Tak daleko, tak blízko: dělnická třída v České republice

Kateřina Nedbálková

Abstrakt

V textu se autorka zaměřuje na přiblížení paradigmatických a metodologických předpokladů, které se třídou pracují jako s podstatnou a důležitou kategorií sociálněvědního výzkumu a dále představuje vlastní výzkum dělnické třídy a první zjištění, ke kterým ve svém počínání dosud dospěla. V úvodní části nabízí základní představení konceptualizací třídy ve vztahu k paradigmatickým pozicím a východiskům výzkumníků a místo, které v tomto kontextu zaujímá česká sociologie. Ve druhé, empirické části textu se pak na základě vlastního výzkumu soustředí na třídní vědomí a povědomí o třídě a dále na třídu v kontextu genderové struktury společnosti.

Klíčová slova

třída; dělnická třída; gender; etnografie; práce

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BECK, Ulrich; BECK-GERNSHEIM, Elisabeth. Individualization: Institutionalized Individualism and Its Social and Political Consequences. London: Sage Publications, 2002. 221 s. ISBN 0761961127.

BECK, Ulrich; BECK-GERNSHEIM, Elisabeth. The Normal Chaos of Love. Cambridge: Polity Press, 1995. 231 s. ISBN 0745613829.

BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologie sedláka a dělníka: příspěvek k sociologii společenských vrstev. V Praze: Orbis, 1937.

BOURDIEU, Pierre. Zúčastněná objektivace: Huxleyeho přednáška. Biograf, 2003, č. 30, s. 3–17.

BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání. Praha: Karolinum, 1998. 179 s. ISBN 8071845183.

GIDDENS, Anthony. Capitalism and Modern Social Theory: An Analysis of the Writings of Marx, Durkheim and Max Weber, Cambridge, Cambridge University Press, 1973. 261 s. ISBN 0521097851.

GIDDENS, Anthony; HELD, David. Classes, Power, and Conflict: Classical and Contemporary Debates, Berkeley, University of California Press, 1982. 640 s. ISBN 0520046277.

HENNEN, Peter. Bear Bodies, Bear Masculinity: Recuperation, Resistance, or Retreat? Gender & Society, 2005, roč. 19, č. 1, s. 25–43. ISSN 0891-2432.

JARKOVSKÁ, Lucie; LIŠKOVÁ, Kateřina; ŠMÍDOVÁ, Iva. S genderem na trh: rozhodování o dalším vzdělání patnáctiletých. Praha – Brno: SLON, 2010. 224 s. ISBN 978-80-7419-030-8.

KATRŇÁK, Tomáš. Odsouzeni k manuální práci. Praha: SLON, 2004. 190 s. ISBN 8086429296.

KATRŇÁK, Tomáš; FUČÍK, Petr. Návrat k sociálnímu původu: vývoj sociální stratifikace české společnosti v letech 1989 až 2009. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2010. 213 s. ISBN 9788073252410.

KAUFMANN, Jean-Claude. Chápající rozhovor. Praha: SLON, 2010. 151 s. ISBN 9788074190339.

KELLER, Jan. Tři sociální světy: sociální struktura postindustriální společnosti. Praha: SLON, 2011. 211 s. ISBN 9788074190445.

KROHA, Jiří. Sociologický fragment bydlení. Brno: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, 1973. 182 s.

KUBÁTOVÁ, Helena. Životní svět a sociální světy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 255 s. ISBN 9788024421506.

MACHARÁČKOVÁ, M. (ed.) Jiří Kroha (1893–1974): architekt, malíř, designér, teoretik v proměnách umění 20. století. Brno: Muzeum města Brna, ERA, 2007. 485 s. ISBN 9788086549002.

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Komunistický manifest: faksimile prvního českého vydání Komunistického manifestu na české půdě. 1. vydání. Brno: Blok, 1973, 176 s.

MOŽNÝ, I. Rodina vysokoškolsky vzdělaných manželů. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1983. 189 s.

MOŽNÝ, Ivo; PAKOSTA, Petr; PŘIDALOVÁ, Marie. Declining Fertility in Europe, and, What Parenthood Means to the Czechs. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. 132 s. ISBN 9788021045545.

NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Spoutaná Rozkoš: sociální (re)produkce genderu a sexuality v ženské věznici. Praha: SLON, 2006. 198 s. ISBN 8086429652.

SAVAGE, Mike 2000. Class Analysis and Social Transformation. Buckingham: Open University Press. 185 s. ISBN 0335193277.

SKEGGS, Beverley. Class, Self, Culture. London: Routledge, 2004, 226 s. ISBN 041530086x.

SKEGGS, Beverly. Formations of Class & Gender: Becoming Respectable. London: Sage Publications, 1997. 192 s. ISBN 0761955127.

STÖCKELOVÁ, Tereza; GHOSH, Yasar Abu. Etnografie: improvizace v teorii a praxi. (Vyjde v roce 2013 v nakladatelství SLON.)

ŠMAUSOVÁ, G. Emancipace jako překračování genderovaných hranic. Příspěvek na konferenci Feministická studia na hranici, FSS MU, Brno 2011.

ŠTEIGER, Štěpán. Kam zmizela dělnická třída. Literární noviny. 17. 3. 2011. Dostupné online [cit. 31. 12. 2012] na: <www.literarky.cz/tpan-steiger/3326-tpan-steiger-kam-zmizela-dlnicka-tida>

TAYLOR, Yvette (ed.). Classed Intersections. Farnham: Ashgate, 2010. 257 s. ISBN 9780754675624.

WACQUANT, Loïc. Habitus as Topic and Tool: Reflections on Becoming a Prizefighter. Qualitative Research in Psychology, 2011, roč. 8, č. 1, s. 81–92. ISSN 1478-0887.

WACQUANT, Loïc. Making Class: The Middle Class(es) in Social Theory and Social Structure. In McNall, Scott G., Levine, Rhoda F., Fantasia, Rick (eds.) Bringing Class Back In: Contemporary & Historical Perspectives. Boulder: Westview Press, 1991, s. 39–64. ISBN 0813310504.

WACQUANT, Loïc. Relocating Gentrification: The Working Class, Science and the State in Recent Urban Research. International Journal of Urban and Regional Research 2008, roč. vol. 32, č. 1, s. 198–205. ISSN 0309-1317.

WEBER, Max. From Max Weber: Essays in Sociology. London: Routledge, 2009, xxxiv, 490 s. ISBN 9780415482691.

https://doi.org/10.5817/SOC2012-3-85


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Krajina vzpomínek. Kdo kreslí mapu „brněnského Bronxu“?
Kateřina Sidiropulu Janků
Sociální studia / Social Studies  ročník: 10,  číslo: 4,  první strana: 57,  rok: 2013  
https://doi.org/10.5817/SOC2013-4-57