://doi.org/10.1037/0033-295X.96.2.341

ROSS, Michael a Ian R. NEWBY-CLARK. Construing the Past and Future. Social Cognition, 1998, roč. 16, č. 1, s. 133–150. ISSN 0278-016X. https://doi.org/10.1521/soco.1998.16.1.133

SAHDRA, Baljinder a Michael ROSS. Group Identification and Historical Memory. Personality and Social Psychology Bulletin, 2007, roč. 33, č. 3, s. 384–395. ISSN 0146-1672. https://doi.org/10.1177/0146167206296103

SANITIOSO, Rasyid, Ziva KUNDA, and Geoffrey T. FONG. Motivated Recruitment of Autobiographical Memories. Journal of Personality and Social Psychology, 1990, roč. 59, č. 2, s. 229–241. ISSN 0022-3514. https://doi.org/10.1037/0022-3514.59.2.229

SNOW, David A. a Richard MACHALEK. The Convert as a Social Type. Sociological Theory, 1983, roč. 1, s. 259–289. ISSN 0735-2751. https://doi.org/10.2307/202053

SNOW, David A. a Richard MACHALEK. The Sociology of Conversion. Annual Review of Sociology, 1984, roč. 10, s. 167–190. ISSN 0360-0572. https://doi.org/10.1146/annurev.so.10.080184.001123

SOSIS, Richard. Religious Behaviors, Badges, and Bans: Signaling Theory and the Evolution of Religion. In McNAMARA, Patrick (ed.). Where God and Science Meet: How Brain and Evolutionary Studies Alter Our Understanding of Religion, 1. vyd. Westport: Praeger Publishers, 2006, s. 61–86. ISBN 978-0-275-98788-6.

SOUCHAY, Céline a Chris J. A. MOULIN. Memory Dysfunction. In COHEN Gillian a Martin A. CONWAY (eds.). Memory in the Real World, 3. vyd. Hove – New York: Psychology Press, 2008, s. 357–379. ISBN 978-1-841-69640-9.

STAPLES, Clifford L. a Armand L. MAUSS. Conversion or Commitment? A Reassessment of the Snow and Machalek Approach to the Study of Conversion. Journal for the Scientific Study of Religion, 1987, roč. 26, č. 2, s. 133–147. ISSN 0021-8294. https://doi.org/10.2307/1385790

STARK, Rodney a William Sims BAINBRIDGE. Networks of Faith: Interpersonal Bonds and Recruitment to Cults and Sects. American Journal of Sociology, 1980, roč. 85, č. 6, s. 1376–1395. ISSN 0002-9602. https://doi.org/10.1086/227169

WARBURG, Margit. Theorising Conversion: Can We Use Conversion Accounts as Sources to Actual Past Processes? In BARKER, Eileen (ed.). The Centrality of Religion in Social Life: Essays in Honour of James A. Beckford, vyd. 1. Aldershot – Burlington: Ashgate, 2008, s. 131–143. ISBN 978-0-754-66515-1.

WERTSCH, James V. Collective Memory. In BOYER, Pascal a James WERSTCH (eds.). Memory in Mind and Culture. 1. vyd. New York: Cambridge University Press, 2009, s. 117–137. ISBN 978-0-521-75892-5. https://doi.org/10.1017/CBO9780511626999.008

WILLIAMS, Helen, Martin A. CONWAY a Gillian COHEN. Autobiographical Memory. In COHEN Gillian a Martin A. CONWAY (eds.). Memory in the Real World, 3. vyd. Hove – New York: Psychology Press, 2008, s. 21–89. ISBN 978-1-841-69640-9.

WILSON, Anne E. a Michael ROSS. The Identity Function of Autobiographical Memory: Time Is on Our Side. In BLUCK, Susan (ed.). Autobiographical Memory Exploring Its Functions in Everyday Life, 1. vyd. Hove: Psychology Press 2003, s. 137–149. ISBN 978-0-203-49185-0. https://doi.org/10.1080/741938210

WINOGRAD, Eugene a Ulric NEISSER. Affect and Accuracy in Recall : Studies of “Flashbulb” Memories. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. ISBN 978-0-521-03033-5.

ZOCK, Hetty. Paradigms in Psychological Conversion Research. Between Social Science and Literary Analysis. In BREMMER, Jan N., Wout J. van BEKKUM a Arie L. MOLENDIJK (eds.). Paradigms, Poetics, and Politics of Conversion. 1. vyd. Leuven: Peeters, 2006, s. 41–58. ISBN 9789042917545.

https://doi.org/10.5817/SOC2013-2-63