Udržitelný nerůst. Nový zastřešující koncept v environmentální argumentaci?

Eva Fraňková, Naděžda Johanisová

Abstrakt

Přes dvacet let trvající dominance pojmu udržitelného rozvoje v environmentální argumentaci vedla podle mnoha autorů k devalvaci jeho významového obsahu a ztrátě jeho schopnosti motivovat potřebnou změnu chování na úrovni jednotlivců i celé společnosti. O oživení radikálního étosu se pokouší koncept udržitelného nerůstu (sustainable degrowth), který získává váhu v rámci eko-sociálního hnutí i akademické debaty v posledním desetiletí. Udržitelný nerůst můžeme definovat jako demokratický, sociálně spravedlivý a environmentálně přínosný proces postupného snižování objemu produkce a spotřeby, které přispívá k lidské spokojenosti. Nerůstová argumentace vychází z širokého spektra myšlenkových zdrojů včetně environmentální etiky, ekologické ekonomie či kritiky rozvoje. Hnutí nerůstu se vyvíjelo po roce 2000 ve své aktivistické i akademické formě zejména ve Francii, Itálii a Španělsku, v menším rozsahu pak v mnoha dalších zemích. Svým apelem na celospolečenskou změnu se nerůst liší od konceptů dobrovolné skromnosti či tzv. downshiftingu, a může být interpretován jako přechodná fáze k tzv. ekonomice ustáleného stavu. Jedním z klíčových argumentů nerůstového hnutí je kritika ekonomismu a depolitizace veřejného prostoru. Otevřenou otázkou zůstává, co by mělo současný, na ekonomicko-růstové logice založený, systém nahradit.

Klíčová slova

udržitelný nerůst; ekonomický růst; klíčové pojmy environmentální argumentace; udržitelný rozvoj

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ADAMS William M. Green development: Environment and sustainability in a developing world. 3. vyd. Routledge: London, 2009. ISBN 978-0-415-39508-3.

Barna, Lukáš. Vývoj environmentálního myšlení u Václava Klause. Brno, 2010. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra environmentálních studií.

BARNES Trevor J. 2000. Deconstruction. In JOHNSTON Ron, Derek GREGORY, Geraldine PRATT a Michael WATTS (eds.) The dictionary of human geography. 4th ed. Oxford: Blackwell Publishers, s. 155–157. ISBN 0-631-20561-6.

BAYKAN, Baris Gencer. From limits to growth to degrowth within french green politics. Environmental Politics, 2007, roč. 16 č. 3, s. 513–517. https://doi.org/10.1080/09644010701251730

BIANCIARDI, Carlo, Enzo TIEZZI a Sergio ULGIATI. Complete recycling of matter in the frameworks of physics, biology and ecological economics. Ecological Economics, 1993, roč. 8, č. 1, s. 1–5. https://doi.org/10.1016/0921-8009(93)90026-3

BIANCIARDI, Carlo, Enzo TIEZZI a Sergio ULGIATI. Response. The „recycle of matter” debate. Physical principles versus practical impossibility. Ecological Economics, 1996, roč. 19, č. 3, s. 195–196. https://doi.org/10.1016/S0921-8009(96)00060-2

BINKA, Bohuslav. Zelený extremismus. Ideje a mentalita českých environmentálních hnutí. 1. vyd. Masarykova universita: Brno, 2008. ISBN 9788021047914.

BLUMER, Herbert. Symbolic interactionism: Perspective and method. New Jersey: Prentice Hall, 1969. ISBN 052005675-2.

Castoriadis, Cornelius. Reflections on “rationality” and “development”. Thesis, 1985, roč. 10/11, č. 1, s. 18–35. https://doi.org/10.1177/072551368501000103

Cattaneo, Claudio. Investigating neorurals and squatters' lifestyles: personal and epistemological insights on participant observation and on the logic of ethnographic investigation. Athenea Digital, 2006, roč. 10, s. 16–40. ISSN 1578-8946. https://doi.org/10.5565/rev/athenea.290

Cattaneo, Claudio. The experience of rurban squats in Colserolla, Barcelona: What kind of degrowth? Journal of Cleaner Production, 2010, roč. 18, s. 581–589. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2010.01.010

DALY, Herman Edward. Steady-state economics: Second edition with new essays. 2. vyd. London: Earthscan, 1992. ISBN 1-55963-072-8.

DALY, Herman Edward. Beyond growth: The economics of sustainable development. Beacon Press: Boston, 1996. ISBN 978-080704709-5.

DALY, Herman Edward a Joshua FarleY. Ecological economics: Principles and applications. Island Press: Washington, 2004. ISBN 1-55963-312-3.

D’Alisa, Giacomo, David Burgalassi, Hali Healy a Mariana Walter. Conflict in Campania: Waste emergency or crisis of democracy. Ecological Economics,2010, roč. 70, s. 239–249. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2010.06.021

D’Alisa, Giacomo. 2012, osobní sdělení.

DEB, Debal. Beyond Developmentality. Constructing inclusive freedom and sustainability. Earthscan: London, 2009. ISBN 1844077128.

Della Porta, Donatella a Mario Diani. Social movements: An introduction. Blackwell: Oxford, 2006. ISBN 1405102829.

Demaria, Federico, Francois Schneider, Filka Sekulova a Joan Martinez-Alier. 2013. What is degrowth? From an activist slogan to a social movement. Environmental Values, 2013, roč. 22, s. 191–215. https://doi.org/10.3197/096327113X13581561725194

Derrida, Jacques. Of grammatology. The John Hopkins University Press: Baltimore, 1976. ISBN 0-8018-1841-9.

Dietz, Simon a Eric Neumayer. Weak and strong sustainability in the SEEA: Concepts and measurements. Ecological Economics, 2007, roč. 61, č. 4, s. 617–626. ISSN 0921-8009. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2006.09.007

Dresner, Simon. The principles of sustainability. Earthscan: London, 2008. ISBN 184407496X

Ellul, Jacques. The Technological Bluff. Eerdmans: Grand Rapids, 1988. ISBN 080280960X.

Escobar, Arturo. Latin America at a crossroads. Alternative modernizations, post-liberalism, or post-development? Cultural Studies, 2010, roč. 24, č. 1, s. 1–65. https://doi.org/10.1080/09502380903424208

Esty, Daniel C. a Andrew Winston. Green to gold. How smart companies use environmental strategy to innovate, create value, and build competitive advantage. John Wiley & Sons: Hoboken, 2009. ISBN 0470393742.

Etzioni, Amitai. Voluntary simplicity: Characterization, select psychological implicaitons, and societal consdequences. Journal of Economic Psychology, 1998, roč. 19, s. 619–643.

Fatheuer, Thomas. Buen Vivir. A brief introduction to Latin America’s new concepts for the good life and the rights of nature. Heinrich Böll Stiftung: Berlin, 2010.

Fournier, Valérie. Escaping from the economy: the politics of degrowth. International Journal of Sociology and Social Policy, 2008, roč. 28, č. 11/12, s. 528–545. https://doi.org/10.1108/01443330810915233

Fraňková, Eva. Ničí práce svět? Použitelnost 2. termodynamického zákona a pojmu entropie v environmentální argumentaci. Brno, 2007. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studiíí, Katedra environmentálních studií.

Fraňková, Eva. Pro myšlenku nerůstu je krize přínosem. Rozhovor s Françoisem Schneiderem. Sedmá generace, 2012, roč. 21, č. 1, s. 7–10.

Fromm, Erich. To have or to be. Continuum: New York, 1976/2007. ISBN 0826417388.

Funtowicz, Silvio O. a Jerome R. Ravetz. The worth of a songbird: Ecological economics as a post-normal science. Ecological Economics, 1994, roč. 10, s. 197–207. https://doi.org/10.1016/0921-8009(94)90108-2

Georgescu-Roegen, Nicholas. The Entropy Law and the Economic Process. Harvard University Press: Cambridge, 1971, dotisk 1999. ISBN 0-262-54068-1. https://doi.org/10.4159/harvard.9780674281653

Ghazi, Polly a Judy Jones. Downshifting. The guide to happier, simple living. Hodder and Stoughton: London, 2004. ISBN 0340834021.

Gómez-Baggethun, Erik a Manuel Ruiz-Pérez. Economic valuation and the commodification of ecosystem services. Progress in Physical Geography, 2011, roč. 35, s. 613–628. https://doi.org/10.1177/0309133311421708

Gorz, André. Ecology as politics. Black Rose Books: Montreal, 1980. ISBN 0-919618-67-7.

Gorz, André. Capitalism, Socialism, Ecology. Verso: London, 1994. ISBN 086091-611-1.

Grinevald, Jacques. Science et développement: esquisse d'une approche socio- épistémologique. La Pluralité des Monde, Cahiers de l'IUED, Genève/Paris, 1975, č. 1, s. 31–97. https://doi.org/10.4000/books.iheid.3947

Hardi, Peter a André Martinuzzi. Sustainable development in Europe: Concepts, evaluation and applications. Edward Elgar: Cheltenham, 2007. ISBN 9781845428310.

Hopwood, Bill, Mary Mellor a Geoff O'Brien. Sustainable development. Mapping different approaches. Sustainable Development, 2005, roč. 13, s. 38–52. https://doi.org/10.1002/sd.244

Charbonneau, Bernard. Le jardin de Babylone. Gallimard: Paris, 1969, repr. 2002. Encyclopédie des nuisances. ISBN 291038618X.

Illich, Ivan. Tools for Conviviality. Calder and Boyars: London, 1973. ISBN 1842300113.

Illich, Ivan. Shadow Work. Marion Boyars: Boston/London, 1981. ISBN 0714527114.

Jackson, Tim. Prosperity without growth. Economics for a finite planet. Earthscan: London, 2009. ISBN 978-1-84407-894-3. https://doi.org/10.4324/9781849774338

Johanisová, Naďa. Nerůst, odrůst, úbytek: Západní hnutí Decroissance navrhuje, jak uniknout ekonomii. A2, kulturní čtrnáctideník, 2010, roč. 6, č. 8, s. 35.

Johanisová, Naďa. Spor o ekonomický růst: K otázkám dluhu, životního prostředí a ekonomického (ne)růstu. Respekt, 2012, roč. 23, č. 19, s.78–79.

Johanisová, Naďa, Tim Crabtree a Eva Fraňková. Social enterprises and non-market capitals: A path to degrowth? Journal of Cleaner Production, 2013. roč. 38, s. 7–16. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.01.004

Kallis, Giorgos a Joan Martinez-Alier. Caps yes, but how? A response to Alcott. Journal of Cleaner Production, 2010, roč. 18, s. 1568–1571. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2010.06.010

Kallis, Giorgos. In defence of degrowth. Ecological Economics, 2011, roč. 70, s. 873-880. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2010.12.007

Kallis, Giorgos. Degrowth research since the Barcelona conference: progress and prospectives. Third International Conference on Economic Degrowth. [online] 23. 9. 2012, Venice: Universita di IUAV di Venezia. [cit. 5. 5. 2013]. Dostupné z: http://www.postwachstum.de/data/postwachstum/user_upload/Texte/Kallis_Talk_Venice2012.pdf.

Kerschner, Christian. Economic de-growth vs. steady-state economy. Journal of Cleaner Production, 2010, roč. 18, s. 511–518. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2009.10.019

Korten, David. Agenda for a New Economy. Berrett-Koehler: San Francisco, 2008. ISBN 1605093750.

Korten, David. Rio+20: A defining choice. Yes! Magazine [online], 15. 6. 2012. [cit. 31. 8. 2012]. Dostupné z: http://www.yesmagazine.org/blogs/david-korten/rio-20-a-defining-choice.

Kumarappa, Joseph Cornelius. Why the village movement? A plea for a village centred economic order in India. Akhil Bharat Sarva Seva Sangh: Kashi, 1960. ISBN 1179962486.

Latouche, Serge. Pour une société de décroissance: Le monde diplomatique [online]. 2003, s. 18–19. [cit. 31. 8. 2012]. Dostupné z: http://www.monde-diplomatique.fr/2003/11/LATOUCHE/10651.

Latouche, Serge. Petit Traité de la Décroissance Sereine. Ed. Fayard/Mille et une Nuits: Paříž, 2007. (česky: Malé pojednání o poklidném nerůstu. 1. vyd. Beroun: Za tratí, 2012.)

Latouche, Serge. Degrowth. Journal of Cleaner Production, 2010, roč. 18, s. 519–522. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2010.02.003

Librová, Hana. Pestří a zelení. Kapitoly o dobrovolné skromnosti. 1. vyd. Brno: Veronica, 1994. ISBN 8085368188.

Liegey, Vincent. Re-politicising society, re-socialising politics with degrowth. Parti pour la désroissance [online]. 2012 [cit. 31. 8. 2012]. Dostupné z: http://www.partipourladecroissance.net/?p=7085.

Liegey, Vincent. The Political Snail’s Strategy, Association d’Objecteurs de Croissance (AdOC), French Degrowth Political Movement [online]. 2013. Dostupné z: http://www.barcelona.degrowth.org/uploads/media/liegey.pdf.

MARTINEZ-ALIER, Joan. Ecological economics. Energy, environment and society. Basil Blackwell: Oxford, 1987. ISBN 0631157395.

MARTINEZ-ALIER, Joan. The environmentalism of the poor: a study of ecological conflicts and valuation. Edward Elgar: Cheltenham, 2002. ISBN 1- 84376-486-5. https://doi.org/10.4337/9781843765486

MARTINEZ-ALIER, Joan. Options for socially sustainable economic degrowth. In: Socially sustainable degrowth. Proceedings of a workshop in the European Parliament, 16.4.2009. Dostupné z: http://www.clubofrome.at/archive/pdf/degrowth_brussels.pdf.

MARTINEZ-ALIER, Joan, Giorgos KALLIS, Sandra VEUTHEY, Mariana WALTER a Leah TEMPER. Social metabolism, ecological distribution conflicts, and valuation languages. Ecological Economics, 2010a, roč. 70, č. 2, s. 153–158. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2010.09.024

MARTINEZ-ALIER, Joan, Unai PASCUAL, Franck-Dominique VIVIEN a Edwin ZACCAI. Sustainable de-growth: Mapping the context, criticisms and future prospects of an emergent paradigm. Ecological Economic, 2010b, roč. 69, č. 9, s. 1741–1747. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2010.04.017

MARTINEZ-ALIER, Joan. The EROI of agriculture and the Via Campesina. Journal of Peasant Studies, 2011, roč. 38, č. 1, s. 145-160. https://doi.org/10.1080/03066150.2010.538582

MAUSS, Marcel. Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques. [online]. PUF: Paříž, 1924/2007 V anglické verzi esej The Gift: The Form and Reason for Exchange in Archaic Societies. Dostupné z: http://goodmachine.org/PDF/mauss_gift.pdf.

MAX-NEEF, Manfred. Human Scale Development. Apex Press: New York, 1991. ISBN 0-945257-35-X.

MAYUMI, Kozo. The Origins of Ecological Economics: The Bioeconomics of Gerogescu-Roegen. Routledge: London, 2003. ISBN 9780415235235.

MISHAN, Ezra J. Spor o ekonomický růst. SLON: Praha, 1994. ISBN 80-901424-3-5.

MOLDAN, Bedřich. Bedřich Moldan: Summit Rio+20 rozhodně žádným velkým úspěchem neskončí. Rozhovor Jana Stejskala s Bedřichem Moldanem. Ekolist [online]. 2012 [cit. 13. 6. 2012]. Dostupné z: http://ekolist.cz/cz/publicistika/rozhovory/bedrich-moldan-summit-rio-20-rozhodne-zadnym-velkym-uspechem-neskonci?sel_ids=1&ids[x884bf6ca7d069eed6d7dd4e4e1accf19]=1#disc.

MONBIOT, George. After Rio, we know. Governments have given up on the planet. The Guardian [online]. 2012 [cit. 25. 6. 2012]. Dostupné z: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/jun/25/rio-governments-will-not-save-planet.

MOUFFE, Chantal. On the political. Routledge: London, 2005. ISBN 0415305217.

NEF. 21 hours. Why a shorter working week can help us all to flourish in the 21st century. New Economics Foundation: London. [online]. 2012. [cit. 25.6.2012] Dostupné na http://www.neweconomics.org/publications/21-hours.

NOVÁČEK, Pavel. Udržitelný rozvoj. 2.vyd. Univerzita Palackého: Olomouc, 2011. ISBN 8024427958.

ODUM, Howard Thomas a Elisabeth C. ODUM. The Prosperous Way Down. University Press of Colorado: Boulder, 2001. ISBN 0870816101.

OECD. Towards green growth [online]. Organisation for economic co-operation and development, 2011. Dostupné na http://www.oecd.org/greengrowth/48224539.pdf.

OSTROM, Elinor. Private and common property rights. In: Bouckaert B & De Geest G. Encyclopedia of law and economics. 2. vyd. Edward Elgar & University of Ghent: Ghent, 2000, s. 53 – 106. ISBN 1 85898 958 X.

POLANYI, Karl. The great transformation. Rinehart: New York, 1944. ISBN 080705643X.

POLIMENI, John, Kozo MAYUMI, Mario GIAMPIETRO a Blake ALCOTT. The myth of resource efficiency. The Jevons paradox. Earthscan: London, 2009. ISBN 1844078132.

PORKERTOVÁ, Jitka. Downshifting – cesta ke spokojenějšímu životu? Brno, 2012. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra environmentálních studií.

RAVENTÓS, Daniel. Basic income: The material conditions of freedom. 1. vyd. London: Pluto, 2007. ISBN 9780745326306.

RAVETZ, Jerry a Silvio FUNTOWICZ. Post-Normal Science – An Insight Now Maturing. Editorial. Futures. 1999, roč. 31, s. 641–646. https://doi.org/10.1016/S0016-3287(99)00023-3

REDCLIFT, Michael. Sustainable development: Exploring the contradictions. An oxymoron comes of age. Sustainable development 13 : 212-217. https://doi.org/10.1002/sd.281

SADÍLKOVÁ, Lenka. Teorie a praxe décroissance. Brno, 2011. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra environmentálních studií.

SAHLINS, Marshall. Stone Age Economics. 1. vyd. New York: Aldine de Gruyter, 1972. ISBN 0202010996.

SEDLÁČEK, Tomáš a David ORRELL. Soumrak Homo economicus. Rozhovor s Romanem Chlupatým. Praha: 65. pole, 2012. ISBN 978-80-87506-07-3.

SEURING, Stefan a Martin MULLER. From a literature review to a conceptual framework for sustainable supply chain management. Journal of Cleaner Production. 2008, roč. 16, s. 1699-1710. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2008.04.020

SEYFANG, Gill. Community currencies: Small change for a green economy. Environment and Planning Part A. 2001, roč. 33, s. 976-996. https://doi.org/10.1068/a33216

SCHNEIDER Francois, Giorgos KALLIS a Joan MARTINEZ-ALIER. Crisis or opportunity? Economic degrowth for social equity and ecological sustainability. Introduction to this special issue. Journal of Cleaner Production. 2010, roč. 18, s. 511-518. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2010.01.014

SCHUMACHER, Ernst Friedrich. Small is beautiful: A study of economics as if people mattered. 1. vyd. London: Blond and Briggs, 1973. ISBN 0881791695.

SODDY, Frederick. Wealth, Virtual Wealth and Debt. The solution of the economic paradox. 1.vyd. London: George Allen & Unwin, 1921.

STOCKELOVÁ, Tereza. Spočítej a panuj: De/politika kalkulace. In BĚLOHRADSKÝ, V. a kol. Kritika depolitizovaného rozumu: Úvahy (nejen) o nové normalizaci. 1. vyd. Praha: Grimmus, 2010, s. 61-76.

SWYNGEDOUW, Erik. Impossible sustainability and the post-political condition. (Reprint) In: Cerreta a kol. (eds.). Making strategies in spatial planning. Urban and landscape perspectives. 2010, roč. 9. Springer Science+Business Media B.V. https://doi.org/10.1007/978-90-481-3106-8_11

TOURAINE, Alain. The voice and the eye. 1st ed. Cambridge: Cambridge University press, 1981.

UN. The future we want. Draft resolution. [online] New York: United Nations General Assembly, 2012a. Dostupné z: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N12/436/88/PDF/N1243688.pdf?OpenElement

UN. Resilient people, resilient planet. A future worth choosing. [online] New York: United Nations, 2012b Dostupné z: http://www.un.org/gsp/sites/default/files/attachments/GSP_Report_web_final.pdf

VAN DEN BERGH, Jeroen C.J.M. a Ruud de MOOIJ. Growth and the environment in Europe: a guide to the debate. Empirica. 2002, roč. 29, s. 79-91. https://doi.org/10.1023/A:1015642326265

VAN DEN BERGH, Jeroen C.J.M. Environment versus growth: a criticism of ' degrowth' and a plea for 'a-growth'. Ecological Economics. 2011, roč. 70, s. 881-890. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2010.09.035

VAVROUŠEK, Josef. Závod s časem. Literární noviny, 1993, roč. 49, č. 9, str. 1-3.

VICTOR, Peter. Questioning economic growth. Nature, 2010. Vol. 468, str. 370-371. https://doi.org/10.1038/468370a

WALTER, Mariana a Joan MARTINEZ-ALIER. How to be heard when nobody wants to listen. Community action against mining in Argentina. Canadian Journal of Develpment Studies, 2010, roč. 30, str. 281-302. https://doi.org/10.1080/02255189.2010.9669292

WB. World development report 2003: Sustainable development in a dynamic world. 1. vyd. Washington D.C.: World Bank, 2003.

WCED. Our Common Future. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 1987.

ZNEBEJÁNEK, František. Sociální hnutí. Teorie, koncepce, představitelé. 1. vyd. Praha: SLON, 1997. ISBN 80-85850-31-1.

ŽIŽEK, Slavoj. Carl Schmitt in the age of post-politics. In MOUFFE, Ch. (ed.). The challenge of Carl Schmitt. 1st ed. London: Verso, 1999a, s. 18-37. ISBN 1859842445.

ŽIŽEK, Slavoj. The ticklish subject. The absent centre of political ontology. 2nd ed. London: Verso, 1999b. ISBN 1859842917.

https://doi.org/10.5817/SOC2013-1-13