Kulturní sociologie

Csaba Szaló

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ALEXANDER, Jeffrey C. Cultural Pragmatics : Social Performance Between Ritual and Strategy. Sociological Theory, 2004, roč. 22, č. 4, s. 527–573. ISSN: 0735-2751.

BECK, Ulrich. Riziková společnost : Na cestě k jiné moderně. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004, 431 s. ISBN: 80-86429-32-6.

BERGER, Peter L. ; LUCKMANN, Thomas. The Social Construction of Reality. 1. vyd. Harmondsworth : Penguin Books, 1967, 219 s. ISBN 0385058985.

HABERMAS, Jürgen. The Philosophical Discourse of Modernity. 1. vyd. Cambridge: Polity, 1990, 430 s. ISBN 0-7456-0830-2.

KOSELLECK, Reinhart. Futures Past : On the Semantics of Historical Time. 1. vyd. New York : Columbia University Press, 2004, 317 s. ISBN 0-231-12771-5.

LICHTBLAU, Klaus. Sociology and the Diagnosis of the Times or: The Reflexivity of Modernity. Theory Culture Society, 1995, č. 12, s. 25–52. ISSN: 0263-2764.

LYOTARD, Jean-Francois. 1. vyd. The Postmodern Condition : A Report on Knowledge. Minneapolis : University of Minnesota Press, 1984, 110 s. ISBN 0816611734.

SILBER, Ilana F. Pragmatic Sociology as Cultural Sociology: Beyond Repertoire Theory? European Journal of Social Theory, 2003, roč. 6, č. 4, s. 427–49. ISSN: 1368-4310.

STŘÍTECKÝ, Jaroslav. Dějiny a dějinnost : Studie k problému jednoty a jednotlivého u Diltheye a Kanta. 1. vyd. Brno : Universita J. E. Purkyně v Brně, 1985, 120 s. ISSN 0231-5351.