Zelení singles: Analýza profilů environmentalistických seznamek

Lukáš Kala

Abstrakt

V rámci tohoto textu se zabýváme souvislostmi životního způsobu klientů zelených seznamek v kontextu individualizace společnosti a environmentálních problémů. Na základě výsledků kvantitativně-kvalitativní studie představujeme specifickou skupinu environmentálně zaměřených singles hledajících podobně hodnotově orientované partnery. Přinášíme kritický pohled na environmentální dimenzi jejich životního způsobu. Zároveň však problematizujeme stereotypní pojetí fenoménu singles opírající se o představu svobodného individua, které dobrovolně volí hédonistický životní způsob bez ohledu na životní prostředí. Diskutujeme znaky, které by nasvědčovaly jejich společné identitě a pokoušíme se identifikovat motivy jejich životního způsobu. Širší společenskovědní rámec tohoto fenoménu nalézáme v kvantitativní individualizaci.

Klíčová slova

individualizace; sigles; environmentální životní styl; identita; environmentalistické seznamky

Plný Text: