Mezi lidmi a věcmi: Experimentální výzkum vlivu prostředí na prosociální jednání

Jan Krátký

Abstrakt

V této studii bych rád vysvětlil, jakým způsobem je možné vnímat naše okolní žité prostředí jako místo, kde se odehrává proces myšlení. Svůj argument podpořím příkladem experimentální studie testující jeden z dílčích momentů tohoto problému. Od představy přirozeného světa a jeho možností vlivu skrze afordance a přímou percepci postupně vysvětlím zákonitosti kulturně modifikovaného prostředí jako pro náš život uzpůsobeného seskupení materiálních objektů a k nim se vážících celků kulturních konvencí implikujících určité režimy interakcí mezi lidmi a věcmi. Myšlení jako situovaný proces je možné chápat právě jako jednu z takových. Tento moment se stává jasnější, pokud začneme prozkoumávat hranice a přechody mezi lidmi a věcmi a zdůrazňovat právě ty typy zapojení, při nichž se vnější objekty stávají součástí myslícího celku a podílí se na vyšších kognitivních funkcích – pochodech myšlení tradičně považovaných za specificky lidské kompetence. Jako příklad uvedu výzkum vlivu antropomorfních reprezentací na prosociální jednání. V druhé části práce tak předkládám teoretické pozadí experimentu i jeho návaznost na svět náboženských tradic. Snažím se také nabídnout určitá možná vysvětlení povahy vlivu materiálního objektu na naše myšlení.

Klíčová slova

afordance; kognitivní nika; antropomorfní reprezentace; prosociální jednání

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ADAMS, Frank a Kenneth AIZAWA. The bounds of Cognition. Philosophical Psychology, 2001, roč. 14, č. 1, s. 43–64. ISSN 0951-5089. https://doi.org/10.1080/09515080120033571

ALAČ, Morana a Edwin HUTCHINS. I See What You are Saying: Action as Cognition in fMRI Brain Mapping Practice. Journal of Cognition and Culture, 2004, č. 4/3, s. 629–661. ISSN 1568-5373. https://doi.org/10.1163/1568537042484977

ALAČ, Morana. Squashing, Rotating, Seeing, and Going: Visual Knowledge in fMRI Research. In ALTERMAN, Rick a David KIRSH. Proceedings of the 25th Annual Meeting of the Cognitive Science Society. 2003, s. 73–78. ISBN 978-3-540-76926-5.

ANDERSON, Michael. L. Embodied Cognition: A field guide. Artificial Intelligence, 2003, č. 149, s. 91–130. ISSN 0004-3702. https://doi.org/10.1016/S0004-3702(03)00054-7

ATRAN, Scott. In Gods We Trust: The Evolutionary Landscape of Religion. Oxford: Oxford University Press, 2002. 388 s. ISBN 0195178033.

BALLARD, Dana, Mary HAYHOE, Polly POOK a Rama RAO. Deictic codes for the embodiment of cognition. Journal of Cognitive Neuroscience, 1997, s. 66–80. ISSN 1530-8898.

BARON-COHEN, Simon. Mindblindness: An Essay on Autism and theory of Mind. 2. vyd. Cambridge, MA: The MIT Press, 1995. 208 s. ISBN 0262023849. https://doi.org/10.7551/mitpress/4635.001.0001

BATESON, Gregory. Mind and Nature: A Necessary unity. New: York. A Banthan New Age Book. 1979. ISBN 0-553-13724-7.

BATESON, Mellisa a kol. Cues of being watched enhance cooperation in a real-world setting. Biology letters, 2006, č. 2, s. 412-414. ISSN 1744-9561. https://doi.org/10.1098/rsbl.2006.0509

BECHTEL, William a Cory WRIGHT. Mechanisms and Psychological Explanation. In THAGART, Paul. Philosophy of Psychology and Cognitive Science. 1. vyd. Oxford: Elsevier, 2007, s. 31–80. ISBN 0444515402. https://doi.org/10.1016/B978-044451540-7/50019-0

BOYD, Robert a Peter J. RICHERSON. Culture and the evolutionary process. Chicago: University of Chicago Press, 1985. 340 s. ISBN 0226069338.

BOYER. Pascal. The Naturalness of Religious Ideas: A Cognitive Theory of Religion. Berkeley: University of California Press. 1994. 342 s. ISBN 978-0-520-07559-7.

CAVALLI-SFORZA, Luigi L. a Marcus W. FELDMAN. Cultural Transmission and Evolution: A Quantitative Approach. Princeton: Princeton University Press. 388 s. ISBN 0691082839.

CLARK, Andy a David J. CHALMERS. The extended mind. Analysis, 1998, č. 58, s. 7–19, ISSN ISSN 1467-8284. https://doi.org/10.1093/analys/58.1.7

CLARK, Andy. Being There: Putting Brain, Body and World together Again. 1. vyd. Cambridge, MA: The MIT Press, 1998. 269 s. ISBN 0-262-53156-9.

CLARK, Andy. Material Symbols. Philosophical Psychology, 2006, č. 19/3, s. 291–307. ISSN 1465-394X. https://doi.org/10.1080/09515080600689872

CLARK, Andy. Supersizing the Mind: Embodiment, Action, and Cognitive Extension. 2. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2011. 286 s. ISBN 978-0-19-977368-8.

DAY, Matthew. Constructing Religion without the Social: Durkheim, Latour, And Extended Cognition. Zygon, 2009, č. 8, s. 719–737. ISSN 0591-2385. https://doi.org/10.1111/j.1467-9744.2009.01026.x

DEFEYTER, Margaret Anne a Tim GERMAN. Acquiring an understanding of design: Evidence from children’s insight problem solving. Cognition, 2003, č. 89, s. 133–155. ISSN 0010-0277. https://doi.org/10.1016/S0010-0277(03)00098-2

DONALD, Merlin. Origins of the Modern Mind: Three stages in the evolution of culture and cognition. Harvard: Harvard University Press, 1991. 424 s. ISBN 0674644840.

DONALD, Merlin. The Exographic Revolution: Neuropsychological Sequelae. In MALAFOURIS, Lambros a Colin RENFREW. The Cognitive Life of Things: Recasting the boundaries of the Mind, Cambridge UK: McDonnald Institute Monographs, 2010, s. 71–79, ISBN 1902937511.

DUNBAR, Robin I. M. The Social Brain Hypothesis. Evolutionary Anthropology, 1998, č. 6/5, s. 178–190. ISSN 060-1538. https://doi.org/10.1002/(SICI)1520-6505(1998)6:5<178::AID-EVAN5>3.0.CO;2-8

DUNBAR, Robin I. M. Theory of Mind and the evolution of language. In HURFORD, Jim, Michael STUDDERT-KENNEDY a Chris KNIGHT. Approaches to the evolution of language. 1. vyd. Cambridge University Press, 1998a, s. 92–110. ISBN 0521630495.

DUNBAR, Robin I. M. The Human Story: A new History of Mankind’s Evolution. 1. vyd. London: Faber&Faber, 2004. 224 s. ISBN 0571223036.

DUNBAR, Robin, I. M. Evolutionary basis of the social brain. In DECETY, Jean a John CACIOPPO. Oxford Handbook of Social Neuroscience. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2011, s. 28–38. ISBN 9780195342161.

DURHAM, William. Coevolution: Genes, culture, and human diversity. Stanford: Stanford University Press, 1991. ISBN 0804721564.

GALLOTTI, Mattia a Chris D. FRITH. Social cognition in the we-mode. Trends in Cognitive Sciences, 2013, roč. 17, č. 4. ISSN 136-6613. https://doi.org/10.1016/j.tics.2013.02.002

GIBSON, James J. Principles of perceptual learning and development. New York: Appleton-Century-Crofts, 1969. ISBN 0137096186.

GIBSON, James J. The senses considered as perceptual systems. Boston: Houghton Mifflin, 1966. ISBN 0313239614.

GIBSON, James J. The theory of Affordances. In GIBSON, James J. The Ecological Approach to Visual Perception. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 1977, s. 127–143, ISBN 0898599598.

GRAY, Wayne D., Chris SIMS, Wai Tat FU a Michael SCHOELLES. The Soft constraints hypothesis: A rational analysis approach to resource allocation for interactive behavior. Psychological review, 2006, č. 113/3, s. 461–482. ISSN 0033-295X. https://doi.org/10.1037/0033-295X.113.3.461

GREENO, James G. Gibson’s Affordances. Psychological Review, 1994, č. 101, s. 336–342. ISSN 0033-295X. https://doi.org/10.1037/0033-295X.101.2.336

GUTHRIE, Steven. Faces in the Clouds: A New Theory of Religion. Oxford: Oxford University Press, 1993. 366 s. ISBN 0195069013.

HALEY, Kevin a Daniel FESSLER. Nobody’s watching? Subtle cues affect generosity in an anonymous economic game. Evolution and Human Behavior, 2005, č. 26, s. 245–256. ISSN 1090-5138. https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2005.01.002

HUMPHREY, Nicholas. Consciousness Regained: Chapters in the Development of Mind. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 1984. 222 s. ISBN 0192860526.

HUTCHINS, Edwin. Cognition in the Wild. 4. vyd. Cambridge, MA: MIT Press, 1995. 408 s. ISBN 0262581469.

HUTCHINS, Edwin. Cognitive Ecology. Topics in Cognitive Science, 2009, č. 2, s. 705–715. ISSN 1756-8765. https://doi.org/10.1111/j.1756-8765.2010.01089.x

HUTCHINS, Edwin. Imagining the Cognitive Life of Things. In MALAFOURIS, Lambros a Colin RENFREW. The Cognitive Life of Things: Recasting Boundaries of the Mind. 1. vyd. Cambridge: McDonald Institute for Archaeological Research, 2010. ISBN 1902937511.

HUTCHINS, Edwin. Material anchors for conceptual blends. Journal of Pragmatics, 2005, č. 37, s. 1555–1577. ISSN 0378-2166. https://doi.org/10.1016/j.pragma.2004.06.008

INGOLD, Timothy. Materials Against materiality. In INGOLD, Timothy. Being Alive: Essays on movement, knowledge and description, Routledge, 2011, s. 19–33. ISBN: 978-0-415-57683-3.

INGOLD, Timothy. When ANT meets SPIDER: Social theory for arthropods. In KNAPPETT, Karl. a Lambros MALAFOURIS. Material Agency: Towards a Non-Anthropocentric Approach. 1. vyd. Springer, 2008, s. 209–217. ISBN 978-0-387-74710-1. https://doi.org/10.1007/978-0-387-74711-8_11

KINDERMAN, Peter, Robin DUNBAR a Robert P. BENTAL. Theory of Mind deficits and causal attributions. British Journal of Psychology, 1998, č. 89, s. 191–204. ISSN 2044-8295. https://doi.org/10.1111/j.2044-8295.1998.tb02680.x

KIRSH, David. The intelligent use of space. Artifical intelligence, 1995, č. 73, 31–68. ISSN 0004-3702. https://doi.org/10.1016/0004-3702(94)00017-U

LALAND, Kevin N., John ODLING-SMEE a Marcus W. FELDMAN. Niche construction, biological evolution, and cultural change, Behavioral and Brain Sciences, 2000, č. 23, s. 131–175, ISSN 0140-525X/00. https://doi.org/10.1017/S0140525X00002417

LESLIE, Allan M. ToMM, ToBy, and Agency: Core architecture and domain specificity. In HIRSCHFELD, Lawrence a Susan GELMAN. Mapping the mind: Domain specificity in cognition and culture. 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 1994, s. 119–148. ISBN 0521429935. https://doi.org/10.1017/CBO9780511752902.006

LISHNER, David A. a Eric. L. STOCKS. Altruism and Prosocial Behavior. In DARITY, William A. Jr. International Encyclopedia of the Social Sciences. Detroit: Macmillan Reference USA, 2008, s. 88–89. ISBN 0028659651.

MAFFESOLI, Michel. The Time of Tribes: The Decline of Individualism in mass society. 1. vyd. London: Sage, 1996. 176 s. ISBN 978-0803984745. .

MANDLER, Jean, M. How to build a baby: II. Conceptual primitives. Psychological Review, 1992, č. 99/4, s. 587–604. ISSN 0033-295X. https://doi.org/10.1037/0033-295X.99.4.587

MAURER, David. Infant’s perception of facedness. In FIELD, Tiffany. a Nathan FOXX. Social perception in infants. Norwood NJ: Ablex, 1985, 336 s. ISBN 089391231X.

MICHOTTE, A. The perception of causality. 1. vyd. New York: Basic Books, 1963. 425 s. ASIN: B0010FZ3YW.

PIAGET, Jean. The origin of intelligence in the child. 1. vyd. New York: Routledge & Kegan Paul, 1953. 419 s. ISBN 0415168929.

PYYSIÄINEN, Illka. Magic, Miracles, and Religion: A Scientist’s Perspective. Walnut Creek, CA: AltaMira Press, 2004. 298 s. ISBN 0759106630.

SABETI, Pardis, Stephen SCHAFFNER a kol. Positive Natural Selection in the Human Lineage. Science, 2006, č. 312, s. 1614–1620. ISSN 0036-8075. https://doi.org/10.1126/science.1124309

SAXE, Rebecca. Uniquely human social cognition. Current Opinion in Neurobiology, 2006, č. 16, s. 235–239. ISSN 1473-6551. https://doi.org/10.1016/j.conb.2006.03.001

SHARIFF, Azim F. a Ara NORENZAYAN. God is watching you: Priming God concepts increases prosocial behavior in an anonymous economic game. Psychological Science, 2007, č. 18, s. 803–809. ISSN 1467-9280. https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2007.01983.x

SHEA, Nicholas, Kristine KRUG a Phillipe N. TOBLER. Conceptual representations in goal-directed decision making. Cognitive, Affective and Behavioral Neuroscience, 2008, č. 8, s. 418–428. ISSN 1531-135X. https://doi.org/10.3758/CABN.8.4.418

STILLER, James a Robin DUNBAR. Perspective-taking and memory capacity predict social network size. Social Networks, 2007, č. 29/1, s. 93–104. ISSN 0378-8733. https://doi.org/10.1016/j.socnet.2006.04.001

SUTTON, John. Exograms and Interdisciplinarity: History, the extended mind, and the civilizing process. In MENARY, Richard. The Extended Mind. MIT Press, 2010, s. 189–227. ISBN 0262518015. https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262014038.003.0009

TENNIE, Claudio, Josep CALL a Michael TOMASELLO. Ratcheting up the ratchet: on the evolution of cumulative culture. Philosophical transactions of the royal society, 2009, č. 364, s. 2405–2415. ISSN 364–503X. https://doi.org/10.1098/rstb.2009.0052

TOMASELLO, Michael. The Cultural Origins of Human Cognition. Harvard University Press, 1999. 256 s. ISBN 0674000706.

VARELA, Francisco, Evan THOMPSON a Eleanor ROSCH. The Embodied Mind. Cambridge: MIT Press, 1991. 308 s. ISBN 0262720213. https://doi.org/10.7551/mitpress/6730.001.0001

VYGOTSKY, Lev. S. Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge MA, Harvard University Press, 1978, 159 s. ISBN 0674576292.

XYGALATAS, Dimitris. Effects of religious setting on cooperative behavior. A case study from Mauritius. Religion, Brain & Behavior, 2012, č. 3, s. 1–12. 2153-599X. https://doi.org/10.1080/2153599X.2012.724547

YU, Chen, Dana BALLARD a Richard ASLIN. The role of embodied intention in early lexical acquisition. Cognitive Science, 2005, č. 29, s. 961–1005. ISSN 1551-6709. https://doi.org/10.1207/s15516709cog0000_40

ZERUBAVEL, Eviatar. Social Mindscapes: An Invitation to Cognitive Sociology. Harvard: Harvard University Press, 1999, 176 s. ISBN 0674813901.

ZHANG, Jiajie a Vimla L. PATEL. Distributed cognition, representation, and affordance. Pragmatics & Cognition, 2006, č. 14, s. 333–341. ISSN 0929–0907. https://doi.org/10.1075/pc.14.2.12zha

https://doi.org/10.5817/SOC2013-2-45