Spišští Romové a příroda: metodologicko-teoretický rámec výzkumu

Vojtěch Pelikán

Abstrakt

V environmentalistice a příbuzných disciplínách se vede debata, jakým způsobem uchopit klíčové téma vazby mezi společností a přírodou. Pohled do romských osad na slovenské Spiši poskytuje v tomto ohledu podnětný empirický materiál, jenž naznačuje odlišnosti ve vnímání přírody i v environmentální dimenzi životního způsobu. Předložená studie diskutuje, jak tamní výzkum vhodně pojmout metodologicky i teoreticky. Text vyjasňuje rozdíl mezi chováním a vztahem a definuje dvojí dimenzi přírody – prostředí a princip. Upozorňuje přitom na dosavadní slabé zohlednění důležitosti nereflektované vazby mezi společností a přírodou. Prezentuje dvojici metodologických proudů vycházejících z ekopsychologie a ze zkoumání symbolické klasifikace světa na bázi příroda-kultura, které modifikuje pro daný kontext. Závěrem stať identifikuje trojici relevantních interpretačních rámců – hypotézu biofilie, instituci rituální nečistoty a koncepty zabývající se vazbou způsobu života na pojetí prostoru.

Klíčová slova

Romové; Cikáni; Spiš; Slovensko; příroda; kultura; ekopsychologie

Plný Text: