Přenos laboratoře do terénu: Využití smíšených metod během terénního studia náboženství

Dimitris Xygalatas

Abstrakt

Článek se kritickým a provokativním způsobem zamýšlí nad neuspokojivou situací v oblasti akademického studia náboženství, jejíž příčiny spatřuje především v izolovanosti a roztříštěnosti dosavadních badatelských snah. Kritickému pohledu je vystavena rovněž kognitivní věda o náboženství, která se od doby svého vzniku profiluje jako interdisciplinární projekt usilující o propojení tradičních metod studia náboženství s metodami přírodních věd. Autor článku kritizuje jednostrannou zaostřenost kognitivní vědy o náboženství na laboratorní experimenty a předkládá argumenty k jejich propojení s terénními experimenty, které umožňují získávání dat s vysokou externí validitou.

Klíčová slova

akademické studium náboženství; antropologie; kognitivní vědy; interdisciplinarita

Plný Text: