Česká klimaskepse: úvod do studia

Petr Vidomus

Abstrakt

Klimatický skepticismus se stává stále zřetelnějším a zjevně narůstajícím sociálním fenoménem. Západní teoretici doposud popsali různé formy, kterých skepticismus nabývá, i faktory, které jeho nárůst podporují. V posledních čtyřech až pěti letech pozorujeme v Česku známky podobného trendu, kdy se snižuje množství lidí, kteří antropogenní změny klimatu považují za závažné a postupně se zvětšuje podíl „skeptické populace“. První část studie shrnuje dostupná kvantitativní data týkající se obecně percepce změn klimatu a zvláště veřejné klimaskepse. Druhá část se zaměřuje na skeptické kontrahnutí v ČR a popisuje jeho rámovací strategie, kterými konstruuje „neproblematičnost“ daného jevu. Na základě kvalitativního výzkumu českých klimaskeptiků představuji zejména tři okruhy témat, která se v rozhovorech s nimi vynořila jako specificky česká: recepce české veřejnosti jako „švejkovsky skeptické“ a ideologicky imunní (díky historické zkušenosti komunismu), výrazná (i ambivalentní) role Václava Klause a „přirozený“ překryv euro- a klimaskepticismu. V závěru nastiňuji směry, kterými by se výzkum české klimaskepse mohl dále ubírat.

Klíčová slova

klimatický skepticismus; zpochybnění klimatické změny; anti-environmentalismus; environmentální skepticismus; veřejné mínění; kontrahnutí; rámovací procesy

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BENFORD, Robert D. ; HUNT, Scott A. Interactional Dynamics in Public Problems Marketplaces: Movements and the Counterframing and Reframing of Public Problems. In HOLSTEIN, James A. ; MILLER, Gale (eds.) Challenges and Choices: Constructionist Perspectives on Social Problems. 1. vyd. New York : Aldine de Gruyter, 2003, s. 153–186. ISBN 0-202-30696-8.

BENFORD, Robert D. ; SNOW, David A. Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment. Annual Review of Sociology, 2000, č. 26, s. 611–639. ISSN 03600572.

BINKA, Bohuslav. Zelený extremismus – Ideje a mentalita českých environmentálních hnutí. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 236 s. ISBN 978-80-210-4791-4.

BLEE, Kathleen M.; CREASAP, Kimberly A. Conservative and Right-Wing Movements. Annual Review of Sociology, 2010, č. 36, s. 269–286. ISSN 0360-0572.

BOGNER, Alexander ; MENZ, Wolfgang. The Theory-Generating Expert Interview: Epistemological Interest, Forms of Knowledge, Interaction. In BOGNER, Alexander ; LITTIG, Beate ; MENZ, Wolfgang (eds.) Interviewing Experts. 1. vyd. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2009, s. 43–80. ISBN 978-0-230-22019-5.

BOYKOFF, Maxwell T. Who Speaks for the Climate? Making Sense of Media Reporting on Climate Change. 1. vyd. Cambridge : Cambridge University Press, 2011. 228 s. ISBN 9780521133050.

BRULLE, Robert. J. ; CARMICHAEL, J. ; JENKINS, C. Shifting public opinion on climate change: an empirical assessment of factors influencing concern over climate change in the U.S., 2002–2010. Climatic Change, 2012, č. 2, s. 169–188. ISSN 0165-0009.

CÍSAŘ, Ondřej. Between the National and Supranational? Transnational Political Activism, Conflict, and Cooperation in the Integrated Europe. Contemporary European Studies, 2007, č. 1, s. 21–36. ISSN 1802-4289.

CÍSAŘ, Ondřej. Externally sponsored contention: the channelling of environmental movement organisations in the Czech Republic after the fall of Communism. Environmental Politics, 2010, č. 5, s. 736–755. ISSN 0964-4016.

CÍSAŘ, Ondřej. Politický aktivismus v České republice : sociální hnutí a občanská společnost v období transformace a evropeizace. 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. 287 s. ISBN 978-80-7325-168-0.

CRESS, Daniel M. ; SNOW, David A. Mobilization at the Margins: Resources, Benefactors, and the Viability of Homeless Social Movement Organizations. American Sociological Review, 1996, č. 6, s. 1089–1109. ISSN 0003-1224.

CVVM: Naše společnost 2002. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2002. SDA – reg. č. V0206 [online, cit. 10. 5. 2013]. Dostupné z: <http://nesstar.soc.cas.cz/webview/>

CVVM: Naše společnost 2006. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2006. SDA – reg. č. V0605 [online, cit. 10. 5. 2013]. Dostupné z: <http://nesstar.soc.cas.cz/webview/>

CVVM: Naše společnost 2007. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2007. SDA – reg. č. V0705 [online, cit. 10. 5. 2013]. Dostupné z: <http://nesstar.soc.cas.cz/webview/>

CVVM: Naše společnost 2008. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2008. SDA – reg. č. V0805 [online, cit. 10. 5. 2013]. Dostupné z: <http://nesstar.soc.cas.cz/webview/>

CVVM: Naše společnost 2009. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2009. SDA – reg. č. V0905 [online, cit. 10. 5. 2013]. Dostupné z: <http://nesstar.soc.cas.cz/webview/>

CVVM: Naše společnost 2010. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2010. SDA – reg. č. V1005 [online, cit. 10. 5. 2013]. Dostupné z: <http://nesstar.soc.cas.cz/webview/>

CVVM: Naše společnost 2011. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2011. SDA – reg. č. V1105 [online, cit. 10. 5. 2013]. Dostupné z: <http://nesstar.soc.cas.cz/webview/>

DESSAI, Suraje ; ADGER, W. Neil ; HULME, Mike ; TURNPENNY, John ; KÖHLER, Jonathan ; WARREN, Rachel. Defining and experiencing dangerous climate change: An editorial essay. Climatic Change, 2004, č. 1–2, s. 11–25. ISSN 0165-0009.

DIETHELM, Pascal ; MCKEE, Martin. Denialism: what is it and how should scientists respond? European Journal of Public Health, 2009, č. 1, s. 2–4. ISSN 1101-1262.

DUNLAP, Riley E. ; MCCRIGHT, Aaron M. Climate Change Denial: Sources, Actors, and Strategies. In LEVER-TRACY, C. (ed.) The Routledge International Handbook of Climate Change and Society. 1. vyd. New York : Routledge, 2010, s. 240–259. ISBN 978-0-415-54476-4.

DUNLAP, Riley E. ; MCCRIGHT, Aaron M. Organized Climate Change Denial. In SCHLOSBERG, D.; DRYZEK, J.; NORGAARD, R. (eds.) Oxford Handbook of Climate Change and Society. 1. vyd. Cambridge : Oxford University Press, 2011, s. 144–160. ISBN 978-0-19-95660-0.

EDWARDS Bob ; MCCARTHY, John. Resources and Social Movement Mo¬bilization. In SNOW, David A. ; SOULE, Sarah A. ; KRIESI, Hanspeter (eds.) The Blackwell Companion to Social Movements. 1. vyd. Malden, Oxford, Carlton : Blackwell Publishing, 2004, s. 116–152. ISBN 9780631226697.

EUROBAROMETER: Climate Change. Special Eurobarometer 372 / Wave EB75.4. Brussels : European Commission, 2011 [online, cit. 10. 5. 2013]. Dostupné z: <http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_372_en.pdf>

EUROBAROMETER: Europeans’ attitudes towards climate change. Special Eurobarometer 300 / Wave 69.2. Brussels : European Commission, 2008 [online, cit. 10. 5. 2013]. Dostupné z: <http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_300_full_en.pdf>

EUROBAROMETER: Europeans’ attitudes towards climate change. Special Eurobarometer 313 / Wave 71.1. Brussels : European Commission, 2009 [online, cit. 10. 5. 2013]. Dostupné z: <http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_313_en.pdf>

FAGAN, Adam. Environment and Democracy in the Czech Republic. The Environmental Movement in the Transition Process. 1. vyd. Cheltenham, Northampton : Edward Elgar, 2004. 195 s. ISBN 1 85898 876 4.

FAGAN, Adam. Taking Stock of Civil-Society Development in Post-Communist Europe: Evidence from the Czech Republic. Democratization, 2005, č. 4, s. 528–547. ISSN 1351-0347.

FISCHER, Anke ; PETERS, Vera ; NEEBE, Mirjam ; VÁVRA, Jan ; KRIEL, Antoinette ; LAPKA, Miloslav ; MEGYESI, Boldizsár. Climate Change? No, Wise Resource Use is the Issue: Social Representations of Energy, Climate Change and the Future. Environmental Policy and Governance, 2012, č. 3, s. 161–176. ISSN 1756-9338.

FISCHER, Anke ; PETERS, Vera ; VÁVRA, Jan ; NEEBE, Mirjam ; MEGYESI, Boldizsár. Energy use, climate change and folk psychology: Does sustainability have a chance? Results from a qualitative study in five European countries. Global Environmental Change, 2011, č. 3, s. 1025–1034. ISSN 0959-3780.

FLEMING, Aysha ; VANCLAY, Franc. Farmer responses to climate change and sustainable agriculture. Agronomy for Sustainable Development, 2010, č. 1, s. 11–19. ISSN 1774-0746.

FUNTOWICZ, Silvio O. ; RAVETZ, Jerome R. Science for the post-normal age. Futures, 1993, č. 25, s. 739–755. ISSN 0016-3287.

FUNTOWICZ, Silvio O. ; RAVETZ, Jerome R. The worth of a songbird: ecological economics as a post-normal science. Ecological Economics, 1994, č. 10, s. 197–207. ISSN 0921-8009.

GAMSON, William A. ; WOLFSFELD Gadi. Movements and Media as Interacting Systems. Annals of the American Academy of Political and Social Science, 1993, č. 1, s. 114–125. ISSN 0002-7162.

GAMSON, William A. Bystanders, public opinion, and the media. In SNOW, David A. ; SOULE, Sarah A. ; KRIESI, Hanspeter (eds.) The Blackwell companion to social movements. 1. vyd. Malden, Oxford, Carlton : Blackwell Publishing, 2004, s. 242–264. ISBN 9780631226697.

GIDDENS, Anthony. The Politics of Climate Change. 1. vyd. Cambridge, Malden : Polity Press, 2009. 264 s. ISBN 978-0-7456-4693-0.

GLASER, Barney G. ; STRAUSS, Anselm L. The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. 1. vyd. New York : Aldine Publishing Copany, 1967. 271 s. ISBN 1-884156-13-4.

HICKS, Barbara. Setting Agendas and Shaping Activism: EU Influence on Central and Eastern European Environmental Movements. Environmental Politics, 2004, č. 1, s. 216–233. ISSN 0964-4016.

HOBSON, Kersty ; NIEMEYER, Simon. „What sceptics Believe“: The effects of information and deliberation on climate change scepticism. Public Understanding of Science, 2012, č. 0, s. 1–17. ISSN 0963662511430459.

HOFFMAN, Andrew J. Talking Past Each Other? Cultural Framing of Skeptical and Convinced Logics in the Climate Change Debate. Organization Environment, 2011, č. 1, s. 3–33. ISSN 1086026611404336.

ISSP: Životní prostředí – Česká republika. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2000. SDA - reg. č. 0206 [online, cit. 10. 5. 2013]. Dostupné z: <http://nesstar.soc.cas.cz/webview/>

ISSP: Životní prostředí – Česká republika. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2010. SDA - reg. č. ISSP2010 [online, cit. 10. 5. 2013]. Dostupné z: <http://nesstar.soc.cas.cz/webview/>

ISSP: Životní prostředí a postoje k lokální politice I – Česká republika. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 1993. SDA - reg. č. 0002 [online, cit. 10. 5. 2013]. Dostupné z: <http://nesstar.soc.cas.cz/webview/>

JACQUES Peter J. Environmental Skepticism: Ecology, Power and Public Life. 1. vyd. Farnham, Burlington : Ashgate, 2009. 234 s. ISBN 978-0-7546-7102-2.

JACQUES, Peter J. ; DUNLAP, Riley E. ; FREEMAN, Mark. The Organization of Denial: Conservative Think Tanks and Environmental Skepticism. Environmental Politics, 2008, č. 3, s. 349–385. ISSN 0964-4016.

KLAUS, Václav. Co je to evropeismus. 1. vyd. Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2006. 17 s. ISBN 80-86547-54-X.

KLAUS, Václav. Klimatický absolutismus je nebezpečný. Newsletter: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2011, č. 8, s. 6 [online, cit. 17. 8. 2012]. Dostupné z: <http://cepin.cz/docs/newslettery/08_2011_News.pdf>

KLAUS, Václav. Modrá, nikoli zelená planeta. Co je ohroženo: klima, nebo svoboda? 1. vyd. Praha : Dokořán, 2007. 164 s. ISBN 978-80-7363-152-9.

KLAUS, Václav. Nebezpečí klimatického alarmismu trvá. Newsletter: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2008, č. 6, s. 4 [online, cit. 17. 8. 2012]. Dostupné z: <http://cepin.cz/docs/newslettery/2008-06.pdf>

KLAUS, Václav. O globálním oteplování v Chicagu. Newsletter: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2012, č. 6, s. 1 [online, cit. 17. 8. 2012]. Dostupné z: <http://cepin.cz/docs/newslettery/News_6_2012.pdf>

KOCHANOVÁ, Vendula. Globální změna klimatu optikou českých printových médií (bakalářská diplomová práce). Brno : Katedra mediálních studií a žurnalistiky, FSS MU, 2009. 98 s. [online, cit. 17. 8. 2012]. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/181786/fss_b/>

KOOPMANS, Ruud ; OLZAK, Susan. Discursive Opportunities and the Evolution of Right-Wing Violence in Germany. American Journal of Sociology, 2004, č. 1, s. 198–230. ISSN 0002-9602.

KOPECKÝ, Petr ; MUDDE, Cas. The Two Sides of Euroscepticism: Party Positions on European Integrationin East Central Europe. European Union Politics, 2002, č. 3, s. 297–326. ISSN 1465-1165.

KORÁL, Jan. Otevřený dopis iniciativě ProAlt. 24. 3. 2011 [online, cit. 10. 5. 2013]. Dostupné z: <http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=otevreny-dopis-iniciative-proalt&cisloclanku=2011030028>

KREMLÍK, Vítězslav. Climategate v Bruselu: Jak EU financuje globální alarmismus. 17. 9. 2010 [online, cit. 18. 8. 2012]. Dostupné z: <http://kremlik.blog.idnes.cz/c/150976/Climategate-v-Bruselu-Jak-EU-financuje-globalni-alarmismus.html>

KREMLÍK, Vítězslav. Czechglobe: Nejdražší blog na zeměkouli. 8. 4. 2011 [online, cit. 18. 8. 2012]. Dostupné z: <http://kremlik.blog.idnes.cz/c/185881/Czechglobe-Nejdrazsi-blog-na-zemekouli.html>

KREMLÍK, Vítězslav. Evropská komise vypráví dětem o klimatu pohádky. 16. 5. 2012 [online, cit. 18. 8. 2012]. Dostupné z: <http://kremlik.blog.idnes.cz/c/265744/Evropska-komise-vypravi-detem-o-klimatu-pohadky.html>

KREMLÍK, Vítězslav. Recenze knihy Iana Plimera Konec poplašných zpráv o Modré planetě. 10. 5. 2013 [online, cit. 11. 5. 2013]. Dostupné z: < http://www.klaus.cz/clanky/3361>

KREMLÍK, Vítězslav. Staf víuky o změnách klymatu v ČR. 18. 5. 2012 [online, cit. 18. 8. 2012]. Dostupné z: <http://kremlik.blog.idnes.cz/c/266486/Staf-viuky-o-zmenach-klymatu-v-CR.html>

LAHSEN, Myanna. Anatomy of dissent: a cultural analysis of climate skepticism. American Behavioral Scientist, 2013, publikováno v předstihu on-line 10. 1. 2013. s. 1–22. DOI: 10.1177/0002764212469799.

LAPKA, Miloslav ; CUDLÍNOVÁ, Eva ; MAREK, Michal V. Vnímání globálních klimatických změn ve společnosti. In MAREK, Michal V. (ed.) Uhlík v ekosystémech České republiky v měnícím se klimatu. 1. vyd. Praha: Academia, 2011, s. 211–231. ISBN 978-80-200-1876-2.

LAPKA, Miloslav ; CUDLÍNOVÁ, Eva. Globální klimatické změny a prvky globálního vědomí. Životné prostredie, 2006, č. 6, s. 298–302. ISSN 0044-4863.

LOUŽEK, Marek. Václav Klaus jako zakladatel think tanku. In Kolektiv autorů. Václavu Klausovi. Festschrift k významnému životnímu jubileu. 1. vyd. Praha : Fragment, 2011, s. 194–199. ISBN 978-80-253-1254-4.

MATES, Jan ; RYBÁŘ Jan. Klaus jde do ringu s Gorem kvůli globálnímu oteplování. 11. 9. 2007 [online, cit. 18. 8. 2012]. Dostupné z: <http://zpravy.idnes.cz/klaus-jde-do-ringu-s-gorem-kvuli-globalnimu-oteplovani-p1n-/zahranicni.aspx?c=A070910_213830_zahranicni_ost>

MCADAM, Doug ; MCCARTHY, John D. ; ZALD, Mayer N. Introduction: Opportunities, Mobilizing Structures, and Framing Processes–Toward a Synthetic, Comparative Perspective on Social Movements. In MCADAM, Doug ; MCCARTHY, John D. ; ZALD, Mayer N. (eds.) Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framing. 1. vyd. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 1996, s. 1–20. ISBN 0-521-48039-6.

MCCRIGHT, Aaron M. ; DUNLAP, Riley E. Anti-reflexivity: The American Conservative Movement’s Success in Undermining Climate Science and Policy. Theory, Culture & Society, 2010, č. 2–3, s. 100–133. ISSN 0263-2764.

MCCRIGHT, Aaron M. ; DUNLAP, Riley E. Challenging global warming as a social problem: An analysis of the conservative movement’s counter claims. Social Problems, 2000, č. 4, s. 499–522. ISSN 0037-7791.

MCCRIGHT, Aaron M. ; DUNLAP, Riley E. The politicization of climate change and polarization in the American Public’s views of global warming, 2001–2010. The Sociological Quarterly, 2011, č. 52, s. 155–194. ISSN 0038-0253.

MEYER, David S. ; STAGGENBORG, Suzanne. Movements, Countermovements, and the Structure of Political Opportunity. American Journal of Sociology, 1996, č. 6, s. 1628–1660. ISSN 00029602.

MOTL, Luboš. Huge EU funds plan to corrupt Czech science and fabricate Czech alarmists. 26. 11. 2010 [online, cit. 18. 8. 2012]. Dostupné z: <http://motls.blogspot.cz/2010/11/huge-eu-funds-plan-to-corrupt-czech.html>

NISBET, Matthew C. ; MYERS, Teresa. The Polls Trends: Twenty Years of Public Opinion About Global Warming. Public Opinion Quarterly, 2007, č. 3, s. 444–470. ISSN 1537-5331.

NORGAARD, KARI, M. „People Want To Protect Themselves A Little Bit”: Emotions, Denial and Social Movement Non-Participation The Case of Global Climate Change. Sociological Inquiry, 2006, č. 3, s. 372–396. ISSN 0038-0245.

NORGAARD, KARI, M. Living in Denial: Climate Change, Emotions, and Everyday Life. 1. vyd. Cambridge : MIT Press, 2011. 304 s. ISBN 0-262-51585-7.

NWOO. Co je to NWO. 17. 10. 2008. [online, cit. 10. 5. 2013]. Dostupné z: <http://www.nwoo.org/showpage.php?name=onwo>

O’NEILL, Saffron ; BOYKOFF, Maxwell. Climate denier, skeptic, or contrarian? Proceedings of the National Academy of Sciences, 2010, č. 39, s. 1. ISSN 1091-6490.

PAINTER, James. Poles Apart: The international reporting of climate scepticism. 1. vyd. Oxford : Reuters Institute for the Study of Journalism, 2011. 136 s. ISBN 9781907384073.

POORTINGA, Wouter ; SPENCE, Alexa ; WHITMARSH, Lorraine ; CAPSTICK, Stuart ; PIDGEON Nick F. Uncertain climate: An investigation into public scepticism about anthropogenic climate change. Global Environmental Change, 2011, č. 3, s. 1015–1024. ISSN 0959-3780.

RAHMSTORF, S. The climate skeptics. In MUNICH, Re. (ed.) Weather catastrophes and climate change – Is there still hope for us? 1. vyd. Munich : Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, 2004, s. 76–83. ISBN 3937624813.

SCRUGGS, Lyle ; BENEGAL, Salil. Declining public concern about climate change: Can we blame the great recession? Global Environmental Change, 2012, č. 2, s. 505–515. ISSN 0959-3780.

SØRENSEN, Catharina. Euroscepticism: A Conceptual Analysis and a Longitudinal, Cross-country Examination of Public Scepticism Towards the European Union. 1. vyd. Kopenhagen : University of Copenhagen, 2007. 277 s. ISBN 8773935638.

STEM: Trendy 12/2009. Praha : Středisko empirických výzkumů [online, cit. 10. 5. 2013]. Dostupné z: <www.stem.cz/clanek/1894>

SHRIVER, Thomas E. ; ADAMS, Alison E. ; CABLE, Sherry. Discursive Obstruction and Elite Opposition to Environmental Activism in the Czech Republic. Social Forces, 2013, č. 3, s. 873–893. ISSN 1534-7605.

STOLL-KLEEMANN, Susanne ; O’RIORDAN, Tim ; JAEGER, Carlo C. The psychology of denial concerning climate mitigation measures: evidence from Swiss focus groups. Global Environmental Change, 2001, č. 2, s. 107–117. ISSN 09593780.

STRAUSS, Anselm L. ; CORBIN, Juliet. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. 1. vyd. Brno : Sdružení Podané ruce, 1999. 196 s. ISBN808583460X.

TAGGART, Paul ; SZCZERBIAK, Aleks. Contemporary Euroscepticism in the Party Systems of the EU Candidate States of Central and Eastern Europe. European Journal of Political Research, 2004, č. 1, s. 1–27. ISSN 0304-4130.

VÁVRA, Jan. Zrození „post-uhlíkové“ společnosti? Kulturní změna očima lokální komunity (dizertační práce). Praha: FF UK, Katedra teorie kultury, 2012. 191 s.

VIDOMUS, Petr. Kontrahnutí v perspektivách sociologie sociálních hnutí. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 2011, č. 2, s. 325–359. ISSN 0038-0288.

WEART, Spencer. Global warming: How skepticism became denial. Bulletin of the Atomic Scientists, 2011, č. 1, s. 41–50. ISSN 0096-3402.

WEBER, Elke U. ; STERN, Paul C. Public Understanding of Climate Change in the United States. American Psychologist, 2011, č. 66, s. 315–328. ISSN-0003-066X.

WENGRAF, Tom. Qualitative Research Interviewing: Biographic Narratives and Semi-structured Methods. 1. vyd. London : Sage, 2001. 424 s. ISBN 0 8039 7501 5.

WHITE, Daman F. ; RUDY, Alan P. ; WILBERT, Chris. Anti-Environmentalism: Prometheans, Contrarians and Beyond. In PRETTY, J. ; BALL, A. ; BENTON, T. ; GUIVANT, J. ; LEE, D. ; ORR, D. ; PFEFFER, M. ; WARD, H. (eds.) The SAGE handbook of environment and society. 1. vyd. London : SAGE Publications, 2007, s. 124–142. ISBN 9781412918435.

WHITMARSH, Lorraine. Scepticism and uncertainty about climate change: dimensions, determinants and change over time. Global Environmental Change, 2011, č. 2, s. 690–700. ISSN 0959-3780.

https://doi.org/10.5817/SOC2013-1-95