Tak daleko, tak blízko: dělnická třída v České republice

Kateřina Nedbálková

Abstrakt

V textu se autorka zaměřuje na přiblížení paradigmatických a metodologických předpokladů, které se třídou pracují jako s podstatnou a důležitou kategorií sociálněvědního výzkumu a dále představuje vlastní výzkum dělnické třídy a první zjištění, ke kterým ve svém počínání dosud dospěla. V úvodní části nabízí základní představení konceptualizací třídy ve vztahu k paradigmatickým pozicím a východiskům výzkumníků a místo, které v tomto kontextu zaujímá česká sociologie. Ve druhé, empirické části textu se pak na základě vlastního výzkumu soustředí na třídní vědomí a povědomí o třídě a dále na třídu v kontextu genderové struktury společnosti.

Klíčová slova

třída; dělnická třída; gender; etnografie; práce

Plný Text: