Symbolické hranice mezi sociálními světy

Jitka Sklenářová

Abstrakt

Vyspělé společnosti Západu čelí rozevírání nůžek mezi bohatými a chudými, jejichž příjmové rozdíly dosahují v některých oblastech maxima od dob Velké deprese ve třicátých letech minulého století. Stále více států tak čelí v poslední době sílícím bouřím nevole, kdy proti "systému" protestují tisíce jejich nespokojených obyvatel. Podobné události mohou svádět k interpretaci rozdílů mezi sociálními vrstvami pouze na základě jejich socioekonomických charakteristik. Tento text se na konkrétních případech společenských institucí snaží ukázat, jak může kulturně sociologický koncept symbolických hranic pomoci ke komplexnějšímu vnímání problematiky sociálních rozdílů mezi jednotlivými vrstvami společnosti. Užitečnost tohoto konceptu je především v tom, že připomíná další dimenze problému sociální exkluze, které mohou být pro vztahy mezi jednotlivci i celými skupinami stejně nebo více významné než socioekonomický status.

Klíčová slova

symbolické hranice; sociální světy; nerovnost; nesouměřitelnost; nezaměstnanost; individualizace; třídy

Plný Text: