Zelení singles: Analýza profilů environmentalistických seznamek

Lukáš Kala

Abstrakt

V rámci tohoto textu se zabýváme souvislostmi životního způsobu klientů zelených seznamek v kontextu individualizace společnosti a environmentálních problémů. Na základě výsledků kvantitativně-kvalitativní studie představujeme specifickou skupinu environmentálně zaměřených singles hledajících podobně hodnotově orientované partnery. Přinášíme kritický pohled na environmentální dimenzi jejich životního způsobu. Zároveň však problematizujeme stereotypní pojetí fenoménu singles opírající se o představu svobodného individua, které dobrovolně volí hédonistický životní způsob bez ohledu na životní prostředí. Diskutujeme znaky, které by nasvědčovaly jejich společné identitě a pokoušíme se identifikovat motivy jejich životního způsobu. Širší společenskovědní rámec tohoto fenoménu nalézáme v kvantitativní individualizaci.

Klíčová slova

individualizace; sigles; environmentální životní styl; identita; environmentalistické seznamky

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ANONYMUS. Život single? Život bez problémů! Vlasta, 2012, č.37, s. 25. ISSN 0139-6617

BAUMAN, Zygmunt. Individualizovaná společnost. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2004, 296 s. ISBN 80-204-1195-X.

BAUMAN, Zygmunt. Myslet sociologicky: netradiční uvedení do sociologie. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 1996, 233 s. ISBN 8085850141.

BECK, Ulrich ; BECK-GERNSHEIM, Elisabeth. Individualization: Institutionalized Individualism and its Social and Political Consequences. 1. vyd. London : SAGE Publications, 2002, 221 s. ISBN 0-761-96112-7.

BECK, Ulrich ; GIDDENS, Anthony ; LASH, Scott. Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order. Cambridge: Polity Press, 1994, viii, 225 s. ISBN 0745612784.

BRYM, Robert J. ; LENTON, Rhonda, L. Love Online: A Report on Digital Dating in Canada [online]. 2003 [cit. 2012-20-09]. Dostupné na: http://www.bestsoftworks.com/docs/loveonline.pdf

DEPAULO, Bella M. ; MORRIS, W. L. Singles in Society and in Science. Psychological Inquiry, 2005, č. 16, s. 57–83. ISSN 1047-840X. https://doi.org/10.1207/s15327965pli162&3_01

DOBEŠOVÁ, Blanka. Až umřu, zasaďte na mně jabloň. Environmentální a společenské přínosy přírodního pohřebnictví [diplomová práce]. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra environmentálních studií, 2012, 97.

Duffková, Jana. Životní způsob/životní styl a jeho variantnost. Praha : MČSS při AV ČR, 2005, 237. ISBN 80-7308-131-8.

ELIADE, Mircea. Posvátné a profánní. 1. vyd. Praha : Česká křesťanská akademie, 1994, 156 s. ISBN 8085795116.

FINKEL, Eli a kol. Online Dating: A Critical Analysis From the Perspective of Psychological Science. Psychological Science in the Public Interest , 2012, č. 1, s. 3–66. ISSN 1539-6053. https://doi.org/10.1177/1529100612436522

FIORE, Andrew, T. ; DONATH, Judith. Online Personals: An Overview [online]. 2004 [cit. 2012-20-09]. Dostupné na: http://smg.media.mit.edu/papers/atf/chi2004_personals_short.pdf. https://doi.org/10.1145/985921.986073

GIDDENS, Anthony. The Transformation of Intimacy : Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies. 1. vyd. Stanford : University Press, 1993, 216 s. ISBN 0804722145.

GIBBS, Jennifer L. a kol. Self-Presentation in Online Personals: The Role of Anticipated Future Interaction, Self-Disclosure, and Perceived Success. Communication Research, 2006, č. 33, s 152–177. ISSN 1552-3810. https://doi.org/10.1177/0093650205285368

HALMAN, Loek. Individualism in Individualized Society? Results from the European Values Surveys. International Journal of Comparative Sociology XXXVII, 1996, č. 3–4, s. 195–214. ISSN 0958-9287. https://doi.org/10.1177/002071529603700301

HEATH, Sue. Peer-Shared Households, Quasi-Communes and Neo-Tribes. Current Sociology, 2004, č. 2, s. 161–179. ISSN 0011-392. https://doi.org/10.1177/0011392104041799

HORTON, Dave. Green Distinctions: The Performance of Identity among Environmental Activists. Sociological Review, 2004, č. 2, s. 63–77. ISSN 1467-954X. https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.2004.00451.x

KAUFMANN, Jean-Claude. La trame conjugale : analyse du couple par son linge. 1. vyd. Paris : Nathan, 1992, 216 s. ISBN 2091904066.

VAN DE KAA, Dirk. J. Europe’s Second Demographic Transition. Population Bulletion. č. 1, s. 1–47. ISSN 0032468X.

KALOF, L. a kol. Social Psychological and Structural Influences on Vegetarian Belief. Rural Sociology, 1999, č. 3, s. 500–511. ISSN 0036-0112. https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.1999.tb00364.x

KOZIN, Michelle. Organic Weddings: Balancing Ecology, Style and Tradition. 1. vyd. New Society Publishers, 2003. 192 s. ISBN 0865714967.

LAMANNA, Mary Ann ; Riedmann, Agnes. Marriages and Families : Making Choices in a Diverse Society. 11. vyd. Wadsworth Publishing, 2010. 656 s. ISBN 1111726434.

LUHMANN, Niklas. Láska jako vášeň. Paradigm lost. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Prostor, 2002, 279 s. ISBN 8072600680.

LE BRETON, David. Signes d'identité : Tatouages, piercing et autres marques corporelles. 1. vyd. Paris: Métailié, 2002, s. 224. ISBN 2864244268. https://doi.org/10.3917/meta.breto.2002.01

LEVIN, Iren. Living Apart Together: A New Family Form. Current Sociology, 2004, č. 2, s. 223–240. ISSN 0011-392. https://doi.org/10.1177/0011392104041809

LIBROVÁ, Hana. Individualizace v environmentální perspektivě: sociologické rámovaní mění pohled a plodí otázky. Sociologický časopis, 2010, č. 1, s. 125–152. ISSN 0038-0288.

LUCKMANN, Thomas. The Invisible Religion. 1. vyd. New York : Macmillan, 1967, 247 s. ISBN 0025767003.

LUKES, Steven. Individualism. 1. vyd. Colchester : Basil Blackwell, ECPR Press, 2006, 141 s.ISBN 0-954-79666-7.

LUŽNÝ, Dušan. Zelení bódhisattvové: sociálně a ekologicky angažovaný buddhismus. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2000, 142 s. ISBN 802102464x.

MAFFESOLI, Michel. The Contemplation of the World: Figures of Community Style. 1. vyd. Minneapolis : University of Minnesota Press, c1996, 151 s. ISBN 081662688x.

MELUCCI, Alberto. The Playing Self: Person and Meaning in the Planetary Society. 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 1996, 177 s. ISBN 0521564018. https://doi.org/10.1017/CBO9780511520907

MICHOIN, Jan. Fenomén straight edge v environmentálních souvislostech, se zaměřením na oblast střední a východní Evropy [diplomová práce]. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra environmentálních studií, 2011, 68.

MOŽNÝ, Ivo. Sociologie rodiny. 2. uprav. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2002, 250 s. ISBN 8086429059.

NEVITTE, Neil ; COCHRANE, Christopher. Individualization in Europe and America: Connecting Religious and Moral Values. Comparative Sociology, 2006, č. 2–3, s. 203–230. ISSN: 1569-1330. https://doi.org/10.1163/156913306778667339

RAYMO, James, M. Later Marriages or Fewer? Changes in the Marital Behaviour of Japanese Women. Journal of Marriage and the Family, 1998, č. 60, s. 1023–1034. ISSN 1741-3737. https://doi.org/10.2307/353643

RABUŠIC, Ladislav. O současném vývoji manželského a rodinného chování v České republice. Demografie, 1996, č. 38, s. 173–180. ISSN 0011-8265.

RADIMSKÁ, Radka ; TOMÁŠEK, Marcel. Singles – nový životní styl a jeho genderová specifika v České republice. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 2003, č. 1–2, s. 10–12. ISSN 1213-0028.

SANNE, Christopher. Willing Consumers – Or Locked-in? Policies for a Sustainable Consumption. Ecological Economics, 2002, č. 1–2, s. 273–287. ISSN 0921-8009. https://doi.org/10.1016/S0921-8009(02)00086-1

SINGLY, Francois. La lien familial en crise. 1. vyd. Paris : Presses de l’Ecole normale supérieure, 2007, 61 s. ISBN 978272880395.

SCHWARTZ, Mary Ann ; Scott, Barbara Marliene. Marriages and Families: Diversity and Change. Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall/Pearson, 2010, s. 576. ISBN 978-0-205-68314-7.

STEIN, Peter J. Understanding Single Adulthood. In Stein, Peter J. Single Life: Unmarried Adults in Social Context. 1981. New York : St. Martins’s Press, s. 9–20. ISBN 0312725973.

TOMÁŠEK, Marcel. Singles a jejich vztahy; kvalitativní pohled na nesezdané a nekohabitující jednotlivce v České republice. Sociologický časopis, 2006, č.1, s. 81–105. ISSN 0038-0288.

https://doi.org/10.5817/SOC2013-1-129