Jak v praxi ovlivnit spory o hranice? Proč se nepodařilo přírodovědce přesvědčit o významnosti genderu

Dagmar Lorenz-Meyer

Abstrakt

Feministické bádání jako analytická tradice a intervencionistický projekt již dlouho zkoumá hranice, jež jsou hluboce vepsány do západního myšlení a pojetí racionality. Tento článek vychází z myšlenky, že schopnost v praxi destabilizovat hranice pokulhává za důmyslností analýz opakovaného utváření hranic. Jádrem feministické praxe je zájem zpochybňovat nákresy hranic a měnit to, co je považováno za přirozené, normální či skutečné. Mimo svůj vlastní „okrsek“ však feministé a feministky mohou být při tvoření těchto interferencí do přijímaných způsobů myšlení a jednání méně úspěšní. Článek se hlásí k feministické výzvě přijmout „neúspěch“ výzkumné intervence a prozkoumat to, jak „se může stát zdrojem nebo příležitostí pro nové (ač ne nutně účinnější) strategie, modely, interpretace a způsoby bytí“. Na příkladu prezentace o příležitostech a nebezpečích vědecké excelence autorka přezkoumává své vlastní intervence a intervence svých diskusních partnerů. Analýza je vedena úvahami o tom, jak lépe hovořit o genderu a genderování, jak ho pojmenovat, aniž bychom ho zredukovali na něco pevného a jednotného a zkoumané znovu vepsali do dominantních reprezentací.

Klíčová slova

praxe kreslení hranic; gender ve vědě; interference; odpovědnost; prezentace výzkumu

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Ahmed, Sara. Secrets and Silence in Feminist Research. In Ryan-Flood, R., Gill, R. Secrecy and Silence in the Research Process. Feminist Reflections, London: Routledge, 2010, s. xvi-xxi. ISBN 978-0415605175.

Alcoff, Linda. The problem of Speaking for Others. Cultural Critique, 1991, č. 20, s. 5-32. ISSN 0882-4371. https://doi.org/10.2307/1354221

Barad, Karen. Meeting the Universe Halfway: Realism and Social Constuctivism without Contradiction. In NELSON, L.H. and NELSON, J. Feminism, Science and the Philosophy of Science. Kluwer Academic Publishers, 1996, s. 161-194. ISBN 0-7923-4611-4. https://doi.org/10.1007/978-94-009-1742-2_9

BARAD, Karen. Meeting the Universe Halfway. Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning. Durham: Duke University Press, 2007, 544s., ISBN 978-0822339175. https://doi.org/10.1215/9780822388128

Blagojevic, Marina et al. Waste of Talents: Turning Private Struggles into a Public Issue. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2004, ISBN 92-894-6750-9.

Brink, Marieke van der, Yvonne Benschop. Gender Practices in the Construction of Academic Excellence: Sheep with Five Legs. Organization 2012, roč.19, č. 4, s. 507-24. https://doi.org/10.1177/1350508411414293

Butler, Judith. Undoing Gender. London: Routledge, 2004, 273 s. ISBN 0-415-96923-9

Douglas, Mary. The Social Control of Cognition: Some Factors in Joke Perception. Man 1968, roč. 3, č. 3, s. 361-376. ISSN 0025-1496. https://doi.org/10.2307/2798875

England, Kim. Getting Personal: Reflexivity, Positionality and Feminist Research. The Professional Geographer 1994, roč.46, č. 1, s. 80-89. ISSN 0033-0124. https://doi.org/10.1111/j.0033-0124.1994.00080.x

European Commission. She Figures 2009: Statistics and Indicators on Gender Equality in Science. Brussels: Directorate General for Research. 155 s. ISBN 978-9279113888.

European Commission. She Figures 2012. Statistics and Indicators on Gender Equality in Science. [online]. 2012 [cit, 2012-7-09]. Dostupná na World Wide Web: <http://ec.europa.eu/research/sciencesociety/document_library/pdf_06/she_figures_2012_en.pdf>

Faulkner, Wendy. The Power and the Pleasure? A Research Agenda for “Making Gender Stick” to Engineers. Science, Technology & Human Values 2000, roč. 25, č. 1, s. 87-119. ISSN 0162-2439. https://doi.org/10.1177/016224390002500104

Felt, Ulrike; Stöckelová, Tereza. Modes of Ordering and Boundaries that Matter in Academic Knowledge Production. In Felt, U. Knowing and Living in Academic Research: Convergence and Heterogeneity in Research Cultures in the European Context. Prague: Institute of Sociology, 2009, s. 41-124. ISBN 978-8073301569.

Franklin, Sarah; Lury, Celia; Stacey, Jackie. Introduction. In Global Nature, Global Culture. London: Sage, 2000, s. 1-16. ISBN 978-0761965992.

Fuss, Diana. Essentially Speaking: Feminism, Nature & Difference. New York: Routledge, 1989, 144 s. ISBN 978-0415901338.

Garforth, Lisa; Kerr, Anne. Women in Science: What’s the Problem? Social Politics, 2009, roč.16, č. 3, s. 379-403. ISSN 1072-4745. https://doi.org/10.1093/sp/jxp015

Gunaratnam, Yasmin. Where is the Love? Art, Aesthetics and Research. Journal of Social Work Practice, roč.21, č. 3, s. 271-287. ISSN 0265-0533. https://doi.org/10.1080/02650530701553518

Haraway, Donna. A Cyborg Manifesto: Science, Technology and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century. Socialist Review, roč. 80, s. 65-108. ISSN 0141- 2442.

Haraway, Donna. Modest_Witness@Second_Millenium. New York, London: Routledge, 1997, 376 s. ISBN 978-0415912457.

Haraway, Donna. The Promise of Monsters: a Regenerative Politics for Inappropriate/d Others. In The Haraway Reader. New York: Routledge, 2004, s. 63-124. ISBN 978-0415966887.

HARAWAY, Donna. When Species Meet. Minneapolis: Minnesota University Press, 2008, 360 s. ISBN 978-0816650460.

Hasse, Cathrine; Hojer, Maja. Acknowledging Materiality as Agential Literacy. In Olesky, e.h; PetÖ, A, Waaldijk, B. Gender and Citizenship in a Multicultural Context. Frankfurt: Peter Lang, 2008, ISBN 978-363156966.

Hemmings, Clare. Why Stories Matter: The Political Grammar of Feminist Theory. Durham: Duke University Press, 2011, 288 s. ISBN 978-0822349167. https://doi.org/10.1215/9780822393702

Hirschauer, Stefan, Mol, Annemarie. Shifting Sexes, Moving Stories: Feminist/Constructivist Dialogues. Science, Technology and Human Values, 1995, roč. 20, č. 3, s. 368-385. ISSN 0162-2439. https://doi.org/10.1177/016224399502000306

JACOBSON, Matthew F. Whiteness of a Different Colour. European Immigrants and the Alchemy of Race. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999, 368 s. ISBN 978-0674951914 .

Keller, Evelyn Fox. On the Need to Count Past Two in our Thinking about Gender and Science. New Ideas of Psychology, 1987, roč. 3, č. 2, s. 275-287. ISSN 0732-118. https://doi.org/10.1016/0732-118X(87)90028-6

Latour, Bruno. When Things Strike Back: a Possible Contribution of “Science Studies” to the Social Sciences. British Journal of Sociology, 2000, roč. 51, č. 1, s. 107-123. ISSN 0007-1315. https://doi.org/10.1080/000713100358453

Latour, Bruno. Why has Critique ran out of Steam? From Matters of Fact to Matters of Concern. Critical Inquiry, 2004, č. 30, s. 225-248. ISSN 0093-1896. https://doi.org/10.1086/421123

Law, John. ‘Enacting Naturecultures: A Note from STS’, [online]. 2004. [cit. 2009-08-13] Dostupná na World Wide Web: <http://www.lancs.ac.uk/fass/sociology/papers/law-enacting-naturecultures.pdf>

Lawrence, Charles R. If He Hollers Let Him Go. Regulating Racist Speech on Campus. Duke Law Journal, 1990, 39, č. 3, s. 431-483. ISSN 0012-7086. https://doi.org/10.2307/1372554

Lawson, Victoria. The Politics of Difference: Examining the Quantitative/Qualitative Dualism in Post-Structuralist Feminist Research. Professional Geographer, 1995, roč. 47, č. 4, s. 449-457. ISSN 0033-0124. https://doi.org/10.1111/j.0033-0124.1995.00449.x

Linková, Marcela. Ne každý úspěch se počítá: excelence a genderování vědecké dráhy v přírodních vědách. In Stöckelová, T. (Ed.) Akademické poznávání, vykazování a podnikání: Etnografie měnící se české vědy. Praha: SLON, 2009, s. 72-99. ISBN 978-8074190032.

Linková, Marcela, Stöckelová, Tereza. Public Accountability and the Politicization of Science: The Peculiar Journey of Czech Research Assessment. Science and Public Policy [online] 2012 [cit. 2012-08-07]. Dostupná na World Wide Web: <http://spp.oxfordjournals.org/content/early/2012/05/29/scipol.scs039.abstract?keytype=ref&ijkey=3pNTD8ZoJs0cqIn> ISSN 0302-3427.

Lorenz-Meyer, Dagmar. Nový pohled na problém ‘žen ve vědě’:Tři mody genderového jednání v akademickém výzkumu. In Stöckelová, T. (Ed.) Akademické poznávání, vykazování a podnikání Etnografie měnící se české vědy, Praha: SLON, 2009, s. 101-133. ISBN 978-8074190032.

Lorenz-Meyer, Dagmar. Visceral Gendering and a Politics of Connectivity. Women’s Studies International Forum, 2011, roč. 34, č. 5, s. 562-569. ISSN 0277-5395. https://doi.org/10.1016/j.wsif.2011.08.003

Lorenz-Meyer, Dagmar. Locating Excellence and Enacting Locality. Science, Technology and Human Values 2012, roč. 37, č. 2, s. 241-263. ISSN 0162-2439. https://doi.org/10.1177/0162243911409249

Marcus, George E. 2010. Collaborative Options and Pedagogical Experiment in Anthropological Research on Experts and Policy Processes. [online] 2010 [cit. 2012-08-07]. Dostupná na World Wide Web: <http://www.iiac.cnrs.fr/IMG/pdf/Collaboration_and_anthropological_research.pdf>

Massey, Doreen. Masculinity, Dualisms and High Technology. Transactions of the Institute of British Geographers NS, 1995, č. 20, s. 487-99. ISSN 0020-2754. https://doi.org/10.2307/622978

Minh-ha, Trinh. She, The Inappropriate/d Other. Discourse, 1986/7, č. 8, s. 3-43. ISSN 0730-1081.

Mol, Annemarie. The Body Multiple. Durham: Duke University Press, 2002. 216 s. ISBN 978-0822329176.

Mol, Annemarie, Law, John. Boundary Variations: An Introduction. Environment and Planning D: Society and Space, 2005, roč. 23 č. 5, s. 637-642. ISSN 0263-7758. https://doi.org/10.1068/d350t

Moore, Henrietta. Global Anxieties: Concept-Metaphors and Pre-Theoretical Commitments in Anthropology. Anthropological Theory, 2004, roč. 4, č. 1, s. 71-88. ISSN 1463-4996. https://doi.org/10.1177/1463499604040848

Perrons, Diane, Posocco, Silvia. Globalising Failure. Geoforum , 2009, roč. 40, č. 2, s. 132-5. ISSN 0016-7185. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2008.12.001

Potter, Elizabeth. Gender and Boyle’s Law of Gases. Bloomington: Indiana University Press, 2001, 232 s. ISBN 978-0253214553.

PUIG De LA BELLACASA, Marie. Matters of Care in Technoscience: Assembling Neglected Things. Social Studies of Science, 2011, roč. 41, č 1, s. 85-106.ISSN 0146-1435. https://doi.org/10.1177/0306312710380301

Scully, Maureen A. Confronting Errors in the Meritocracy. Organization, 2002, roč. 9, č. 2, s. 396-401. ISSN 1350-5084. https://doi.org/10.1177/135050840293004

Star, Susan Leigh. Power, Technology and the Phenomenology of Conventions: On Being Allergic to Onions. In Law, J. (Ed.) A Sociology of Monsters. London: Routledge, 1991, s. 126-156. ISBN 978-0415071390.Shore, Chris, Wright, Susan. Audit Culture and Anthropology. The Journal of the Royal Anthropological Institute, 1999, roč. 5, č. 4, s. 557-575. ISSN 1359-0987. https://doi.org/10.2307/2661148

Stöckelová, Tereza. Immutable Mobiles Derailed: STS, Geopolitics and Research Assessment. Science, Technology and Human Values, 2012, roč. 37, č. 2, s. 286-311. ISSN 0162-2439. https://doi.org/10.1177/0162243911415872

Traweek, Sharon. Beam Times and Life Times. The World of High Energy Physicists. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1988, 206 s. ISBN 978-0674063488.

Wollstonecraft, Mary. The Vindication of the Rights of Woman. London: Everyman’s Library, 1992, 317 s. ISBN 978-0460871730.

ZABRODSKA, Kateřina et al. Šikana jako intra-aktivní proces na neoliberálních univerzitách, Biograf: časopis pro kvalitativní výzkum, 2012, č. 56 v tisku. ISSN 1211-5770.

https://doi.org/10.5817/SOC2012-3-65