Environmentalismus a věda aneb co a jak se současným ústupem environmentálních témat

Bohuslav Binka

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

KRAJHANZL, Jan. Dobře utajené emoce a problémy životního prostředí. Brno: Lipka, 2012. ISBN 978-80-87604-17-5.

PATOČKA, Jakub. Kniha z nejdůležitějších. Deník Referendum [online]. 2013. [cit. 17. 6. 2013]. Dostupné z: http://www.denikreferendum.cz/clanek/15488-kniha-z-nejdulezitejsich.

Šmajs, Josef. Evoluční ontologie kultury a problém podnikání. Brno: Doplněk, 2012. ISBN 978-80-7239-298-8.