„Magické zákutia“: metodologické problémy pri výskume magických predstáv a praktík

Danijela Jerotijević

Abstrakt

Magické představy a praktiky představují téma, kterému se antropologie věnuje od svých počátků. V našem prostředí byly oblíbeným tématem etnologie, folkloristiky či religionistiky. Badatele k nim nejednou přistupovali jako k určitým reliktům z minulosti, které bez blíže specifikovaných důvodů přetrvaly v křesťanském prostředí. V mimoevropském kontextu se antropologové ve velké míře věnovali magii v afrických komunitách a pozornost se zaměřovala na změny, kterými procházely v čase sociálních a politických změn (a s tím souvisejících náboženských změn). Na druhé straně, magické představy představovaly téma přítažlivé i pro psychology. Psychologie však na ně nahlížela z celkem jiné perspektivy a s celkem jinými cíli. Na rozdíl od antropologických a etnologických studií, ve kterých se důraz kladl na kulturní kontext a velmi často symbolický výklad, psychologie kulturní kontext obvykle ignorovala a zaměřovala se na mechanismy, které stojí v pozadí magických představ a na jejich psychologické principy. Cílem tohoto textu je kriticky přehodnotit některé z koncepcí magického myšlení a jednání a poukázat, v čem může spočívat přínos kombinace kvalitativních a kvantitativních metod.

Klíčová slova

magické myšlení; magické jednání; experimentální metody; etnografický výzkum; lidové modely, reprezentace; antropologické koncepce magie; psychologické koncepce magie

Plný Text: