Negativita ve studování na umělecké škole

Lenka Vráblíková

Abstrakt

Ačkoli umění v rámci binárních protikladů většinou stává na straně feminity, moderní umělectví je v zásadě šité na míru maskulinnímu subjektu a tak vylučuje existenci jiného - umělkyně. Stejně tak „stávání se umělcem“, které je institucionálně rámováno studiem na vysokých uměleckých školách, ženám aspirujícím na umělkyně nenabízí možnost stát se umělkyní, aniž by nedošlo k popření zásadních aspektů jejich jedinečné a ženské identity. Práce interpretuje několik dílčích událostí provázející diplomovou práci „Feministický akční výzkum – Jak studovat na umělkyni?“ realizovanou na Fakultě výtvarných umění FaVU VUT v roce 2010. Rámcem pro interpretaci těchto událostí jsou práce post-Lacanovských feministických autorek a jejich čtení teorie objektních vztahů Melanie Klein. Tato práce ukazuje, že elementem, který strukturuje zkušenost studování na umělkyni, je především přístup a vztah k negativitě.

Klíčová slova

umělecké vzdělání; feminismus; negativita; psychoanalýza; sexuální rozdíly

Plný Text: