Negativita ve studování na umělecké škole

Lenka Vráblíková

Abstrakt

Ačkoli umění v rámci binárních protikladů většinou stává na straně feminity, moderní umělectví je v zásadě šité na míru maskulinnímu subjektu a tak vylučuje existenci jiného - umělkyně. Stejně tak „stávání se umělcem“, které je institucionálně rámováno studiem na vysokých uměleckých školách, ženám aspirujícím na umělkyně nenabízí možnost stát se umělkyní, aniž by nedošlo k popření zásadních aspektů jejich jedinečné a ženské identity. Práce interpretuje několik dílčích událostí provázející diplomovou práci „Feministický akční výzkum – Jak studovat na umělkyni?“ realizovanou na Fakultě výtvarných umění FaVU VUT v roce 2010. Rámcem pro interpretaci těchto událostí jsou práce post-Lacanovských feministických autorek a jejich čtení teorie objektních vztahů Melanie Klein. Tato práce ukazuje, že elementem, který strukturuje zkušenost studování na umělkyni, je především přístup a vztah k negativitě.

Klíčová slova

umělecké vzdělání; feminismus; negativita; psychoanalýza; sexuální rozdíly

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BERNHEIMER, Charles; KAHNE, Claire. In Dora’s Case: Freud – Hysteria – Feminism. 1. vydání.New York:ColumbiaUniversity, 1985, 344 s. ISBN 023107221. https://doi.org/10.7312/bern91530-002

DALTON, Pen. Gendering Art Education: Modernism, Identity and Critical Feminism. 1. vydání. Backingham: Open University Press, 2001, 184 s. ISBN 0335196489.

FREUD, Sigmund. Totem a tabu: O podobnostech v duševním životě divocha a neurotika. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1997. 157 s. ISBN 8086123014.

IRIGARAY, Lucé. This Sex Which Is Not One. 1. vydání.New York:CornellUniversity Press, 1985, 223 s. ISBN 0801415462.

JACOBUS, Mary. ‘Tea Daddy’: Poor Mrs Klein and the Pencil Shavings. In PHILLIPS, J., STONERIDGE, L. Reading Melanie Klein. 1. vydání.London: Routledge, 1998, s. 89–110. ISBN 0203360532. https://doi.org/10.4324/9780203360538-5

KLEIN, Melanie. The Selected Melanie Klein. 1. vydání.London: Penguin Books, 1986, 256 s. ISBN 0140137300.

KRISTEVA, Julia. The Kristeva Reader. 1. vydání.Oxford: Basil Blackwell, 1986, 321 s. ISBN 0231063253.

LACAN, Jacques. The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis. 1. vydání.London: W. W. Norton & Company 1981, 290 s. ISBN 0393317757.

LAPLANCHE, Jean; PONTALIS, Jean-Bertrand. The Language of Psychoanalysis. 1. vydání.London: The Hogarth Press,New York: Norton, 1973, 510 s. ISBN 0701203439.

LIND, Maria. The Collaborative Turn. In BILLING, J., M. LIND, L. NILSSON

Taking the Matter into Common Hands: On Contemporary Art and Collaborative Practices. 1. vydání.London: Black Dog, 2007, s. 15–31. ISBN 1906155186.

LUNGOVÁ, Barbora. Jak studovat na umělkyni? [Online, cit. 1. 4. 2012.] Dostupné na www: <http://jakstudovatnaumelkyni.ffa.vutbr.cz/node/36>

MITCHELL, Juliet. Introduction. In MITCHELL, J. The Selected Melanie Klein. 1. vydání.London: Penguins Books, 1986, s. 9–32. ISBN 0140137300.

MOI, Toril. The System and the Speaking Subject. In Kristeva, J. The Kristeva Reader. 1. vydání.Oxford: Basil Blackwell, 1986, s. 24–25. ISBN 0231063253.

NIXON, Mignon. Bad Enough Mother. October, 1995, č. 71, s. 71–92. ISSN 0162-2870.

NIXON, Mignon. Fantastic Reality: Louise Bourgeois and the Story of Modern Art. 1.vydání.London: Mit Press, 2005. 338 s. ISBN 0262140896.

OLSEN, Ole Andkjaer. Depression and Reparation as Themes in Melanie Klein’s Analysis of the Painter Ruth Weber. The Scandinavian Psychoanalytic Review. 2004, č. 27, s. 34–42. ISSN 0106-2301. https://doi.org/10.1080/01062301.2004.10592935

POLLOCK, Griselda. Art, ArtSchool, Culture: Individualism after the Death of the Artist. In Robinson, H. Feminism – Art – Theory: An Anthology 1968–2000. 1.vydání.Oxford: Blackwell Publishers. 2001, ISBN 063120850.

POLLOCK, Griselda. Opened, Closed and Opening: Reflections on Feminist Pedagogy in a UKUniversity. N.paradoxa, 2010, č. 26, s. 20–28. ISSN 1461-0424.

ROSE, Jacqueline. Why War?: Psychoanalysis, Politics, and the Return to Melanie Klein. 1.vydání.Oxford: Blackwell Publishers, 1993. 274 s. ISBN 0631189238.

SAYERS, Janet. Melanie Klein, Psychoanalysis and Feminism. Feminist Review, 1987, č. 25, s. 23–37. ISSN 0141-7789. https://doi.org/10.1057/fr.1987.2

SMALL, Stephen A. Action-Oriented Research: Models and Methods. Journal of Marriage and the Family, 1995, č. 57, s. 941–955. ISSN 1741-3737. https://doi.org/10.2307/353414

VRÁBLÍKOVÁ, Lenka. Feministický akční výzkum: Jak studovat na umělkyni?. [Online, cit. 8. 3. 2012]. Dostupné na www: <http://jakstudovatnaumelkyni.ffa.vutbr.cz/>

VRÁBLÍKOVÁ, Lenka. Feministický akční výzkum – Jak studovat na umělkyni? In Přikrylová, K. Vizuální gramotnost. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2010, s. 61–75. ISN 9788072904877. Dostupné na www: <http://clanky.rvp.cz/clanek/s/G/13951/FEMINISTICKY-AKCNI-VYZKUM---JAK-STUDOVAT-NA-UMELKYNI.html>

WEBER, Samuel. Institution and Interpretation. 1. vydání.Standford,California:StandfordUniversity Press, 2001. 286 s. ISBN 0804731187.

WEBER, Samuel. The Legend of Freud. 2. vydání.Standford,California:StandfordUniversity Press, 2000. 280 s. ISBN: 9780804731201.

https://doi.org/10.5817/SOC2012-3-51