Vietnamské rodiny a jejich české chůvy: Vzájemná závislost v péči o děti

Adéla Souralová

Abstrakt

Některé vietnamské rodiny v České republice si najímají české chůvy (tety, babičky) na hlídání svých dětí. Tento model stojí v protikladu k dominantnímu obrazu chův (pomocnic v domácnosti) v západním světě, kde je tato profese vykonávána migrantkami a analyzována pomocí aditivního přístupu zdůrazňujícího vícenásobné znevýhodnění těchto žen z důvodu etnických a třídních nerovností. Článek vychází z kvalitativního výzkumu, který se zaměřil mimo jiné na motivace českých žen pracovat jako chůvy ve vietnamských rodinách a motivace vietnamských rodin najímat české chůvy pro péči o své děti. Během výzkumu bylo realizováno více než třicet rozhovorů se třemi typy aktérek a aktérů, kteří jsou součástí těchto vztahů založených na placené péči – s chůvami, matkami a dětmi. Text přináší závěry intersekcionální analýzy motivací na obou stranách lokálního řetězce péče (motivace pracovat jako chůva ve vietnamské rodině a motivace najímat českou chůvu pro své děti), přičemž tyto motivace kontextualizuje na spojnici různých ekonomických, sociálních a kulturních světů. Sleduje, jak jsou tyto motivace utvářeny na průsečíku sociálních kategorií genderu, etnicity a transnacionality („přes-hraničnosti“). Článek se kriticky vymezuje vůči těm výzkumům, které ekonomizují fenomén placené péče a považují jej za výdobytek privilegované střední třídy na straně poptávky a prostředek k přežití pro chudé ženy na straně nabídky.

Klíčová slova

péče o děti; migrace; oboustranná závislost; genderové biografie

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ANDALL, Jacqueline. Hierarchies and Interdependence: The Emergence of a Service Caste in Europe. In ANDALL, J. Gender and Ethnicity in Contemporary Europe. 1. vyd. Oxford: Berg, 2003, s. 39–60. ISBN 1859736521.

ARENDELL, Terry. Conceiving and Investigating Motherhood: The Decade’s Scholarship. Journal of Marriage and Family, 2000, s. 1192–1207. ISSN 1741-3737. https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2000.01192.x

BIKOVA, Mariya. The Snake in the Grass of Gender Equality. Au-Pairing in Women-Friendly Norway. In ISAKSEN, L. W. Global Care Work. Gender and Migration in Nordic Societies. Lund: Nordic Academic Press, 2010, s. 49– 68. ISBN 978-91-8550-948-5.

BÚRIKOVÁ, Zuzana; MILLER, Daniel. Au Pair. Cambridge: Polity Press, 2010, 240 s. ISBN 0745650120.

BÚRIKOVÁ, Zuzana. Motivácie au pair migrácie zo Slovenska. Slovenský národopis, 2007, č. 4, s. 442–456. ISSN 1335-1303.

BÚRIKOVÁ, Zuzana. Prečo majú britské matky au pair a č osa na tom slovenským au pair nepáči. Slovenský národopis, 2006, č. 4, s. 341–356. ISSN 1335-1303.

CHAMBERLAYNE, Prue; KING, Annette. Cultures of Care: Biographies of Carers in Britain and the Two Germanies. 1. vyd. Bristol: The Policy Press, 2000, 240 s. ISBN 1861341660. https://doi.org/10.2307/j.ctt1t897qz

CHANG, Grace. Disposable Domestics. Immigrant Women Workers in the Global Factory. 1. vyd. Cambridge: South End Press. 2000, 256 s. ISBN: 0-89608-617-8.

CHEEVER, Susan. The Nanny Dilemma. In EHRENREICH, B., HOCHSCHILD, A. R.Global Woman: Nannies, Maids, and Sex Workers in the New Economy. 1. vyd. New York: Metropolitan Books, 2003, s. 31–38. ISBN 080506995X.

EHRENREICH, Barbara; HOCHSCHILD, Arlie R. Introduction. In EHRENREICH, B., HOCHSCHILD, A. R. Global Woman: Nannies, Maids, and Sex Workers in the New Economy. 1. vyd. New York: Metropolitan Books, 2003, s. 1–13. ISBN 080506995X.

ESPOSITO, Noreen. 2001. From Meaning to Meaning: The Influence of Translation Techniques on NonEnglish Focus Group Research. Qualitative Health Research, roč. 11, č. 4, s. 568–579. ISSN 1049-7323. https://doi.org/10.1177/104973201129119217

GLENN, Evelyn Nakano. Creating a Caring Society. Contemporary Sociology, 2000, č. 1, s. 84–94. ISSN 0094-3061. https://doi.org/10.2307/2654934

GLENN, Evelyn Nakano. From Servitude to Service Work: Historical Continuities in the Racial Division of Paid Reproductive Labor. Signs, 1992, č. 18, s. 1–43. ISSN 0097-9740. https://doi.org/10.1086/494777

GLENN, Evelyn Nakano. Social Constructions of Mothering: A Thematic Overview. In GLENN, E. N. a kol. (eds.). Mothering: Ideology, experience, and agency, Routledge, New York, 1994, s. 1–29. ISBN 0415907764. https://doi.org/10.4324/9781315538891-1

GREGSON, Nicky; LOWE, Michelle. Servicing the Middle Classes: Class, Gender and Waged Domestic Labour in Contemporary Britain. 1. vyd. London and New York: Routledge, 1994, 344 s. ISBN 0415085314.

HAŠKOVÁ, Hana. Kam směřuje česká společnost v oblasti denní péče o předškolní děti? In KŘÍŽKOVÁ, A., DUDOVÁ, R., HAŠKOVÁ, H., MAŘÍKOVÁ, H., UHDE, Z. (eds.) Práce a péče: Proměny rodičovské v České republice a kontext rodinné politiky Evropské Unie. 1. vyd. Praha: SLON, 2008, s. 51– 0. ISBN 978-80-86429-94-6.

HOCHSCHILD, A. R. Láska a zlato. Globální řetězce péče. In HRUBEC, M. (ed.). Sociální kritika v éře globalizace. Odstraňování sociálněekonomických nerovností a konfliktů. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2008, s. 107–128. ISBN 978-80-7007-286-8.

HOCHSCHILD, Arlie R. The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling. 1. vyd. Berkeley, CA: University of California Press,1983, 339 s. ISBN 0520054547.

HOFÍREK, Ondřej; NEKORJAK, Michal. Vietnamští imigranti v českých velkoměstech – integrace přistěhovalců z Vietnamu. In RÁKOCZYOVÁ, M., TRBOLA, R. Sociální integrace přistěhovalců v České republice. 1. vyd. Praha: SLON, 2009, s. 160–197. ISBN 979-80-7419-023-0.

HONDAGNEU-SOTELO, Pierette. Doméstica: Immigrant Workers Cleaning and Caring in the Shadows of Affluence. 1. vyd. California: University of California Press, 2001. 318 s. ISBN 0520226437.

ISAKSEN, Lise Widding (ed.). Global Care Work. Gender and Migration in Nordic Societies. 1. vyd. Lund: Nordic Academic Press, 2010a, 240 s. ISBN 978-91-8550-948-5.

ISAKSEN, Lise Widding. Transnational Care: The Social Dimensions of International Nurse Recruitment. In ISAKSEN, L.W. Global Care Work. Gender and Migration in Nordic Societies. Lund: Nordic Academic Press, 2010b, s. 139–158. ISBN 978-91-8550-948-5.

KHAYATI, Khalid. From Victim Diaspora to Transborder Citizenship. 1. vyd. Linköping: Linköping University, 2008, 285 s. ISBN: 978-91-7393-884-6.

KIBRIA, Nazli. Family Tightrope. 1. vyd. Princeton: Princeton University Press, 1993, 196 s. ISBN 0691021155.

LUTZ, Helma; PALENGA-MÖLLENBECK, Ewa. The Care Curtain of Europe. The Global Care Chain Concept from a European Perspective. Příspěvek prezentovaný na konferenci Transforming Gender Orders, Frankfurt nad Mohanem, 20. 1. 2012.

LUTZ, Helma. Introduction: Migrant Domestic Work in Europe. In LUTZ, H. Migration and domestic work: A European Perspective on a Global Theme. 1. vyd. Aldershot: Ashgate, 2008, s. 1–10. ISBN 0754647900.

LUTZ, Helma. The “Intimate Others” – Migrant Domestic Workers in Europe. In BERGGREN, E., B. LIKIC-BRBORIC, G.TOKSÖZ, N. TRIMIKLINIOTIS. International Migration, Informal Labour and Community: A Challenge for Europe. 1. vyd. Maastricht: Shaker Publishing, 2007, s. 226–241. ISBN 9789042303171.

LUTZ, Helma. The New Maids. Transnational Women and the Care Economy. 1. vyd. London, New York: Zed Books, 2011, 241 s. ISBN 978-1-84813-288-7.

MACDONALD, Cameron Lynne. Manufacturing Motherhood: The Shadow Work of Nannies and Au Pairs. Qualitative Sociology, 1998, č. 1, s. 25–53. ISSN 0162-0436. https://doi.org/10.1023/A:1022119309086

MACDONALD, Cameron Lynne. Shadow Mothers. Nannies, Au Pairs, and the Micropolitics of Mothering. 1. vyd. Berkerley, Los Angeles, London, University of California Press, 2010. 288 s. ISBN 0520266978.

MURRAY, Susan B. Child Care Work: Intimacy in the Shadows of Family-Life. Qualitative Sociology, 1998, č. 2, s. 149–168. ISSN 0162-0436. https://doi.org/10.1023/A:1023434627821

NELSON, Margaret K. 1990. Negotiated Care: The Experience of Family Day Care Providers. 1. vyd. Philadelphia: Temple University Press, 1990, 400 s. ISBN 0877227284.

PARREÑAS, Rhacel Salazar. Servants of Globalization: Women, Migration, and Domestic Work. 1. vyd. Stanford, CA: Stanford University Press, 2001. 315 s. ISBN 0804739226.

PROCHÁZKOVÁ, Bára. „Vietnamské“ babičky. In Hospodářské noviny, 13.1.2012. Dostupné na http://hn.ihned.cz/index.php?p=500000_d&&article[id]=54409190 (navštíveno 25.1.2012).

ŠMAUSOVÁ, Gerlinda. Proti tvrdošíjné představě o ontické povaze genderu a pohlaví. Sociální studia. 2002, č. 7, s. 15–27. ISSN 1214-813X.

TEMPLE, Bogusia; EDWARDS Rosalind. Interpreters/Translators and Cross Language Research: Reflexivity and Border Crossings. International Journal of Qualitative Methods, 2002, č. 2, s. 1–11. ISSN 9781412941631. https://doi.org/10.1177/160940690200100201

UHDE, Zuzana. „K feministickému pojetí péče jako kritické kategorie sociální nerovnosti.“ Sociologický časopis, 2009, roč. 45, č. 1, s. 9–29. ISSN 0038-0288.

UTTAL, Lynet; TUOMINEN, Mary. Tenuous Relationships: Exploitation, Emotion, and Racial Ethnic Significance in Paid Child Care Work. Gender and Society, 1999, č. 6, s. 758–780. ISSN 08912432. https://doi.org/10.1177/089124399013006005

WEST, Candace; ZIMMERMAN, Don H. Dělat gender. Sociální studia, 2008, č. 1, s. 99–120. ISSN 1214-813X.

https://doi.org/10.5817/SOC2012-3-31


Crossref Cited-by (3)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. The Cultural Orientation of Vietnamese Czechs: A Generational Comparison
Martina Hřebíčková
Czech Sociological Review  ročník: 56,  číslo: 2,  první strana: 197,  rok: 2020  
https://doi.org/10.13060/csr.2020.007

2. 'That's the Lady I Call Grandma!': Vietnamese Children, Czech Grandmothers and the Meaning of Grandparenthood in the Biographies of Both
Adéla Souralová
Czech Sociological Review  ročník: 51,  číslo: 5,  první strana: 815,  rok: 2015  
https://doi.org/10.13060/00380288.2015.51.5.215

3. The Meaning and Performance of the Grandparenting Role among Young Old Czechs
Lucie Vidovićová, Lucie Galčanová, Marcela Petrová Kafková
Czech Sociological Review  ročník: 51,  číslo: 5,  první strana: 761,  rok: 2015  
https://doi.org/10.13060/00380288.2015.51.5.213