Mezi lidmi a věcmi: Experimentální výzkum vlivu prostředí na prosociální jednání

Jan Krátký

Abstrakt

V této studii bych rád vysvětlil, jakým způsobem je možné vnímat naše okolní žité prostředí jako místo, kde se odehrává proces myšlení. Svůj argument podpořím příkladem experimentální studie testující jeden z dílčích momentů tohoto problému. Od představy přirozeného světa a jeho možností vlivu skrze afordance a přímou percepci postupně vysvětlím zákonitosti kulturně modifikovaného prostředí jako pro náš život uzpůsobeného seskupení materiálních objektů a k nim se vážících celků kulturních konvencí implikujících určité režimy interakcí mezi lidmi a věcmi. Myšlení jako situovaný proces je možné chápat právě jako jednu z takových. Tento moment se stává jasnější, pokud začneme prozkoumávat hranice a přechody mezi lidmi a věcmi a zdůrazňovat právě ty typy zapojení, při nichž se vnější objekty stávají součástí myslícího celku a podílí se na vyšších kognitivních funkcích – pochodech myšlení tradičně považovaných za specificky lidské kompetence. Jako příklad uvedu výzkum vlivu antropomorfních reprezentací na prosociální jednání. V druhé části práce tak předkládám teoretické pozadí experimentu i jeho návaznost na svět náboženských tradic. Snažím se také nabídnout určitá možná vysvětlení povahy vlivu materiálního objektu na naše myšlení.

Klíčová slova

afordance; kognitivní nika; antropomorfní reprezentace; prosociální jednání

Plný Text: